Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 27  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 46-71
Modernizacija stambene izgradnje prve polovine 20. veka u Beogradu - transformacija prostornog koncepta, konstrukcije i materijalizacije višespratnih višeporodičnih zgrada
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresamirjana.roter@gmail.com, djuli@arh.bg.ac.rs
Projekat:
Modernizacija zapadnog Balkana (MPNTR - 177009)
Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (MPNTR - 36034)

Ključne reči: Beograd; višespratne stambene zgrade; višeporodično stanovanje; stambene palate; osnovni tipovi sklopova i stanova; masivna konstrukcija; armirano-betonska međuspratna konstrukcija
Sažetak
Višespratne poslovno-stambene i stambene zgrade su sve prisutnije u Beogradu od 1900. God. i svedoče o njegovoj ubrzanoj modernizaciji. U periodu do Prvog svetskog rata se razvijaju osnovni tipovi višeporodičnih stambenih zgrada i formiraju karakteristični oblici sklopova zgrada i prostorne organizacije stanova. Kako su graditelji bili obrazovani u srednjoevropskim centrima (Pešti, Beču, Minhenu, Ahenu, Berlinu i Cirihu), tipovi sklopova i stanova su nastajali pod njihovim uticajem. Nakon rata, pored stare aktivna je i mlađa generacija graditelja obrazovana na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu, koja doprinosi većoj raznovrsnosti prostornih rešenja i javlja se uticaj i drugih evropskih centara (Praga i Pariza). Kroz analizu su razmatrani i komparirani primeri nastali u periodu 1900-1914. i 1918-1941. God. kako bi se definisali osnovni tipovi oblika osnova, sklopova zgrada i prostorne organizacije stanova. Cilj istraživanja je da se potvrdi teza o kontinuitetu razvoja i primene istih osnovnih tipova sklopova zgrada i prostorne organizacije stanova u oba perioda. Takođe je potvrđena i teza o kontinuiranoj upotrebi masivne konstrukcije za izradu zidova u oba perioda, dok se primena savremenog materijala, armiranog betona, i polumontažne međuspratne konstrukcije Herbst ustalila tokom treće i četvrte decenije 20. veka.
Reference
Acović, A. (1926) Armirana betonska međuspratnica sistem Herbst. Beograd: Rodoljub
Alfirević, Đ., Simonović-Alfirević, S. (2013) Beogradski stan. Arhitektura i urbanizam, br. 38, str. 41-47
Bajlon, M. (1980) Stanovanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet, Tema 2-5, Materijali - sveska 50
Đukanović, L. (2017) Razvoj tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda tokom 19. i početkom 20. veka. Nasleđe, br. 18, str. 49-63
Đukanović, L.S. (2019) Tehnike građenja i razvoj građevinske delatnosti u stambenoj arhitekturi Beograda u međuratnom periodu. Nasleđe, br. 20, str. 69-87
Đurđević, M. (1996) Arhitekti Petar i Branko Krstić. Beograd: RZZSK
Đurić-Zamolo, D. (1981) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd 1898-1914, iz Arhive Građevinskog odbora, Beograd. Muzej grada Beograda
Gidion, Z. (1997) Pariz delo Žorž-Ežen Osmana. u: Perović M. [ur.] Istorija moderne arhitekture, antologija tekstova, Koreni modernizma 1, Beograd: IDEA, 279-289
Gordić, G. (1966) Arhitektonsko nasleđe grada Beograda I, katalog arhitektonskih objekata na području Beograda 1690-1914. Beograd: ZZSKGB
Josimović, E. (1960) Građanska arhitektura i građenje putova. Beograd: Knjigopečatni Knjaževstva Srbskog
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma (XIX-XX vek). Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (1994) Shvatanje konstrukcija u novijoj srpskoj arhitekturi. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 1: 15-21
Kadijević, A.Đ. (2016) Palata Miloša Savčića (1924-1926) - netipična beogradska ugaona zgrada. Nasleđe, br. 17, str. 37-51
Kahle, D. (2014) Multy-story Attached Houses in Zagreb between 1850 and 1927 / Višekatne ugrađene kuće u Zagrebu između 1850. i 1927. Prostor, 22: 175-187
Kohout, J., Tobek, A. (1921) Konstruktivni stavitelstvi - zednictvi. Prag: Jaromeri
Krstić, P. (1982) Arhitektonske konstrukcije 2. Beograd: Naučna knjiga
Kurtović, F.N., Roter, B.M. (1995) Razvoj Višespratnih zgrada za višeporodično stanovanje sa osnovnom tipologijom arhitektonskog sklopa. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Maksimović, B. (1983) Ideje i stvarnost urbanizma Beograda 1830-1941. Beograd: ZZSKGB
Maksimović, B. (1967) Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Beograd: IAUS
Miler, B. (1997) Barselona: Ildefonso Serda. u: Perović M. [ur.] Istorija moderne arhitekture, antologija tekstova, Koreni modernizma 1, Beograd: IDEA, 301-311
Nedić, S. (1976) Urbanističko uređenje Beograda od 1886 do 1914. Godišnjak grada Beograda, 23: 175-217
Nedić, S.V. (2008) Palata izvozne banke. Nasleđe, br. 9, str. 221-226
Nedić, S.V. (2005) Dom vračarske štedionice. Nasleđe, br. 6, str. 127-132
Nestorović, B. (1955) Evolucija beogradskog stana. Godišnjak Muzeja grada Beograda, 2: 247-270
Nestorović, B. (1973) Postakademizam u arhitekturi Beograda (1919-1941). Godišnjak Muzeja grada Beograda, 20: 339-379
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art Press
Nestorović, N. (1927) Građevinske konstrukcije - ručna knjiga za tehničare i građevinare. Beograd: Državna štamparija Kraljevina SHS
Nestorović, N. (1937) Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd: IAUS, ponovljeno izdanje (1972)
Nestorović, N. (1927) Građevinske konstrukcije. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS
Olsen, D.D. (1997) Beč Franje Josifa. u: Perović M. [ur.] Istorija moderne arhitekture, antologija tekstova, Koreni modernizma 1, Beograd: IDEA, 292-300
Pavlović, M. (2017) Nikola Nestorović. Beograd: Orion art
Popović, D.M. (1938) Tehnička direkcija. Beograd: Beogradske opštinske novine
Putnik, V. (2012) Prilog proučavanju razvojnih tokova međuratne stambene arhitekture Beograda. Nasleđe, br. 13, str. 153-166
Radovanović, M. (1974) Demografski odnosi 1815-1914. Godine. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda 2: Devetnaesti vek, Beograd: SANU, 267-298
Radovanović, M. (1974) Demografski odnosi 1918-1941. Godine. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda 3: Dvadeseti vek, Beograd: SANU, 157-162
Roter, B.M., Dajč, H. (2018) Kuće beogradskih Jevreja. Beograd: Heraedu
Roter, B.M. (1998) Pojava prvih zakonskih propisa i standarda u oblasti građevinarstva u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka. Izgradnja, 52: 245-258
Roter, B.M. (2016) Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Roter-Blagojević, M. (1997) Nastava arhitekture na višim i visokoškolskim ustanovama u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka - uticaj stranih i domaćih graditelja -. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 125-168
Stojanović, S. (1912) Srpski Neimar. Beograd
Traktenberg, M. (1997) Osamneaesti vek. u: Perović M. [ur.] Istorija moderne arhitekture, antologija tekstova, Koreni modernizma 1, Beograd: IDEA, 19-59
Vukotić, M. (1996) Arhitekta Momčilo Belobrk. Beograd: RZZSK
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-29194
primljen: 15.11.2020.
prihvaćen: 15.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka