Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 118-133
Tradicija pravnog uređenja vojske u Srbiji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija
Sažetak
Kroz svoju istoriju srpski narod bio je izložen čestim ratnim naporima, što je, pored ostalog, uticalo i na značaj pravnog uređenja oružanih snaga. Period Prvog srpskog ustanka označava početak stvaranja oružanih formacija srpskog naroda. Međutim, početak uređenja vojne organizacije vezuje se za period vladavine Miloša Obrenovića i ustrojstva vojnih garnizona. To je, ujedno, i početak uvođenja vojnog roka (1838. godine) i njegovog ograničenja na šest godina. U istoriji pravnog definisanja vojske posebno mesto zauzima Zakon o ustrojstvu vojske iz 1883. godine, sa kasnijim izmenama i dopunama. Navedeni zakon je od posebnog značaja, jer je dao pravnu osnovu za formiranje moderne profesionalne vojne organizacije. Značajna iskustva iz rata sa Bugarskom, koji je Srbija izgubila, imaće pozitivan uticaj na dalji razvoj profesionalne vojne organizacije u Srbiji. Donet je i novi Zakon o ustrojstvu vojske, 27. januara 1901. godine, koji će sa kasnijim dopunama predstavljati osnov za dalji razvoj srpske vojne organizacije u narednom periodu. U svim navedenim, kao i kasnijim zakonskim odredbama, posebna pažnja bila je posvećena obavezi služenja vojnog roka. Vlada Republike Srbije je svojom Odlukom iz 2010. godine obustavila obavezu služenja vojnog roka. Tako je prekinuta duga tradicija služenja vojnog roka u Srbiji. Kroz analizu istorije pravnog utemeljenja oružanih snaga, poseban fokus u radu usmeren je na odredbe kojima je regulisano redovno služenje vojnog roka. U završnom delu rada biće ukazano na potrebu ponovnog uspostavljanja obaveze služenja vojnog roka.
Reference
*** (1865) Zbornik zakona i uredaba / Sbornik' zakona i uredba. Beograd, knj. XVII, dostupno na: (pristupljeno 23.06.2019)
*** (1840) Zbornik zakona i uredaba izdanih u Kneževstvu Srpskom / Sbornik' zakona i uredba i uredbenyi ukaza. Beograd, knj. I, dostupno na: , (pristupljeno 22.06.2019.)
*** (1841) Novine Srbske, br. 48 od 29. novembra, dostupno na: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/srpske_novine/1841/11/29#page/0/mode/1up, (pristupljeno 22.06.2019)
*** (2010) Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 95
*** (1992) Ustav SR Jugoslavije. Službeni list SRJ, br. 1
*** (2018) Spomen-sobe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije - ogledalo istorije i tradicije 1804-1918. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
*** (1964-1972) Zakon o Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Službeni list SFRJ, br. 52/64, 2/65, 57/65, 2/66, 67/72
*** (2009-2018) Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Službeni glasnik RS, br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018
Dimitrijević, B.B. (2001) Armija i jugoslovenski identitet 1945-1992. godine. Vojno delo, vol. 53, br. 2, str. 141-154
Dinić, D. (1953) Srpska vojska u doba prvog ustanka (Povodom stopedesetogodišnjice). Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 5
Đorđević, Ž. (1984) Srpska narodna vojska - studije o uređenju narodne vojske Srbije - 1861-1864. Beograd: Narodna knjiga
Gojković, M., ur. (2000) Zbornik vojnih pravosudnih propisa (1839-1995). Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jakovljević, M.J. (1934) Praktičan komenetar Uredbe o vojnoj disciplini. Beograd
Karanović, N. (2010) Komentar Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakona o civilnoj službi. Beograd: VIZ
Ljušić, R. (2004) Kneževina Srbija 1830-1839. Beograd: ZUNS
Marković, P.R. (1957) Vojska i naoružanje Srbije kneza Miloša. Beograd: SANU
Marković, P.R. (1961) Regularna vojska i Svetoandrejska skupština. Spomenik, Beograd, 110
Milićević, M. (2002) Reforma Vojske Srbije - 1897-1900. Beograd: VIZ
Mitrović, J. (1958) Organizacija i oprema narodne vojske u Kneževini Srbiji 1854. Vesnik vojnog muzeja, Beograd, br. 5
Novaković, S. (1907) Ustavno pitanje i zakoni Karađorđeva vremena - studija o postanju i razviću vrhovne i središnje vlasti u Srbiji 1805-1811. Beograd: Ilija M. Kolarac
Popović-Obradović, O. (2008) Parlamentarizam u Srbiji od 1903. do 1914. godine. Beograd: Logistika
Pršić, M. (2000) Vojne škole u Srbiji. u: Ljušić Radoš, Bojković Slađana, Pršić Miloje, Jovanović Božidar [ur.] Oficiri u visokom vojnom školstvu Srbije 1804-1918, Beograd: MC Odbrana
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Beograd: Vojnoistorijski institut
Stojančević, V. (1964/2004) Obaveštajna služba u Karađorđevoj i Miloševoj Srbiji. Beograd: NIC Vojska, Istorijska građa knj. III, 33-39
Veljković, S.O., Ostojić, M.M., Žnidaršič, V.P. (2018) Izazovi popune Vojske Srbije aktivnom i pasivnom rezervom. Vojno delo, vol. 70, br. 7, str. 221-238
Vuksanović-Anić, D. (1993) Stvaranje moderne srpske vojske - francuski uticaj na njeno formiranje. Beograd: Srpska književna zadruga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908118P
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka