Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, br. 35, str. 315-343
Zidno slikarstvo u crkvi Svete Petke u selu Straža kod Gnjilana
Institut za srpsku kulturu, Leposavić, Srbija

e-adresaivanazenarju@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Straža; zografi Zafir i Veno; crkva; zografsko slikarstvo; zidno slikarstvo; XIX vek
Sažetak
U selu Straža nadomak Gnjilana nalazi se crkva Svete Petke, čija istorija nije poznata. Crkva je najverovatnije obnovljena u XIX veku, u sklopu verske obnove u Raško-prizrenskoj eparhiji. Zidno slikarstvo, kao i ikonostas, delo su mijačkih zografa Zafira i Vena, koji su na ukrašavanju crkve bili angažovani u periodu od 1871. do 1872. godine. U radu će biti analiziran program živopisa koji je nastao u skladu sa liturgijom, prostornom strukturom, simbolikom i namenom sakralnog prostora, kao i privatnom pobožnosti vernika.
Reference
*** (1999) Gračanica: slikarstvo. Priština: Muzej u Prištini
Babić, G. (1975) O živopisanom ukrasu oltarskih pregrada. Zbornik Matica srpska za likovne umetnosti, 11, 3-41
Dautović, V. (2008) Riznica crkve Svete Trojice u Vranju. u: Makulević N. [ur.] Saborni hram Svete Trojice u Vranju, Vranje: Fond Sveti Prohor Pčinjski Pravoslavne eparhije vranjske, 159-217
Drakopoulou, E. (2006) Catalogue: Icon with two zones, with the virgin enthroned and child, angels and saints. u: Tourta Anastasia [ur.] Icons from the Orthodox Communities of Albania. Collection of the National Museum of Medieval Art, Korcë, Thessalonica: Ministry of Culture, Museum of Byzantine Culture, 178-181
Filipović, M.S. (1936) Zapisi i natpisi. u: Grujić R.R. [ur.] Zbornik za istoriju Južne Srbije i susednih oblasti, Skoplje: Skopsko naučno društvo, 287-297
Gergova, I. (1991) Ikonografskata programa na ikonostasa v b'lgarskite zemi prez XVIII i XIX v. Problemi na izkustvoto, Sofija, 3, 14
Gergova, I. (2002) Ikonografija na pomenicite prez postvizantijskija period v B''lgarija. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 32-33, str. 61-70
Gogolj, N. (1995) Tumačenje Božanstvene Liturgije. Beograd: Logos, Ortodos, prev. Alekasndar Radojković, 5-54
Gouma-Peterson, T. (1993) An 18th century diesis icon and its cultural context. Δελτίου της Xpioτιαυικης Apxαιολοyικης Eταιrείας, Aθήva, 17, 331-346, 94
Grozdanov, C. (2004) Za portretite na Sv. Georgija Janinski vo umetnosta na Makedonija. u: Umetnosta i kulturata na XIX vek vo Zapadna Makedonija, studii i prilozi, Skopje: Fondacija Trifun Kostovski - MANU, 155-176
Grozdanov, C. (2004) Mačenicite od XV-XIX vek vo živopisot na Makedonija. u: Umetnosta i kulturata na XIX vek vo Zapadna Makedonija, studii i prilozi, Skopje: Fondacija Trifun Kostovski - MANU, 282-303
Grozdanov, C. (1994) Pečetocite na Dičo zograf i ikonostasot vo selo Rosoki. Prilozi, Oddelenie za opštestveni nauki, MANU, Skopje, XXV/1-2, 33-39
Kolev, B. (1956) Stenopisnata ukrasa na žiliščnite i obščestvenite sgradi prez vzraždaneto v Samokov. u: Izvestija na Instituta za izobrazitelni izkustva 1, Sofija: Blgarska akdemija na naukite, 119-176
Loski, V. (2008) Podizanje Časnog Krsta. u: Leonid Uspenski, Vladimir Loski [ur.] Smisao ikona, Beograd: Jasen, 149-150
Makuljević, N. (2006) Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Velikom Gradištu. Veliko Gradište
Makuljević, N. (2007) Crkvena umetnost u Kraljevini Srbiji (1882-1914). Beograd: Filozofski fakultet-Katedra za istoriju umetnosti novog veka
Makuljević, N. (2008) Liturgija, simbolika i priložništvo - ikonostas crkve Svete Trojice u Vranju. u: Makuljević N. [ur.] Saborni hram Svete Trojiceu Vranju, Vranje: Fond Sveti Prohor Pčinjski Pravoslavne eparhije vranjske, 45-105
Makuljević, N. (2007) Održavanje i obnova vere: pravoslavni hramovi u Gornjem Polimlju tokom novog veka. Mileševski zapisi, (7): 147-175
Makuljević, N. (2012) Polimlje - Stari Vlah - Sandžak: crkvena obnova i vizuelna kultura u drugoj polovini XIX veka. Mileševski zapisi, (9): 211-226
Makuljević, N. (2005) Ikonopis Vranjske eparhije 1820-1940. u: Timotijević M., Makuljević N. [ur.] Ikonopis Vranjske eparhije, Beograd - Vranje: Filozofski fakultet - Katedra za istoriju umetnosti novog veka
Makuljević, N. (2005) Sveti Haralampije. Vranje, Saborna crkva Svete Trojice, Ikonopis Vranjske eparhije, prir. M. Timotijević, N. Makulević. u: Timotijević M., Makuljević N. [ur.] Ikonopis Vranjske eparhije, Beograd - Vranje: Filozofski fakultet - Katedra za istoriju umetnosti novog veka
Marković, M. (1995) Program živopisa u kupoli. u: Đurić V.J. [ur.] Zidno slikarstvo manastira Dečana - građa i studije, Beograd: SANU, 99-105
Marković, M. (1995) O ikonografiji svetih ratnika u istočnohrišćanskoj umetnosti i o predstavama ovih svetitelja u Dečanima. u: Đurić V.J. [ur.] Zidno slikarstvo manastira Dečana - građa i studije, Beograd, str. 567-630
Marković, M. (1998) Prilog proučavanju uticaja kanona Velike subote na ikonografiju srednjovekovnog slikarstva. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 37, str. 167-183
Medić, M. (2002) Stari slikarski priručnici II. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika culture
Medić, M. (2005) Stari slikarski priručnici. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, III
Mihailović, R. (1979) Prva zona srpskog ikonostasa XVIII veka. Zbornik Filozofskog fakulteta, Beograd, XIV-1, 279-321
Mutafov, E. (2001) Pogled vrz dvete erminii na Dučo zograf. Srednovekovna umetnost, Skopje, 3, str. 268-279
Nikolovski, A. (1984) Umetnosta na XIX vek vo Makedonija - izvod od studijata. Kulturno nasledstvo, 9, 5-37
Petković, S. (1965) Zidno slikarstvo na području Pećke patrijaršije 1557-1614. Novi Sad: Matica srpska
Popović, B.V. (1995) Program živopisa u oltarskom prostoru. u: Đurić V.J. [ur.] Zidno slikarstvo manastira Dečana - građa i studije, Beograd: SANU, 77-97
Rakić, S. (1998) Ikone Bosne i Hercegovine 16-19 vijek. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Risteski, Lj.S. (2001) Pojam i mesto svetaca u makedonskoj narodnoj religiji. u: Kult svetih na Balkanu I, Kragujevac: Centar za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti, 149-173
Smolčić-Makuljević, S. (2000) Hilandarska katapetazma monahinje Jefimije. Ikonografija i bogoslužbena funkcija. u: Osam vekova Hilandara, Beograd: SANU, 693-701
Timotijević, M. (1996) Srpsko barokno slikarstvo. Novi Sad: Matica srpska
Timotijević, M. (1996) Crkva Svetog Georgija u Temišvaru. Novi Sad: Matica srpska
Timotijević, M. (1989) Ikonografija Velikih praznika u srpskoj baroknoj umetnosti. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, (25): 95-1346
Timotijević, M. (1994) Idejni program zidnog slikarstva u oltarskom prostoru manastira Krušedola. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, XXIV, 63
Urošević, A. (2009) Novobrdska Kriva Reka - antropogeografska ispitivanja. Priština: Narodna i univerzitetska biblioteka Ivo Andrić
Varvunis, M. (2011) Kult svetih u grčkoj tradicijskoj kulturi. Kult svetih na Balkanu, Kragujevac, I, 175-190
Vasiliev, A. (1965) Blgarski vzroždenski majstori, živopisci, rezbari, stroiteli. Sofija: Nauka i izkustvo
Vasiliev, A. (1976) Erminii - tehnologija i ikonografija. Sofija
Walter, C. (1982) Art and Ritual of the Byzantine Church. London: Variorum Publications LTD
Walter, C. (2003) The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Burlington: Ashgate
Zarić, I. (2005) Sveti Simeon Stolpnik. u: Timotijević M., Makulević N. [ur.] Izvor, crkva Svete Trojice, Ikonopis Vranjske eparhije, Beograd: Filozofski fakultet, Katedra za istoriju umetnosti novog veka, 194-195
Zarić, I. (2008) Zidno slikarstvo Saborne crkve Svete Trojice u Vranju. u: Makulević N. [ur.] Saborni hram Svete Trojice u Vranju, Vranje: Fond Sveti Prohor Pčinjski Pravoslavne eparhije vranjske, 111-157
Zarić, I. (2007) Hram Svete Petke u selu Sveta Petka kod Vranja. Leskovački zbornik, (47): 103-120
Zarić, I. (2009) Ikonostas crkve Svete trojice u Izvoru kod Bosilegrada. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 37, str. 221-247
Ženarju, I. (2012) Debarski zografi na Kosovu i Metohiji. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, XLIV, 207-227
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2014.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka