Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 27  
Back povratak na rezultate
2022, br. 23, str. 61-102
Zgrada ministarstva spoljnih poslova u Beogradu
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, Srbija

e-adresamarina.pavlovic@beogradskonasledje.rs, sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs
Ključne reči: Ministarstvo spoljnih poslova; Nikola Nestorović; Dragiša Brašovan; Nikolaj Krasnov; Ministarstvo šuma i ruda i Ministarstvo poljoprivrede i voda
Sažetak
Jedno od najmonumentalnijih zdanja međuratnog akademizma u Srbiji, Palata Ministarstva spoljnih poslova u Ulici kneza Miloša br. 24-26, zajedno sa zgradom Vlade Republike Srbije, nekadašnjim Ministarstvom finansija, čini usklađen ansambl građevina koji je uobličio arhitekta Nikolaj Krasnov. Iako nije građeno za potrebe Ministarstva spoljnih poslova, već za Ministarstvo šuma i ruda i Ministarstvo poljoprivrede i voda, reprezentativnost zdanja korespondira sa značajem institucije kojoj je sedište. Od formiranja državnosti Srbije početkom 19. veka postojala je bliska veza i preplitanje ingerencija vladara i institucije zadužene za spoljnu politiku, što je uticalo na izbor, reprezentativnost, poziciju, kao i stilski izraz zdanja u kojem se Ministarstvo spoljnih poslova nalazi. Rad teži da sveobuhvatno istraži proces projektovanja i izgradnje, kao i kontekst podizanja palate Ministarstva spoljnih poslova. Ujedno ima za cilj da prouči korelacije pozicije i vizuelne reprezentacije sedišta Ministarstva spoljnih poslova od prve kancelarije inostranog odeljenja Miloša Obrenovića do današnjeg zdanja u Ulici kneza Miloša, tako da je posebna pažnja posvećena istoriji Ministarstva spoljnih poslova odnosno njegovim prethodnim sedištima.
Reference
*** (1943) Telefonski imenik za Beograd 1943. Beograd: Direkcija pošta, telegrafa i telefona
*** (1922) Nova zgrada Ministarstva Šuma i Ruda. Politika, 1. januar: 3
*** (1908) Stečaj za izradu skica za novu zgradu Uprave Državnih Monopola. Srpske novine, 24. maj: 2
*** (1947) Narodni obaveštajac za Beograd, Zemun i Pančevo. Beograd
*** (1911) Nova licitacija za dvor. Mali žurnal, 3. juli: 3
*** (1911) Novi dvor - rušenje starog Ministarstva. Mali žurnal, 26. maj: 3
*** (1908) Novi dvorac. Politika, 12. maj: 2
*** (1912) Novi dvorac. Mali žurnal, 5. jun: 3
*** (2003) Gromanov album fotografija 1876-1878. Mijajlović Ž. [ur.] 8. 6. 2021, http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/projects/sr/groman.html
*** (1911) Podizanje novog dvora. Mali žurnal, 24. jun 3
*** (1929) Selidba Ministarstava. Vreme, 14. april: 3
*** (1929) Beogradske slike - danas je počela seoba ministarstava u novu zgradu u ulici Miloša Velikog. Pravda, 16. april: 4
*** (n. d) 50 godina rada inženjera Miloša Savčića - 1889-1939. Beograd: Štamparija Minerva
*** (1929) Zgrada u koju se useljuju četiri ministarstva. Politika, 13. april: 4
*** (1911) Zidanje dvora. Štampa, 16. maj: 2
*** (1911) Zidanje novog dvora. Štampa, 18. april: 2
*** (1911) Zidanje novog dvorca - licitacija. Mali žurnal, 23. juli: 3
*** (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
*** (1948) Adresar Beograda. Beograd: Invalidsko knjižarsko i štamparsko preduzeće
*** (1999) Arhitektura Beograda stradala u 'vazdušnoj kampanji' NATO snaga. Nasleđe, Beograd, II, 213-221, ur. Jakovljević Z
*** (1929) Juče je počela seoba ministarstava u novu palatu, u Miloša Velikog ulici. Vreme, 16. april: 1
*** (1929) Beogradske slike - selidba ministarstava. Politika, 16. april: 6
*** (1997) Odluka o utvrđivanju kuće Bogdana Gavrilovića u Beogradu za spomenik kulture. Službeni glasnik Republike Srbije, 51/97, 13. 11. 1997
*** (1921) Stečaj za izradu nacrta za zgradu Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu pod ovim pogodbama. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 3. novembar: 3
*** (1946) Beogradski izvestitelj. Beograd
*** (1949) Telefonski imenik 1949. Beograd: Direkcija pošta, telegrafa i telefona
*** (1951) Telefonski imenik 1952 (sa stanjem na dan 1. 12. 1951). Beograd: Direkcija pošta, telegrafa i telefona
*** (1947) Telefonski imenik Beograd Zemun Pančevo i sva ostala mesta u NR Srbiji (sa Kosmetom) 1947. Beograd: Direkcija pošta
*** (1908) Stečaj za izradu skica za novu zgradu Uprave Državnih Monopola. Srpske novine, 1. jun: 2
*** (1922) Ceo Beograd - adresno-informaciona knjiga za ceo Beograd, Topčider i Zemun. Beograd: Knjižara Ruska misao L. Zvjereva
*** (1925) Vesti iz udruženja. Tehnički list, br. 1, 1. januar: 15-16
*** (1921) Palata Ministarstva Šuma i Ruda. Politika, 21. mart: 3
Acović, D. (2017) Nikolaj Krasnov - album sećanja. Beograd: Heraldički klub
Blagojević, Lj. (2007) Novi Beograd - osporeni modernizam. Beograd: Zavod za udžbenike i dr
Bogdanović, J. (2007) On the Architecture of the Konaks in Serbia (1804-1830s). Journal of the North American Society for Serbian Studies, Washington, 22(2): 161-180
Borić, T. (2004) Terazije - urbanistički i arhitektonski razvoj. Beograd: Zlatousti
Borić, T.I. (2014) Dvorovi dinastija Obrenović i Karađorđević u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Borić, T.S. (2017) Prilog proučavanju Prestolonaslednikovog dvorca u Beogradu. Artefact, Niš, vol. 3, br. 1, str. 31-43
Ceranić, M. (2009) O arhitekturi palate Ministarstva pravde na Terazijama i njenim neimarskim uzorima. Nasleđe, Beograd, br. 10, str. 83-90
Dragojlović, A. (1975) Obim razaranja grada, ljudske i materijalne žrtve aprilskog bombardovanja 1941. u: Lađević G. [ur.] Bombardovanja Beograda 1941-1944, Beograd: IAB, 19-28
Dragosavac, B., Arsić, V. (2015) Iz istorije biblioteke Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Čitalište, Pančevo, vol. 14, br. 27, str. 77-82
Đorđević, R.T. (1922) Iz Srbije Kneza Miloša - kulturne prilike od 1815 do 1839 godine. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Đurić-Zamolo, D. (1967) Sačuvani lik Beograda na fotogra fijama A. Jovanovića, I. Gromana i M. Jovanovića. GGB, Beograd, XIV, 152
Đurić-Zamolo, D. (1986) Mala i velika kuća Jovana Ristića. GGB, Beograd, XXXIII: 53-62
Đurić-Zamolo, D. (1991) Stari konak u Beogradu. GGB, Beograd, XXXVIII: 113-125
Đurić-Zamolo, D. (2009) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Gavrilović, M. (1908) Miloš Obrenović. Beograd: Zadužbina Ilije M. Kolarca, knj. I
Gerbran, A., Ševalije, Ž. (2013) Rečnik simbola - mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi. Novi Sad: Stylos art
Gordić, M. (1996) Zgrada Ministarstva prosvete. Beograd: ZZSKGB
Hristić, N.K. (1937) Zapisi starog Beograđanina. Beograd: Francusko-srpska knjižara A. M. Popovića
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd: Građevinska knjiga
Ignjatović, A. (2009) Arhitektura novog dvora i muzej Kneza Pavla. u: Cvjetićanin T. [ur.] Muzej kneza Pavla - zbornik radova, Beograd: Narodni muzej, 58-89
Jagodić, M. (2015) Library of the Ministry of Foreign Affairs of the Principality of Serbia in 1846. Istraživanja, Novi Sad, br. 26, str. 106-132
Kadijević, A. (1990) Život i delo arhitekte Dragiše Brašovana (1887-1965). GGB, Beograd, XXXVII: 141-173
Kadijević, A. (1994) Prilog proučavanju dela arhitekte Nikole Krasnova u Jugoslaviji (1922-1939). Saopštenja, Beograd, XXVI, 181-192
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma - XIX-XX vek. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (2009) Pogled na klasicizam u novijoj srpskoj arhitekturi. Račanski zbornik, Bajina Bašta, br. 14, Fondacija Račanska baština, Manastir Rača, str. 115-122
Kadijević, A. (2014) Nikolaj Petrovič Krasnov. u: Radojević M.; Ković M. [ur.] Ruski ne kropolj u Beogradu - znamenje istorijskog prijateljstva, Beograd, 302-305
Kadijević, A. (2017) Baltička moderna u Beogradu - projekat Uprave monopola i Ministarstva finansija (1908) Kričinskog i Vasiljeva. Nasleđe, Beograd, br. 18, str. 65-78
Kadijević, A. (1994) Nikolaj Petrovič Krasnov. u: Branković Z. [ur.] Rusi bez Rusije - srpski Rusi, Beograd, 273-275
Kadijević, A. (1997) Rad Nikolaja Krasnova u Ministarstvu građevina Kraljevine SHS/Jugoslavije u Beogradu od 1922. do 1939. godine. GGB, Beograd, br. 44, str. 221-255
Kadijević, A. (1998-1999) Beogradski period rada arhitekte Viktora Viktoroviča Lukomskog (1920-1943). GGB, Beograd, br. 45-46, str. 115-132
Kalinin, N.N., Kadijevič, A., Zemlâničenko, A.M. (2005) Arhitektor Vysočajšego Dvora. Simferopol: Biznes-Inform
Kostić, M.M. (1994) Uspon Beograda - poslovi i dani trgovaca, privrednika i bankara u Beogradu XIX i XX veka. Beograd: Biblioteka grada Beograda
Kovačević, B. (2001) Arhitektura zgrade Generalštaba. Beograd: Novinsko-informativni centar Vojska
Kulundžić, Z. (1940) Vajar Dragomir Arambašić. BON, Beograd, 6: 566-580
Kulundžić, Z. (1940) Vajar Petar Palavičini. BON, Beograd, 11-12: 905-914
Latinčić, O.D. (2015) Prilozi biografijama ruskih arhitekata - graditelja Beograda. Nasleđe, Beograd, br. 16, str. 147-160
Leko, D.M. (1926) Nova zgrada Ministarstva poljoprivrede i voda i Ministarstva šuma i rudnika. Tehnički list, Beograd, 13-14, 193-202
Mađanović, M. (2016) From Yalta to Thessaloniki - Nikolai Petrovich Krasnov (1864-1939), a verstile Russian architect. Aktu al'nye problemy teorii i istorii iskusstva : sbornik naučnyh statej, Vol. 6 (Sankt-Peterburg): 661-667
Mađanović, M. (2015) Prilog proučavanju beogradskog opusa Nikolaja Petroviča Krasnova (1922-1939). Nasleđe, Beograd, br. 16, str. 75-89
Manević, Z. (1979) Jučerašnje graditeljstvo. Urbanizam Beograda, Beograd, 1, 53-54, prilog 9, XV
Manević, Z. (2002-2003) Klasicizam u srpskoj arhitekturi. Zbornik Matice srpske za klasične studije, Novi Sad, br. 4-5, str. 123-127
Marinković, M. (2005) Arhitektonska plastika javnih objekata Beograda (1918-1941). Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, magistarski rad
Marjanović, J. (1975) Anglo-američko bombardovanje. u: Lađević G. [ur.] Bombardovanja Beograda 1941-1944, Beograd: IAB, 47-49
Marković, R. (1938) Pitanje prestonice u Srbiji kneza Miloša. Beograd: Štamparija Drag. Popovića
Marković, V. (1939) Imenik diplomiranih inženjera i arhitekata na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1919-1938. Beograd: Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Marlović, S. (2005) Traganje za izgubljenom celovitošću dvorskog kompleksa u Beogradu. GGB, Beograd, br. 52, str. 195-251
Medaković, M., Rađenović, R., Borovnjak, Đ. (2014) Nikolaj Krasnov - ruski neimar Srbije. Beograd: Arhiv Jugoslavije
Mihajlov, S., Mišić, B. (2017) Dvorski kompleks na Terazijama - od vladarskog doma do reprezentativnog javnog prostora. Kultura, Beograd, br. 154, str. 56-79
Milićević, M.Đ. (1903) Crtice za raniju sliku srpske prestonice. u: Godišnjica Nikole Čupića, Beograd: Štamparija Kraljevine Srbije, 22
Milovanović, M.P., Marković, I.R. (2016) Prilog proučavanju opusa arhitekte Dragiše Brašovana (1887-1965). Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, Novi Sad, 44, str. 347-366
Mišić, B. (2011) Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu - istorija građenja. u: Od Predsedništva vlade FNRJ do Palate 'Srbija', Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mitrović, K. (2006) Dvor kneza Aleksandra Karađorđevića. u: Stolić A.; Makuljević N. [ur.] Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, Beograd: Clio, str. 302-330
Nedić, S.V. (1999) Iz istorije starog dvora. Nasleđe, br. 2, str. 11-24
Nedić, S.V. (2005) Dom vračarske štedionice. Nasleđe, br. 6, str. 127-132
Nestorović, B. (1973) Postakademizam u arhitekturi Beograda (1919-1941). GGB, Beograd, XX: 339-379
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art press
Nestorović, B. (1972) Jovan Ilkić, beogradski arhitekta. GGB, Beograd, XIX: 253-270
Nestorović, B. (1954) Razvoj arhitekture Beograda od kneza Miloša do Prvog svetskog rata 1815-1914. Godišnjak Muzeja grada Beograda, Beograd, I, 159-174
Nestorović, N. (1937) Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd: Udruženje Jugoslovenskih inženjera i arhitekata
Nikić, L. (1978) Iz arhitektonske delatnosti Aleksandra Bugarskog u Beogradu. Urbanizam Beograda, Beograd, 46, 63-74
Pavković, M. (2017) Arhitekt Vjekoslav Bastl. Sveučilište u Zadru, doktorska disertacija
Pavlović, M. (2017) Nikola Nestorović. Beograd: Orion art
Petrović, M. (1930) Beograd pre sto godina. Beograd: Grafički institut Narodna misao
Pirh, D.O. (1983) Putovanje po Srbiji u godini 1829. Beograd: Prosveta
Pokrajac, M. (2013) Aleksandar Bugarski - pionir akademizma u Beogradu. GGB, Beograd, LX: 70-108
Pokrajac, M.K. (2017) Danilo Vladisavljevic: An architect at the turn of the 19th to 20th century. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, br. 45, str. 229-241
Popović, Lj. B. (2005) Istorija Ministarstva inostranih dela Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Popović, M. (1997) Heraldički simboli na javnim zdanjima Beograda. Beograd: BMG
Popović, M. (1996) Grbovi na javnim zdanjima Beograda. GGB, Beograd, III, br. 43, str. 225-244
Popović, R.J. (2012) Avram Petronijević - 1791-1852. Beograd: Freska
Porčić, Lj., Milovanović, D. (2010) Petar Palavičini. Beograd: Radio-televizija Srbije
Rastović, A. Istorijat Diplomatskog arhiva. dostupno na https://www.mfa.gov.rs/ministarstvo/diplomat ski-arhiv/istorijat-diplomatskog-arhiva, 8. 6. 2021
Sikimić, Đ. (1965) Fasadna skulptura u Beogradu. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Srejović, D., Cermanović-Kuzmanović, A. (2004) Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga
Stevanović, M. (1964) Petar Palavičini. Beograd: Prosveta
Suvorin, A. (1924) Ceo Beograd prestonica - adresno informaciona knjiga za Beograd. Beograd: A. Suvorin
Šarenac, D. (1991) Mitovi, simboli - skulpture na beogradskim fasa dama. Beograd: Eksportpres
Škalamera, Ž. (1983) Arhitekta Nikola Krasnov - Moskva 1864 - Beograd 1939. Sveske Društva istoričara umetnosti, Beograd, 14, 109-129
Teodosić, D., et al. (2019) Sto godina savremenog diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, katalog izložbe. Beograd: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Toševa, S. (2018) Graditeljstvo u službi države - delatnost i ostvarenja Arhitektonskog odeljenja Ministarstva građevina u srpskoj arhitekturi 1918-1941. Beograd: Muzej nauke i tehnike
Vladisavljević, S. (1997) Zgrada Ministarstva poljoprivrede i voda i Ministarstva šuma i rudnika. Godišnjak grada Beograda (GGB), Beograd, (44): 207-219
Vujić, J. (1901) Putešestvije po Serbiji. Beograd: Srpska književna zadruga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasledje2223061P
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka