Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 326-342
Vranjska kreditna banka A. D.
Institut za srpsku kulturu, Leposavić, Srbija

e-adresabecic89@ gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Vranjska akcionarska štedionica; Vranjska zadruga za međusobno pomaganje i štednju; Vranjska kreditna banka; dividenda; ekonomska kriza
Sažetak
U poslednjoj četvrtini XIX veka širom Kraljevine Srbine nicali su privatni novčani zavodi lokalnog karaktera. Razvoj bankarstva omeli su balkanski ratovi, a u potpunosti prekinuo Prvi svetski rat. Mnogi novčani zavodi nisu bili u stanju da nastave sa radom, a deo njih je mogućnost poslovanja ostvario time što se fuzionisao sa nekim drugim novčanim zavodom. U radu je, prvenstveno na osnovu arhivske građe i relevantne literature, analiziran rad novčanog zavoda koji je nastao fuzionisanjem dva predratna vranjska novčana zavoda. Karakteristična po tome što svoje poslovanje nije ograničila samo na lokalni nivo, Vranjska kreditna banka otvorila je svoja zastupništva kako u mešovitoj srpsko-albanskoj sredini tako i na prostoru Stare Srbije, pa je analiza njenog rada doprinos izučavanju rada finansijskih ustanova i na ovim područjima.
Reference
*** (1928) Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd
*** (1920) Uredba o pravnoj likvidaciji stanja stvorenog ratom 1914-1920. godine. Beograd
*** (1931) Narodno blagostanje. Beograd
*** (1924) Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd
Becić, I.M. (2016) Stradanje privatnih finansijskih ustanova u južnoj Srbiji 1915-1918. u: Veliki rat 1914-1918 - uzroci, posledice, tumačenja, Niš: Filozofski fakultet, 749-762
Becić, I.M. (2002) Privatni novčani zavodi i bankarstvo u Leskovcu između dva svetska rata. Istorija 20. veka, vol. 20, br. 1, str. 133-143
Becić, I.M. (2012) Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Compass (1931) Finanzielles Jahrbuch 1931: Jugoslavien. Wien
Compass (1932) Finanzielles Jahrbuch 1932: Jugoslavien. Wien
Compass (1926) Finanzielles Jahrbuch 1926: Jugoslavien. Zagreb
Gavrilović, Mil. R. (1931) Razvitak bankarstva i privrede u Južnoj Srbiji. Skoplje: Krajničanac
Ministarstvo finansija (1938) Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918-1938. Beograd
Mitrović, A. (2004) Strane banke u Srbiji 1878-1914, politika, progres, evropski okviri. Beograd: Stubovi kulture
Narodna banka (1934) Narodna banka 1884-1934. Beograd
Simonović, R.M. (2013) Društvena istorija Vranja - od kraja 19. do kraja 20. veka. Vranje: Grad Vranje-Istorijski arhiv '31. januar' Vranje
Srpska književna zadruga (1994) Istorija srpskog naroda. Beograd, VI-1
Ujedinjeni zavodi Vranj. Akc. Štedionica i Vranj. Zadruga (1921) Statut Vranjske kreditne banke. Vranje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1845326B
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka