Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 27, br. 1-2, str. 19-28
Optimalna radna brzina i energetske karakteristike raktorsko-mašinskog agregata
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: traktorsko-mašinski agregat; optimalna radna brzina; vučni koeficijent korisnog dejstva traktora; klizanje pogonskih točkova traktora; specifični otpor oruđa
Sažetak
Evidentno je nepodudaranje režima maksimalne proizvodnosti traktorsko mašinskih agregata sa režimom maksimalnog vučnog koeficijenta korisnog dejstva traktora. Zbog neprekidnog porasta otpora, bilo kog oruđa, sa povećanjem radne brzine, maksimum tehničke proizvodnosti je uvek smešten u zonu manjih radnih brzina i većih vučnih sila. U radu je interpretiran grafički metod određivanja optimalne radne brzine TMA po proizvodnosti, za traktore točkaše i guseničare, koji se može koristiti sa dovoljnom tačnošću za praktičnu primenu. Grafički metod, u osnovi, koristi podatke za specifični otpor oruđa i vučni koeficijent korisnog dejstva traktora.
Reference
Dufey, V. (1984) Economic d'energic et mecanisation agricole, CNRE, n. 4. Roma: Food and Agriculture Organization / FAO
Dwyer, M.J. (1978) Maximising agricultural tractor performance by matching weight tyre size and speed to the power available, proceedings from 6th international conference. New Jersey, USA: ISTVS, Hoboken, (Vol. I pp, 479-499)
Đević, M., Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Miodragović, R. (1998) Analiza sistema merenja vučnih otpora. Beograd, Zbornik radova DPT-98, str 95
Đević, M., Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Miodragović, R. (1998) Pokazatelji rada traktorsko mašinskog agregata u oranju. Revija - Agronomska saznanja, Novi Sad, vol. 8, br. 3-4, str. 79-83
Guskov, V.V. (1966) Optimaljnije parametri seljskohozjajstvennih traktorov. Moskva: Mašinostroenie
Jari, I.J. (1985) Prilagođavanje traktora i priključnog oruđa za obradu tla. Zagreb: Agrotehničar
Klark, W.D., Bosse, O. (1983) Optimale Geschwindigkeiten beim Pflugen mit den Traktoren ZT 303, K 700, T-150 K. Agrartechnik, 11\83, str 490-491
Kolobov, G.G., Parfenov, A. (1972) Tjagovie harakteristiki traktorov. Moskva: Mašinostroenie
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Đević, M., Miodragović, R. (1998) Vučne karakteristike grupe savremenih traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1, str. 1-10
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D., Đević, M., Mileusnić, Z. (1997) Tractor efficiency in tillage. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 58, br. 206, 1-2
Novaković, D.R. (1993) Primena traktora guseničara u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Obradović, D. (1980) Uticaj broja i raspored stepeni prenosa na vučne karakteristike traktora. u: Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Šibenik, Zbornik radova
Obradović, D., Novaković, D., Mileusnić, Z. (1995) Analiza osnovnih eksploatacionih parametara traktora jugoslovenske proizvodnje. Poljotehnika, Beograd, god III, br. 5-6
Radojević, R.L. (1998) Optimizacija strukture traktorsko-mašinskog parka i racionalizacija vremena rada u ratarskoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka