Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 32, br. 3, str. 25-32
Energetski aspekti obrade teških tipova zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Sa povećanjem korišćenja teških mašina u obradi teških zemljišta, degradacija fizičkih osobina zemljišta, kao što je "taban brazde", postaje sve veći problem. Da bi se ti uslovi poboljšali ispitani su efekti različitih sistema obrade. Obrada zemljišta je jedan od najvećih potrošača energije u poljoprivredi, što je razlog istraživanja različitih sistema obrade i njihovog uticaja na potrošnju goriva. Upoređeni sistemi obrade zemljišta su: konvencionalna obrada i konzervacijska ili redukovana obrada. Konzervacijski sistemi obrade mogu biti značajan deo sistema održive poljoprivrede, donoseći pogodnosti proizvođačima kroz potrošnju rada i goriva, iako varijabilnost prinosa može obeshrabriti i usporiti njihovo korišćenje. Efekti oranja i razrivanja na rast i prinos useva zavise od klimatskih i zemljišnih uslova. Korišćenje pravog sistema obrade zemljišta može doprineti smanjenju potrošnje energije za obradu, povećanju profita, prinosa i poboljšanju zemljišnih uslova i zaštiti vodenih resursa.
Reference
Bereket, B.Z., Akbolat, D. (2005) Evaluation of conventional and conservation tillage systems for maize. Journal of Agronomy, 4 (2), 122-126
Dzienia, S., Wereszczaka, J. (2002) Energy-effectiveness of varied winter wheat cultivation systems under varied soil conditions. Electronic journal of polish agricultural universities, Volume 5, Issue 1, 1-9
Lithourgidis, A.S., Tsatsarelis, C.A., Dhima, K.V. (2005) Tillage effects on corn emergence, silage yield, and labor and fuel inputs in double cropping with wheat. Crop Science, 45(6): 2523
Nikolić, R., Hadžić, V., Marinković, B., Molnar, I., Goveradica, M., Jarak, M., Đukić, D., Bajla, J., Furman, T., Gligorić, R., Milošev, D., Milošević, N., Kuprešanin, I., Ivančević, S., Nešić, L., Belić, M., Crnobarac, J., Savin, L. (2002) Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Oljača, M.V. (1993) Uticaj hodnih sistema traktora na sabijanje zemljišta ritova. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2006) Uticaj jesenje obrade na sabijanje teških zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 63-71
Raičević, D., Radojević, R., Oljača, M. (1992) Investigations on the relationship between shear stress and load in hidromorphic black soil under field conditions. Review of research work at the faculty of agriculture, Belgrade, vol. 37, br. 2, 161-167
Raičević, D., Radojević, R., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2005) Razvoj poljoprivredne tehnike za primenu novih tehnologija u procesima eksploatacije teških zemljišta, efekti i posledice. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 1-8
Raper, R.L. (2005) Agricultural traffic impact on soil. Journal of Terramechanics, 42, 259-280
Republički hidrometeorološki zavod Odeljenje za agrometeorologiju (2005) Agrometeorološki uslovi u proizvodnoj 2004/2005. godini na teritoriji Republike Srbije. Beograd
Republički statistički zavod (2005) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
Republički statistički zavod (2006) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
Savin, L. (2004) Optimizacija sastava mašinskog parka u poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Takacs-Gyorgy, K., Gecse, M. (2001) Some agricultural and economic aspects of energy saving production technologies of maize. Journal of Central European Agriculture, Volume 2, No. 3-4, 183-190
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka