Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 7, str. 204-220
Normativno i strategijsko-doktrinarno uređenje upotrebe Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama
aUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd, Srbija
bUniverzitet Educons, Fakultet za primenjenu bezbednost, Sremska Kamenica, Srbija
Ključne reči: Vojska Srbije; vanredne situacije; zaštita i spasavanja
Sažetak
U radu se opisuje upotreba Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama. Težište je usmereno na sistem zaštite i spasavanja i zakonske i strategijsko doktrinarne pretpostavke. Kroz analizu normativno i strategijsko-doktrinarnih dokumenata, upotrebe Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, ponudiće se moguća rešenja za otklanjanje slabosti koje neposredno proizlaze iz normativno i strategijsko-doktrinarnih dokumenata sistema zaštite i spasavanja.
Reference
*** (2013) Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism. OJ L, 347/924
*** (2012) Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 82
*** (2011) Pravilnik o organizaciji i načinu upotrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 26
*** (2011) Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 92
*** (2012) Pravilnik o sadržaju evidencije, načinu njihovog vođenja i periodičnosti pregleda pravnih lica svih kategorija ugroženosti od požara. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 87/4
*** (2012) Pravilnik o sadržaju informacija o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 18
*** (2010/2011) Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 92, 86
*** (2013) Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 8
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2007) Strategija odbrane Republike Srbije. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 116
*** (2012) Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 1
*** (2009/2015) Zakon o zaštiti od požara. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 111, 20
*** Doktrina Vojske Srbije
*** (2011) Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 86
*** (2011) Odluka o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 36
*** (2010) Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za vanredne situacije. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 92
*** (2012) Pravilnik o minimalnom broju vatrogasaca i tehničkoj opremi i obučenosti profesionalnih vatrogasnih jedinica. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 18
*** (2012) Strategija zaštite od požara. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 21
*** Doktrina Kopnene vojske
*** (2013) Uredba o načinu angažovanja stvari za potrebe zaštite i spasavanja i načinu ostvarivanja prava na naknadu za korišćenje istih. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 10
*** (2010) Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 76
*** (2011) Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 8
*** (2010) Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2011) Uredba o sprovođenju evakuacije. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 22
*** (2015) Zakon o odbrani od grada. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 54
*** (2015) Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 64
*** Doktrina operacije Vojske Srbije
*** (2007-2015) Zakon o odbrani Republike Srbije. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon i 10/2015
*** (2012) Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-Ruskog humanitarnog centra. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 6
Bajrami, Š.B., Slavković, R.V. (2016) Doktrinarna rešenja upotrebe rečne flotile u vanrednim situacijama. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 209-228
Milanović, A., Urošev, M., Milijašević, D. (2010) Poplave u Srbiji u periodu 1999-2009 godina - hidrološka analiza i mere zaštite od poplava. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 1, str. 93-121
Vuruna, M., Bakrač, S., Lješević, M., Milanović, M. (2012) Zaštita životne sredine. Beograd: Medija centar Odbrana
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1807204R
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka