Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
1999, vol. 32, br. 1-2, str. 65-82
Objektni odnosi u teoriji Melani Klajn i savremenoj klajnijanskoj misli
Ključne reči: klajnijanska škola; objektni odnosi; unutrašnji objekti; fantazija
Sažetak
Psihoanalitički pristup Melani Klajn i njenih sledbenika doveo je do otkrića koja su dugo vremena izazivala značajne polemike. Obrazložili smo da stavljanje objektnih odnosa u sam centar teorijskog i praktičnog proučavanja predstavlja suštinski metapsihološki pomak, unutar psihoanalize, u shvatanju motivacije, strukture i razvoja ličnosti. On je rezultirao, između ostalog, pojašnjenjem uloge značajnih razvojnih repera kao što su odustajanje od omnipotentne kontrole, prihvatanje neizbežnosti vlastite destruktivnosti i realnosti ambivalencije u postizanju integracije doživljaja selfa i objekta, stabilnijem osećanju identiteta, krivici i brizi o drugima. Objektni odnosi su još istaknutiji u radu Biona, nastavljača Klajnove, i tiču se neophodnog posredovanja majčinih složenih kognitivnih i emocionalnih kapaciteta u optimalnom razvoju deteta. Ipak, preostaju kritike koje se tiču neopravdanog mešanja biološkog referentnog okvira sa psihološkim, nepreciznosti u korišćenju strukturalnih termina i neadekvatnog smeštanja u prvu godinu života različitih složenih emocionalnih i kognitivnih postignuća.
Reference
Balint, M. (1968) The basic fault. London, itd: Tavistock Publications
Bick, E. (1968) The experience of the skin in early object-relations. Int J Psychoanal, 49(2): 484-6
Bion, W.R. (1962) Learning from experience. London, itd: Heinemann
Bion, W.R. (1962/1987) A theory of thinking. u: Second thoughts: Selected papers on psychoanalysis, London: Maresfield Library, str. 110-120
Britton, R. (1992) The Oedipus situation and the depressive position. u: Anderson R. [ur.] Clinical lectures on Klein and Bion Tavistock, London-New York, itd: Routledge, str. 34-46
Eagle, N.M. (1984) Recent developments in psychoanalysis: A critical evaluation. New York, itd: McGraw-Hill
Fairbairn, W.R.D. (1952) An object-relations theory of the personality. New York-Oxford: Basic Books
Freud, A. (1936) The Ego and the mechanisms of defense. New York: International University Press
Freud, S. (1953/1974) Three essays on the theory of sexuality. u: Complete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 7, str. 125-245
Freud, S. (1915) Instincts and their vicissitudes. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 14, str. 117-140
Freud, S. (1917) Mourning and melancholia. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 14, str. 237-258
Freud, S. (1923) The Ego and the Id. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 19, str. 1-66
Freud, S. (1925) Some psychical consequences of the anatomical distinction between the sexes. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, 19, str. 241-258
Freud, S. (1926) Inhibitions, symptoms and anxiety. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 20, str. 75-175
Freud, S. (1931) Female sexuality. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, 21, str. 221-243
Freud, S. (1933) New introductury lectures on psychoanalysis. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 22, str. 1-182
Greenberg, J.R., Mitchell, S.A. (1983) Object relations in psychoanalytic theory. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Hartmann, H. (1939) Ego psychology and the problem of adaptation. New York: International University Press
Heimann, P. (1942) A contribution to the problem of sublimation and its relation to processes of internalization. Int J Psychoanal, vol. 23, str. 8-17
Hinshelwood, R.D. (1994) A dictionary of Kleinian thought. London: Free Association Books
Isaacs, S. (1943/1952) The nature and function of phantasy. u: Klein M., P.Heimann, S.Isaacs i J.Riviere [ur.] Developments in Psychoanalysis, London: Hogarth
Joseph, B. (1982) Addiction to near death. u: Feldman M. i Spillius E.B. [ur.] Psychic equilibrium and psychic change: Selected papers of Betty Joseph, London, itd: Tavistock Publications
Kernberg, O.F. (1976) Object relations theory and clinical psychoanalysis. New York-Northvale, NJ: Jason Aronson
Kernberg, O.F. (1980) Internal world and external reality. New York-Northvale, NJ: Jason Aronson
Klein, M. (1930) The importance of symbol-formation in the develoment of the Ego. u: Contributions to psychoanalysis 1921-1945, New York, itd: McGraw-Hill
Klein, M. (1935) A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. u: Contributions to psychoanalysis 1921-1945, New York, itd: McGraw-Hill
Klein, M. (1940) Mourning and its relation to manic-depressive states. u: Contributions to psychoanalysis 1921-1945, New York, itd: McGraw-Hill
Klein, M. (1945) The Oedipus complex in light of early anxieties. u: Contributions to psychoanalysis 1921-1945, New York, itd: McGraw-Hill
Klein, M. (1975) Notes on some schizoid mechanisms. u: Envy and gratitude and other works, 1946-1963, New York: Delacorte Press
Klein, M. (1952) The mutual influences in the development of Ego and Id. u: Envy and gratitude and other works, 1946-1963, New York: Delacorte Press
Klein, M. (1952) The origins of transference. u: Envy and gratitude and other works, 1946-1963, New York: Delacorte Press
Klein, M. (1952) On observing the behaviour of young infants. u: Envy and gratitude and other works, 1946-1963, New York: Delacorte Press
Klein, M. (1959) On adult world and its roots in infancy. u: Envy and gratitude and other works, 1946-1963, New York: Delacorte Press
Meltzer, D. (1973) Sexual states of mind. Perthshire: Clunie Press
Meltzer, D. (1975) Adhesive identification. Contemporary Psychoanalisys, vol. 11, str. 289-310
Modell, A. (1968) Object love and reality. New York: International University Press
Rosenfeld, H. (1971) A clinical approach to the psychoanalytic theory of the life and death instincts: An investigation into the aggressive aspects of narcissism. Int J Psychoanal, 52(2): 169-78
Segal, H. (1957) Notes on symbol formation. Int J Psychoanal, 38(6): 391-7
Spillius, E.B. (1983) Some developments from the work of Melanie Klein. Int J Psychoanal, 64(Pt 3): 321-32
Steiner, J. (1982) Perverse relationships between parts of the self: A clinical illustration. Int J Psychoanal, 63(Pt 2): 241-51
Steiner, J. (1996) The aim of psychoanalysis in theory and in practice. Int J Psychoanal, 77(Pt 6): 1073-83
Winnicott, D.W. (1965) The maturational processes and the facilitating environment. London: Hogarth
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka