Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 3, str. 168-187
Ocenjivanje i izbor projekata primenom analize troškovi - efekti i višekriterijumske analize
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresapetronik49@ptt.rs
Ključne reči: naoružanje i vojna oprema (NVO); investicioni projekti; investicione varijante; životni ciklus; upravljanje projektima; analiza troškova i efekata; višekriterijumska analiza; cost-benefit analiza; kriterijum; ponder
Sažetak
Sa raspadom bivše jugoslovenske zajednice bitno su smanjene potrebe Vojske Srbije za sredstvima ratne tehnike. Kapacitete koji premašuju obim i strukturu tih potreba i za koje bi izvozno usmerena proizvodnja bila ekonomski neodrživa trebalo bi preusmeriti na proizvodnju proizvoda obične potrošnje. Mogućnosti za takvo preusmeravanje bi se znatno uvećale ukoliko bi se sledila praksa razvijenih zemalja, koje se opredeljuju za projekte višenacionalnog karaktera i kooperativnu proizvodnju složenih borbenih sredstava. Takva orijentacija odgovarala bi politici odbrane zasnovane na odvraćanju, što je strateško opredeljenje naše zemlje. Osim toga, samostalnost u proizvodnji održiva je samo za najuži krug sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) - za sredstva za koja se postiže potpuna ekonomija obima proizvodnje i za koja postoji mogućnost izvoza. Cilj rada je ukazivanje na potrebu analize društveno-ekonomske opravdanosti zajedničkog razvoja i proizvodnje složenih sredstava NVO sa zemljama iz bližeg i šireg okruženja ukoliko se, na taj način, ne dovodi u pitanje bezbednost zemlje, kako trenutna, tako i održiva bezbednost. Analiza je koristan instrument ne samo u proceni prihvatljivosti zahvata već i u izboru najbolje varijante od više varijanata sadržanih u projektu. Efekte koristi društva od uvođenja u upotrebu složenih borbenih sistema nemoguće je u potpunosti monetizovati, zbog čega se za ocenu isplativosti ulaganja koristi analiza troškova i efekata i višekriterijumska analiza.
Reference
Andrejić, M.D., Đorović, B.D., Pamučar, D.D. (2011) Upravljanje projektima po pristupu projekt menadžmenta. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 2, str. 142-157
Čupić, M. (2009) Cost-benefit analiza. Kragujevac: Business Start-up centre
Djedović, B.N., Nadoveza, B.N. (2008) Kvantitativne metode u menadžmentu. Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Djedović, B.N. (2010) Vodjenje i vrednovanje projekata. Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Frame, J.D. (2002) The new project management. San Francisco: The Jossey-Bass
Hilton, R., Maher, M., Selto, F. (2003) Cost management: Strategies for business decisions. New York: McGraw-Hill/Irwin
Jovanović, P. (2006) Upravljanje projektom. Beograd: FON
Jovanović-Božinov, M., Langović, A. (2003) Upravljanje projektom. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Malešević, E., Malešević, D. (2003) Upravljanje investicijama. Subotica: Građevinski fakultet
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija - metode, primena u logistici, softver. Beograd: Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije
Panić, P. (2006) Investicije, ocena i upravljanje projektima. Bijeljina: Fakultet spoljne trgovine
Petrović, N. (1993) Analiza 'troškovi-rezultati' u izboru projekata tehničke modernizacije. Novi glasnik, 1(4-5): 88-92
Raković, R.M. (2007) Kvalitet u upravljanju projektima. Beograd: Građevinska knjiga
Sniedovich, M. (2005) Towards an AoA - Pree Courseware for Critical Path Method. Australia: The University of Melburne
Stevenson, W.J. (2005) Operations management. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1203168P
objavljen u SCIndeksu: 03.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka