Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 29, br. 4, str. 223-228
Uticaj sabijanja zemljišta na prinos kamilice
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN.1.1.3.4163B: Kategorizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od lekovitog bilja

Ključne reči: kamilica; sabijenost; prinos
Sažetak
Prekomerno sabijanje zemljišta negativno utiče na razvoj korenovog sistema gajenih kultura, što se direktno odražava na prinos i kvalitet proizvoda. U radu su dati rezultati ispitivanja mogućnosti gajenja kamilice u uslovima povećane zapreminske mase zemljišta, odnosno sabijenosti. Ispitivanjem prinosa kamilice pri različitoj sabijenosti zemljišta utvrđeno je da je ona tolerantna na njeno povećanje.
Reference
Furman, T., Hristov, S., Ivančević, S. (1999) Istraživanje gubitaka kao posledica prekomernog sabijanja zemljišta. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, monografija
Kišgeci, J. (2002) Lekovito bilje - gajenje, sakupljanje, upotreba. Beograd: Partenon
Marinković, B., Ćirović, M., Hadžić, V., Balešević, S., Đukić, D. (1999) Uticaj sabijenosti zemljišta na prinos poljoprivrednih kultura. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Marinković, B., Hadžić, V., Govedarica, M., Milošević, N., Nikolić, R. (1993) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos poljoprivrednih kultura. u: Naučni skup 'Problem sabijanja zemljišta', Novi Sad - Bečej
Miljković, N. (1955) Iskorišćavanje i popravljanje slatina. Beograd: Zadružna knjiga
Mrvić, N. (1984) Kamilica na 'Pustinji od pepela'. u: Poljoprivredni kalendar '84, Beograd: Nolit
Nikolić, R., Hadžić, V., Marinković, B., Molnar, I., Goveradica, M., Jarak, M., Đukić, D., Bajla, J., Furman, T., Gligorić, R., Milošev, D., Milošević, N., Kuprešanin, I., Ivančević, S., Nešić, L., Belić, M., Crnobarac, J., Savin, L. (2002) Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Rusanov, A.V., Sadvnikov, N.A., Noškov, S.E., Bautin, M.V., Nebogin, S.L. (1983) Vozdeistvie dvžitelei traktorov na počvu i e plodovodie. Mehanizacija i elektrifikacija, Moskva, 4, str. 3-7
Vučić, N. (1992) Higijena zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje prirodnih nauka
Vukomanović, L.M., Stepanović, B. (1998) Moguća je ekonomična proizvodnja. u: Poljoprivredni kalendar '98, Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka