Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [2]
  • citations in CrossRef:[1]
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:5
  • full-text downloads in 30 days:3

Contents

article: 2 from 5  
Back back to result list
2019, vol. 71, iss. 8, pp. 118-133
Tradicija pravnog uređenja vojske u Srbiji
(The title is not available in English)
University 'Union - Nikola Tesla', Faculty for Business Studies and Law, Belgrade, Serbia
Abstract
(not available in English)
Kroz svoju istoriju srpski narod bio je izložen čestim ratnim naporima, što je, pored ostalog, uticalo i na značaj pravnog uređenja oružanih snaga. Period Prvog srpskog ustanka označava početak stvaranja oružanih formacija srpskog naroda. Međutim, početak uređenja vojne organizacije vezuje se za period vladavine Miloša Obrenovića i ustrojstva vojnih garnizona. To je, ujedno, i početak uvođenja vojnog roka (1838. godine) i njegovog ograničenja na šest godina. U istoriji pravnog definisanja vojske posebno mesto zauzima Zakon o ustrojstvu vojske iz 1883. godine, sa kasnijim izmenama i dopunama. Navedeni zakon je od posebnog značaja, jer je dao pravnu osnovu za formiranje moderne profesionalne vojne organizacije. Značajna iskustva iz rata sa Bugarskom, koji je Srbija izgubila, imaće pozitivan uticaj na dalji razvoj profesionalne vojne organizacije u Srbiji. Donet je i novi Zakon o ustrojstvu vojske, 27. januara 1901. godine, koji će sa kasnijim dopunama predstavljati osnov za dalji razvoj srpske vojne organizacije u narednom periodu. U svim navedenim, kao i kasnijim zakonskim odredbama, posebna pažnja bila je posvećena obavezi služenja vojnog roka. Vlada Republike Srbije je svojom Odlukom iz 2010. godine obustavila obavezu služenja vojnog roka. Tako je prekinuta duga tradicija služenja vojnog roka u Srbiji. Kroz analizu istorije pravnog utemeljenja oružanih snaga, poseban fokus u radu usmeren je na odredbe kojima je regulisano redovno služenje vojnog roka. U završnom delu rada biće ukazano na potrebu ponovnog uspostavljanja obaveze služenja vojnog roka.
References
*** (1865) Zbornik zakona i uredaba / Sbornik' zakona i uredba. Beograd, knj. XVII, dostupno na: (pristupljeno 23.06.2019)
*** (1841) Novine Srbske, br. 48 od 29. novembra, dostupno na: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/srpske_novine/1841/11/29#page/0/mode/1up, (pristupljeno 22.06.2019)
*** (2010) Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 95
*** (1992) Ustav SR Jugoslavije. Službeni list SRJ, br. 1
*** (2018) Spomen-sobe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije - ogledalo istorije i tradicije 1804-1918. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
*** (1964-1972) Zakon o Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Službeni list SFRJ, br. 52/64, 2/65, 57/65, 2/66, 67/72
*** (2009-2018) Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Službeni glasnik RS, br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018
*** (1840) Zbornik zakona i uredaba izdanih u Kneževstvu Srpskom / Sbornik' zakona i uredba i uredbenyi ukaza. Beograd, knj. I, dostupno na: , (pristupljeno 22.06.2019.)
Dimitrijević, B.B. (2001) Armija i jugoslovenski identitet 1945-1992. godine. Vojno delo, vol. 53, br. 2, str. 141-154
Dinić, D. (1953) Srpska vojska u doba prvog ustanka (Povodom stopedesetogodišnjice). Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 5
Đorđević, Ž. (1984) Srpska narodna vojska - studije o uređenju narodne vojske Srbije - 1861-1864. Beograd: Narodna knjiga
Gojković, M., ur. (2000) Zbornik vojnih pravosudnih propisa (1839-1995). Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jakovljević, M.J. (1934) Praktičan komenetar Uredbe o vojnoj disciplini. Beograd
Karanović, N. (2010) Komentar Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Zakona o civilnoj službi. Beograd: VIZ
Ljušić, R. (2004) Kneževina Srbija 1830-1839. Beograd: ZUNS
Marković, P.R. (1957) Vojska i naoružanje Srbije kneza Miloša. Beograd: SANU
Marković, P.R. (1961) Regularna vojska i Svetoandrejska skupština. Spomenik, Beograd, 110
Milićević, M. (2002) Reforma Vojske Srbije - 1897-1900. Beograd: VIZ
Mitrović, J. (1958) Organizacija i oprema narodne vojske u Kneževini Srbiji 1854. Vesnik vojnog muzeja, Beograd, br. 5
Novaković, S. (1907) Ustavno pitanje i zakoni Karađorđeva vremena - studija o postanju i razviću vrhovne i središnje vlasti u Srbiji 1805-1811. Beograd: Ilija M. Kolarac
Popović-Obradović, O. (2008) Parlamentarizam u Srbiji od 1903. do 1914. godine. Beograd: Logistika
Pršić, M. (2000) Vojne škole u Srbiji. in: Ljušić Radoš, Bojković Slađana, Pršić Miloje, Jovanović Božidar [ed.] Oficiri u visokom vojnom školstvu Srbije 1804-1918, Beograd: MC Odbrana
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Beograd: Vojnoistorijski institut
Stojančević, V. (1964/2004) Obaveštajna služba u Karađorđevoj i Miloševoj Srbiji. Beograd: NIC Vojska, Istorijska građa knj. III, 33-39
Veljković, S.O., Ostojić, M.M., Žnidaršič, V.P. (2018) Izazovi popune Vojske Srbije aktivnom i pasivnom rezervom. Vojno delo, vol. 70, br. 7, str. 221-238
Vuksanović-Anić, D. (1993) Stvaranje moderne srpske vojske - francuski uticaj na njeno formiranje. Beograd: Srpska književna zadruga
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1908118P
published in SCIndeks: 17/01/2020

Related records

No related records