Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 201-220
O ustanovi vakufa i vakufskim dobrima u Kneževini Srbiji 1830-1878 - pravno-istorijski okvir
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za orijentalnu filologiju, Srbija

e-adresairena.sekerleme@gmail.com
Ključne reči: vakuf; islamsko pravo; šerijat; Turci Osmanlije; Hatišerif
Sažetak
Ustanova vakufa u Osmanskom carstvu zaživela je na prostorima Balkana odmah nakon osvajanja. Izgrađena na vakufskoj zemlji, u skladu sa šerijatskim pravom, uživala je posebne povlastice. Vakufska dobra menjala su status tokom svog postojanja, a u vreme Kneževine Srbije imovinsko-pravni odnosi u vezi sa statusom zadužbina postali su zamršeni i takvi ostali sve do donošenja Zakona o islamskoj zajednici 1930. godine u Kraljevini Jugoslaviji. Ovaj rad bavi se pravnim statusom vakufa u Kneževini Srbiji, sa osvrtom na ustanovu vakufa u skladu sa islamskim pravom.
Reference
*** (1877) Hronologijska i azbučna tablica sviju zbornika zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji od 2 februara 1835 do 24 jula 1877 počinjući od zbornika 1. do zbornika 31-og. Beograd
Abbasi, Z. (2012) The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. Arab Law Quarterly, 26(2): 121-153
Bandžović, S. (2012) Muslimani u Smederevskom sandžaku: progoni i pribježišta (1804-1862). u: 150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije - zbornik radova sa naučnog simpozijuma, Orašje
Begović, M. (1936) Šerijatsko bračno pravo sa kratkim uvodom u izučavanje šerijatskog prava. Beograd
Begović, M. (1963) Vakufi u Jugoslaviji. Beograd
Džananović, I. (1983) Vakuf u svjetlu islamskih propisa. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, IX-X
Ertem, A. (2011) Osmanlıdan günümüze vakıflar. Vakıflar dergisi, İstanbul, Aralık 2011, s. 36
Fotić, A. (1989) Tapuname on vakıf lands: Contribution to the Ottoman diplomatics. Balcanica, Beograd, 20
Fotić, A. (1992) Uloga vakufa u razvoju orijentalnog grada - beogradski vakuf Mehmed-paše Jahjapašića. u: Socijalna struktura srpskih gradskih naselja - XII-XVIII vek, Beograd-Smederevo, 150-151
Fotić, A. (2010) Turski dokumenti o Rustem-pašinom vakufu i 'dvostrukom zakupu' (icāreteyn) u Beogradu. Mešovita građa, br. 31, str. 75-108
Handžić, A. (1983) Vakuf kao nosilac određenih državnih i društvenih funkcija u Osmanskom carstvu. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, IX-X
Inaldžik, H. (2003) Osmansko carstvo - klasično doba 1300-1600. Beograd
Kaleši, H., Mehmedoski, A. (1955) Vakuf-namata na Hava, kerkata na Ethem Čelebi od Skopje. Skopje: Arheološki muzej, Zbornik radova
Karčić, F. (1983) Međunarodnopravno regulisanje vakufskih pitanja u jugoslovenskim zemljama. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, IX-X
Karčić, F. (2012) Protokol konferencije u Kanlidži 1862 - pravno-historijska analiza odredaba o muslimanskom stanovništvu. u: 150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije - zbornik radova sa naučnog simpozijuma, Orašje
Karčić, H. (2018) Posljednji muslimani u Beogradu 1867. Sarajevo, Takvim
Kocić, M. (2010) Orijentalizacija materijalne kulture na Balkanu - osmanski period XV-XIX vek. Beograd: Hesperiaedu
Ljušić, R. (2004) Kneževina Srbija 1830-1839. Beograd
Mašović, S. (1983) Značaj i uloga vakufa u razvoju islamske doktrine i danas. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, IX-X
Matić, D. (1850) Objasnenije građanskog zakonika za Knjažestvo srpsko. Beograd
Muftić, T. (2004) Arapsko-bosanski rječnik. Sarajevo
Nedeljković, B.M. (1936) Istorija baštinske svojine u novoj Srbiji - od kraja 18. veka do 1931. Beograd
Ninčić, M. (1920) Istorija agrarno-pravnih odnosa srpskih težaka pod turcima. Beograd, I deo: ranije doba
Novaković, D. (2004) Školstvo islamske zajednice. Niš
Rašid, bej (2010) Rašid-beja istorija čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji. Beograd: Ariadna
Sućeska, A. (1987) Serbestiyet u osmanskom feudalnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1
Šaljić, J. (2016) Od konfesije ka identitetu - muslimansko pitanje u Srbiji 1878-1912. Beograd, doktorska disertacija
Traljić, M. (1983) Osvrt na dosadašnju literaturu o vakufima. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, IX-X
Truhelka, Ć. (1915) Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XXVII, 150-154
Zirojević, O. (2007) Srbija pod turskom vlašću 1459-1804. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-20008
objavljen u SCIndeksu: 13.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka