Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 66, br. 3, str. 238-254
Interna finansijska kontrola i finansijsko upravljanje u javnom sektoru i njihova uloga u sistemu odbrane
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za ljudske resurse
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Inspektorat odbrane
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija

e-adresaradan.kostic@mod.gov.rs
Sažetak
Osnovni koncept kontrole jeste da se kreira proces koji obezbeđuje ostvarivanje ciljeva uz odgovarajući kvalitet, očuvanje i upravljanje sredstvima uz usaglašenost sa zakonom i drugim propisima i procedurama, priprema i izrada pouzdanih finansijskih i poslovnih izveštaja. Usklađenost poslovanja jeste zahtev da se poslovanje uskladi sa pozitivnim zakonima, propisima, standardima, dogovorenim politikama, postulatima i svim onim obrascima ponašanja koji te procese čine legalnim i društveno prihvatljivim. Implementacijom interne finansijske kontrole u sistem odbrane postiže se i obezbeđuje efikasno i racionalno trošenje sredstava kojima se finansiraju rashodi odbrane, s jedne strane, a s druge strane znatno sužava prostor za značajne nepravilnosti, prevare, korupcije i pojavu oblika organizovanog kriminala.
Reference
*** (2002) Ocena rizika i interna kontrola - Međunarodni standardi revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2009/2011) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, broj 54, 73/10, 101/2010 i 101
*** (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, broj 99
Čanak, J. (2009) Budžetsko računovodstvo u funkciji reforme državne uprave i harmonizacija propisa. u: VII savetovanje profesionalnih računovođa budžetskog računovodstva, Beograd: SRRS
Jovanović, M., Todorović, J., i dr. (2003) Finansijska teorija i politika. Niš: Ekonomski fakultet
Koning, R. (2007) Inicijativa Evropske komisije za izgradnju novih struktura javne interne kontrole u zemljama kandidatima i trećim zemljama. Belgija
Leko, V. (2008) Vrhovna državna revizija javnih sredstava. Beograd: Pravni fakultet
Ministarstvo finansija R.S. (2011) Centralna jedinica za harmonizaciju, Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu. Beograd: Ernst & Young
Ministarstvo odbrane i VS (2011) Pravilnik o finansijskom poslovanju u MO i VS. Službeni vojni list, broj 17/11
Radojković, M. (2014) Finansijsko upravljanje i kontrola u MO i VS. Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Diplomski rad
Staletović, T. (2011) Uspostavljanje sistema interne kontrole kod korisnika javnih sredstava. Beograd: Savez RR Srbije, br. 20/11
Stanišić, M. (2009) Revizija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Žugić, R., Kostić, R. (2012) Kontrola i revizija u funkciji izvršenja finansijskog plana MO. u: SYMOPIS 2012., Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1403238k
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka