Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, br. 41, str. 41-55
Četiri ikone Pazarske crkve u Pirotu - prilog poznavanju duhovnog života u XVIII veku
Beograd

e-adresazebictijana@gmail.com
Sažetak
Premda su mnogi istraživači Pirota dovodili u pitanje postojanje starije bogomolje, nesumnjivo je da je pre Pazarske crkve, koja je izgrađena u prvoj polovini XIX veka, postojala jedna starija crkva u njenoj neposrednoj blizini. Pretpostavlja se da ova crkva nije bila velikih dimenzija, međutim, četiri sačuvane ikone iz XVIII veka, od kojih su dve prestone, svedoče o konstrukciji pregrade i ukazuju na bogatstvo i složenost programskog rešenja ukrašavanja i oslikavanja ikonostasa. Jedna od sačuvanih prestonih ikona je predstava Hristovog rođenja i jasno je datovana u 1794. godinu, o čemu svedoči priložnički natpis, a preostale tri su prepoznate kao delo iste grupe zografa na osnovu stilskih odlika, likovnog izraza, funkcije i identičnih dimenzija ikona. Podsticano od strane Crkve i među vernicima priložništvo je bilo jedan od načina na koji su se bogatile crkvene riznice i opremali enterijeri. U krajevima koji su bili pod osmanskom vlašću ovakav vid isticanja imao je za cilj da naglasi i istakne važnost hrišćanske vere i ekonomije spasenja, a ujedno je oslikavao socijalnu strukturu i moć lokalne zajednice.
Reference
*** http://www.dragalevski-manastir.org/snimki/vstc14=ikoni-ot-manastira
Episkop, Nikolaj (1999) Ohridski prolog. Beograd: Srpska patrijaršija
Filipović, M. (1936) Metalni votivi kod pravoslavnih Srba. Glasnik Skopskog naučnog društva, 15-16, 241-253
Kovačev, M. (1940) Dragalevskijat manastir Sv. Bogorodica Vitoška i negovite starini. Sofija: B‘lgarski arheologičeski institut
Kujumdžiev, A. (2015) Stenopisite v glavnata c‘rkva na Rilskija manastir. Sofija: Institut za izsledvane na izkustvata BAN
Lazić, M. (2006) Ktitori i priložnici u srpskoj kulturi 19. i početkom 20. veka. u: Stolić A., Makuljević N. [ur.] Privatni život kod Srba u devetnaestom veku - od kraja osamnaestog veka do početka Prvog svetskog rata, Beograd: Clio, str. 611-659
Lilić, B., ur. (1994) Pirot i okolina u spisima savremenika od XV do početka XX veka. Pirot: Hemikals
Makuljević, N. (2006) Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Gradištu. Veliko Gradište: Srpska pravoslavna crkvena opština
Makuljević, N., ur. (2008) Saborni hram Svete Trojice u Vranju: 1858-2008. Vranje: Fond Sveti Prohor Pčinjski Pravoslavne eparhije vranjske
Makuljević, N. (2010) Andreja Damjanov - arhitekta poznoosmanskog Balkana. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 38, str. 137-150
Makuljević, N. (1998) Portreti dečanskog arhimandrita Hadži Danila i igumana Hadži Zaharija, rad Aleksija Lazovića u akatistu svetom Stefanu Dečanskom. Mileševski zapisi, 3, 119-131
Nikolić, I., ur. (1976) Tefter Nišavske mitropolije: 1834-1872. Pirot: Muzej Ponišavlja
Ortajli, I. (2004) Najduži vek imperije. Beograd: Srpska književna zadruga
Timotijević, M. (1989) Ikonografija Velikih praznika u srpskoj baroknoj umetnosti. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 95-134; 25
Timotijević, M., Makuljević, N., ur. (2005) Ikonopis Vranjske eparhije. Beograd, Vranje: Filozofski fakultet, Katedra za istoriju umetnosti novog veka; Eparhija vranjska Srpske pravoslavne crkve
Timotijević, M. (1996) Srpsko barokno slikarstvo. Novi Sad: Matica srpska
Vasiliev, A. (1976) Erminii - tehnologija i ikonografija. Sofija, 96 cv. reprod. s uvod, objasnenija i rečnici, Septemvri
Vasiliev, A. (1965) B‘lgarski v‘zroždenski majstori: Živopisci, rezbari, stroiteli. Sofija: Nauka i izkustvo
Velkova, S., Panajotović, M., ur. (2012) Putopisci o Pirotu i pirotskom kraju. Pirot: Muzej Ponišavlja
Zarić-Ćirović, I. (2010) Ženska priprata Nikolajevske crkve u Zemunu. Saopštenja, 299-318; 42
Živanović, M. (1933) Nišavlje: monografija istorijsko-etnografskog karaktera. Pirot: Štamparija Sveti Sava S. Manojlovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/pirotzbor1641041Z
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka