Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 27  
Back povratak na rezultate
2021, br. 22, str. 185-205
Prilog istraživanju arhitekture Dvorskog kompleksa na Terazijama - Knežev dvorac (Stari konak) i Dvorac za prestolonaslednika Mihaila
aUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
bBelgrade

e-adresaroterm@arh.bg.ac.rs, drobnjak.b@arh.bg.ac.rs, ilija.nikolic.996@gmail.com
Ključne reči: Beograd; Dvorski kompleks na Terazijama; Stari konak; Dvorac za prestolonaslednika Mihaila; Urbana transformacija; oblikovanje
Sažetak
U radu je prikazano istraživanje istorijskog i urbanog razvoja Dvorskog kompleksa na Terazijama, tokom 19. i početkom 20. veka, s težištem na periodu od četrdesetih do osamdesetih godina 19. veka, odnosno arhitekturi Kneževog dvorca (Starog konaka) i Dvorca za prestolonaslednika Mihaila, koji su porušeni početkom 20. veka. Na osnovu raspoložive istorijske građe (starih planova i fotografija), kao i tumačenja ove teme u literaturi, prikazan je proces urbane transformacije kompleksa i oblikovanja zdanja za smeštaj tadašnjih vladara. Rekonstruisana je izgradnja kompleksa u pojedinim fazama razvoja i izgled dvorskih zdanja, što je dato kroz uporedne situacione prikaze i aksonometrijske 3D modele. Date su tipološka i stilska analiza arhitektonskih karakteristika Starog konaka i Dvorca, koji su karakteristični reprezenti prelaza iz klasicističke u romantičarsku epohu srpskog graditeljstva sredinom 19. veka. Kroz rad su posebno naglašeni istorijski i kulturni značaj ovih danas nepostojećih zdanja za očuvanje sećanja na izuzetno važan period savremene srpske države.
Reference
Andrić, N., Antić, R., Veselinović, R., Đurić-Zamolo, D. (1968) Beograd u XIX veku. Beograd: Muzej grada Beograda
Borić, T. (2014) Dvorovi dinastija Obrenović i Karađorđević u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Borić, T.S. (2017) Prilog proučavanju Prestolonaslednikovog dvorca u Beogradu. Artefact, vol. 3, br. 1, str. 31-43
Čubrilović, V., ur. (1974) Istorija Beograda - devetnaesti vek. Beograd: Prosveta, 2
Đurić-Zamolo, D. (1991) Stari konak u Beogradu. Godišnjak Muzeja grada Beograda, XXXVIII, 113-126
Đurić-Zamolo, D. (1981) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Jovanović, N. (2010) Dvor kneza Aleksandra Karađorđevića 1842-1858. Beograd: Laguna
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma - XIX-XX vek. Beograd: Građevinska knjiga
Maksimović, B. (1938) Urbanizam u Srbiji - osnovna ispitivanja i dokumentacija. Beograd
Marlović, S. (2005) Traganje za izgubljenom celovitošću dvorskog kompleksa u Beogradu. Godišnjak grada Beograda, br. 52, str. 195-251
Mihajlov, S., Mišić, B. (2017) Dvorski kompleks na Terazijama - od vladarskog doma do reprezentativnog javnog prostora. Kultura, br. 154, str. 56-79
Mijajlović, Ž., ur. (2003) Gromanov album fotografija 1876-1878. Beograd: Muzej grada Beograda, [elektronsko izdanje], Kolekcije Muzeja grada Beograda i Vojnog muzeja u Beogradu,dostupno na http://www.mi.sanu. ac.rs/muzej.beograd/d/srp/sad/groman_sr.pdf [25. 2. 2021]
Nedić, S.V. (1999) Iz istorije starog dvora. Nasleđe, br. 2, str. 11-24
Nedić, S.V. (2001) O nekim pitanjima izvorne arhitekture Novog dvora. Nasleđe, br. 3, str. 57-66
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art press
Nestorović, N. (1937) Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd: IAUS, reprint 1972
Roter-Blagojević, M. (1997) Osnovna tipologija građevina javnih namena izgrađenih u Beogradu od 1930. do 1900. godine. Arhitektura i urbanizam, 4, str. 62-68
Roter-Blagojević, M.Z. (2004) Arhitektura građevina javnih namena izgrađenih u Beogradu od 1868. Do 1900. godine -drugi deo-. Arhitektura i urbanizam, br. 14-15, str. 73-90
Roter-Blagojević, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Roter-Blagojević, M.Z. (1994) Arhitektura građevina javnih namena izgrađenih u Beogradu od 1830. go 1900. godine. Beograd: Arhitektonski fakultet, magistarski rad
Stojanović, S. (1912) Srpski neimar. Beograd
Vujović, B. (1986) Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848. Beograd: Prosveta
Vukotić, L.M., ur. (2008) Beograd u mapama i planovima od XVIII do XXI veka. Beograd: Urbanistički zavod Beograda
Zdravković, I. (1954) Kuća Stojana Simića - Simićevo zdanje. Godišnjak Muzeja grada Beograda, I, 206-208
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje2122185R
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka