Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 27  
Back povratak na rezultate
2022, br. 23, str. 45-59
Elementi evropskog i nacionalnog u stvaralaštvu beogradskog arhitekte Dušana Živanovića (1853-1937)
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresadunjabibi@hotmail.com
Ključne reči: Dušan Živanović; akademizam; hanzenatika; srpsko-vizantijski stil; srpska arhitektura; evropeizacija; nacionalni stil; emancipacija
Sažetak
Predmet istraživanja jeste graditeljska delatnost beogradskog arhitekte Dušana Živanovića (1853-1937), unutar kojeg se kao glavni fokus izdvaja sistematska analiza evropskih i nacionalnih elemenata, njihovih relacija i paralelnog egzistiranja. Pregled Živanovićevih ostvarenja, uz pojedinačnu deskripciju i stilsku analizu ključnih objekata, s akcentom na sakralni opus, teži da doprinese neophodnoj valorizaciji istih, kao i stvaranju jasnije i potpunije slike o njegovom pozicioniranju na domaćoj arhitektonskoj sceni i ulozi koju je imao u emancipaciji i razvoju beogradske i srpske arhitekture. Izvesna pažnja biće usmerena i na eksplikaciju političko-istorijskog i sociokulturnog okvira u kojem je pomenuti arhitekta živeo i stvarao, a koji se nameće kao izvesni podtekst primarnog predmeta proučavanja. Metodološki okvir ove studije pretpostavlja sintezu biografskog i istoriografskog pristupa, uz sporadične komparativne analize. Oslanjajući se na dosadašnja istraživanja, kao i izvore prvog i drugog reda, ova studija ima za cilj da potencijalno produbi i upotpuni postojeće analize i otvori neka nova gledišta i pitanja koja će voditi daljem rasvetljavanju teme. Takođe je značajna za izučavanje beogradske arhitektonske scene i razlučivanje i prepoznavanje dominantnih prestoničkih kreativnih impulsa i arhitekata u oblikovanju zdanja u unutrašnjosti.
Reference
*** (1904) Hronika - razno. Nova iskra, 1. februar: 63
*** (1911) Vesti. Tehnički list, 23. januar: 34-35
*** (1876) Dopisi. Zastava, 23. april: 3
*** (1909) Vesti. Srpski tehnički list, 26. jul: 248
*** (1894) Crkva u selu Rasnici. Tehnički list, 1. februar: 49-50
*** (1912) Pravedni zahtevi srpskih inženjera. Srpski tehnički list, 26. februar: 41
*** (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
*** (1908) Vesti. Srpski tehnički list, 25. maj: 206
*** (1910) Vesti. Srpski tehnički list, 4. jul: 212
Bajbutović, Z. (1983) Arhitektura školske zgrade. Sarajevo: Svjetlost
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka. Beograd: Beogradska knjiga, tom I i II
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd 1898-1914. Beograd: Muzej grada Beograda, iz Arhive Građevinskog odbora
Đurić-Zamolo, D. (2011) Graditelji Beograda: 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Ivačković, S. (1894) Crkva u selu ,,Rasnici'. Srpski tehnički list, 1. mart: 49-50
Jovanović, M. (1990) Oplenac. Topola: Zadužbina kralja Petra I
Jovanović, M. (1985) Teofil Hanzen, 'hanzenatika' i Hanzenovi srpski učenici. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 21, 235-260
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - (sredina veka XIX - sredina XX veka). Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (2016) Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba. Beograd: Srpska akademija nauke i umetnosti
Kadijević, A. (1994) Saborna crkva u Banjaluci - zaboravljeno delo Dušana Živanovića, Likovni život 45-46. Zemun: Stara kapetanija, 77-78
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma - XIX-XX vek. Beograd: Građevinska knjiga
Kanic, F. (1989) Srbija, zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka. Beograd: Srpska književna zadruga
Kostić, A. (2012) Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Radujevcu. u: Makuljević N. [ur.] Sakralna topografija Negotinske krajine, Negotin: Muzej Krajine, 191-202
Kruška, B. (2011) Preobraženska crkva u Pančevu. Pančevo: Društvo srpsko-ruskog prijateljstva 'Dositej Obradović
Makuljević, N. (2007) Crkvena umetnost u Kraljevini Srbiji (1882-1914). Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu
Makuljević, N. (2006) Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Maskareli, D. (2004) Neovizantijski tipski projekti za crkvene građevine u Srbiji. u: Rakocija M. [ur.] Niš i Vizantija, Niš: Skupština grada, 415-422
Nedić, S. (1985) Zgrada Treće beogradske gimnazije. Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 16, 97-100
Nestorović, B., et al. (1996) Visokoškolska nastava arhitekture u Srbiji 1846-1971. Beograd: Arhitektonski fakultet
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art Press
Nestorović, B. (1973) Postakademizam u arhitekturi Beograda (1919-1941). Godišnjak grada Beograda, Beograd, XX, 339-382
Nestorović, B. (1954) Razvoj arhitekture Beograda, od kneza Miloša do Prvog svetskog rata (1815-1914). Godišnjak grada Beograda, Beograd, 1, 159-176
Nestorović, B. (1974) Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, br. 10, str. 141-169
Nestorović, N. (1937) Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd: Udruženje Jugoslovenskih inženjera i arhitekata
Niemann, G., von Feldegg, F. (1893) Theophilus Hansen und seine Werke. Wien: A. Schroll & Co
Roter-Blagojević, M., Nikolić, M. (2010) Od klasicizma do secesije - stilske transformacije arhitekture u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka. Nasleđe, Beograd, br. 11, str. 209-216
Stamenić, D. (2006) Zgrada Gimnazije, Valjevo. u: Ćirić V. [ur.] Spomeničko nasleđe Kolubarskog i Mačvanskog okruga, Valjevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, 16
Stiller, A. (2013) Theophil Hansen:Architekt 1813-1891. Wien: Müry Salzmann Verlags Gmb
Stojanović, S. (1912) Srpski neimar. Beograd: Električna štamparija S. Horovica
Šekarić, B. (1998) Beograd, Zgrada Treće beogradske gimnazije. u: Milić M.; Pejić S. [ur.] Spomeničko nasleđe Srbije, Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 115
Vasić, P. (1996) Umetnička topografija Kruševca. Novi Sad: Matica srpska
Vujović, B. (2003) Beograd u prošlosti i sadašnjosti. Beograd: Draganić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasledje2223045A
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka