Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 4, str. 84-90
Organizacija rada na komandnom mestu i funkcionisanje procesa donošenja odluka u operacijama
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: komandno mesto; privremeni sastavi; proces donošenja odluka; operacija
Sažetak
Komandno mesto (KM) je prostor ili objekat na kome se razmešta komanda za rad na planiranju, pripremi i izvođenju operacija. Organizacija rada na komandnom mestu uslovljena je dodeljenom misijom, zadacima i ciljevima koje treba ostvariti operacijom. Sastav komande i organizacija rada na komandnom mestu je definisana pravilima i uputstvima kao i standardnim operativnim procedurama različitih nivoa komandi. S obzirom na načela organizovanja Vojske Srbije (VS), posebno načela modularnosti, kao i načela upotrebe VS, neophodno je definisati pravilnu organizaciju za privremene sastave koji će biti određeni za planiranje i vođenje operacije. Funkcionalna organizacija rada na komandnom mestu omogućava efikasno sprovođenje procesa operativnog planiranja i donošenja odluka u izmenjenom i složenom kontekstu savremenog operativnog okruženja. Zbog različitosti snaga koje se angažuju u operacijama, u radu će biti razmatrana funkcionalna organizacija rada na komandnom mestu privremenih sastava i njihovo funkcionisanje u procesu donošenja odluka u operacijama.
Reference
*** (2010) Doktrina logistike Vojske Srbije. Beograd: GŠ VS
*** (2008) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije - privremeno. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
Grupa autora (1967) Rukovođenje i komandovanje. Beograd: VA VJ
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jovanović, P. (2008) Upravljanje projektom. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Levi-Jakšić, M., Komazec, G. (2008) Menadžment operacija. Beograd: Megatrend univerzitet
Slavković, R., Talijan, M. (2011) Vojna operacija kao projekat. u: XV Internacionalni simpozijum iz Projektnog menadžmenta - Zbornik radova: Projektni menadžment u Srbiji - uspesi i mogućnosti, Zlatibor
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka