Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 10 od 27  
Back povratak na rezultate
2019, br. 20, str. 69-87
Tehnike građenja i razvoj građevinske delatnosti u stambenoj arhitekturi Beograda u međuratnom periodu
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresadjuli@arh.bg.ac.rs
Sažetak
Međuratni period karakterišu ubrzana urbanizacija grada i veliki obim stambene izgradnje, koja i pored toga nije mogla da odgovori na visoku potražnju stanova, usled naglog povećanja broja stanovnika. Građeni su luksuzni veliki stanovi, u zgradama od čvrstog materijala, i mali dvorišni stanovi u trošnim kućama, za siromašno radničko stanovništvo. U radu su istražena građevinska dostignuća i tehnike građenja koje su primenjivane u stambenoj arhitekturi Beograda u međuratnom periodu, kada je fokus bio na solidno građenim zgradama koje i danas čine stambeni fond grada. Ovaj period predstavlja nastavak primene zidova zidanih opekom kao dominantnim materijalom, a najviše promena i inovativnih rešenja pokazalo se i primenilo na međuspratnim konstrukcijama te je njihov razvoj bio progresivan iskorak u rešavanju konstruktivnih elemenata. Novinu u građenju predstavlja veća upotreba armiranog betona, prevashodno u izradi međuspratnih konstrukcija i temelja, dok opeka i dalje ostaje jedini materijal za izradu zidova. Između dva rata znatno se unapređuje tehnička regulativa naročito usvajanjem Građevinskog zakona 1931. godine. Rad je deo šireg i vremenski obuhvatnijeg istraživanja tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda, sprovedenog za potrebe definisanja tipologije sklopova elemenata konstrukcije, s ciljem da se valorizuje kvalitet stambenog komfora beogradskih zgrada.
Reference
*** (1932) Norme Br. 44309-31 od 13. januara 1932. godine za opeku. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, IX (Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona)
*** (1932) Opšta uputstva za izradu uredbe o izvođenju regulacionog plana i građevinskog pravilnika. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 166-LXXIII, 786-812
*** (1931) Građevinski zakon. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 133-XLII, 921-936
Acović, A. (1926) Armirana betonska međuspratnica sistem Herbst. Beograd: Rodoljub
Đurić, D. (1912) Popis kuća i stanova u Beogradu - od 6 novembra 1906. do 15 marta 1907. Beograd: Štamparija Merkur Milorada Stefanovića
Herenda, A.B., Vidaković, Ž.S., ur. (1933) Koliko i kako se zidalo u Beogradu od 1919. godine do danas. Beogradske opštinske novine, 6-51, 403
Jarić, M., ur. (1984) Od lopate i drvenih kolica do savremene tehnike i tehnologije građenja. u: 40 godina građevinarstva Socijalističke Republike Srbije, Beograd, XXXVIII, 9-10, 69
Kohout, J., Tobek, A. (1921) Konstruktivni stavitelstvi. Jaromeri: V. Nejedlý
Kojić, B. (1934) Kosi ili ravni krovovi. Građevinski vjesnik, Zagreb, 11, 172-172
Krstić, P. (1982) Arhitektonske konstrukcije. Beograd: Naučna knjiga
Kušević, R. (1930) Jugoslavija na tehničkom polju 1919-1929. Beograd: Udruženje jugoslovenskih inženjera i arhitekata, reprint SITS. 2007
Marković, P.J. (1992) Beograd i Evropa 1918-1941 - evropski uticaji na proces modernizacije Beograda. Beograd: Savremena administracija
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art Press
Nestorović, B., Stamenković, J., ur. (1973) Postakademizam u arhitekturi Beograda (1919-1941). Godišnjak grada Beograda, XX, 339-381
Nestorović, N. (1927) Građevinske konstrukcije - ručna knjiga za tehničare i građevinare. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS
Petrović, D. (2006) Istorija industrije Beograda. Beograd: Srpsko geografsko društvo, knj. 2
Popović, M.D., Banjac, Đ., ur. (1938) Tehnička direkcija. Beogradske opštinske novine, 12, LVI, 962
Putnik, V. (2012) Prilog proučavanju razvojnih tokova međuratne stambene arhitekture Beograda. Nasleđe, br. 13, str. 153-166
Radovanović, M. (1974) Demografski odnosi 1815-1914. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda, knj. 2: Devetnaesti vek, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje istorijskih nauka, 267-298
S.B. (1937) Domaća industrija građevinskih strojeva. Građevinski vjesnik, Zagreb, 8, 119-121
Tomljenović, A. (1938) Savremena toplinska izolacija. Građevinski vjesnik, Zagreb, 10, 156-156
Vučo, N. (1974) Privredni razvoj grada od 1919. do 1941. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda, knj. 3: Dvadeseti vek, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje istorijskih nauka : Prosveta, 197-271
Vuksanović-Macura, Z. (2012) Život na ivici - stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941. Beograd: Orion art
Z.J. (1934) Kosi ili ravni krovovi. Građevinski vjesnik, Zagreb, 10, 155-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
DOI: 10.5937/nasledje1920069Q
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka