Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 33, br. 3-4, str. 157-164
Radni parametri traktorsko-mašinskih agregata u obradi zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
Sažetak
Rad predstavlja rezultat laboratorijsko-eksploatacionog ispitivanja traktora u varijantama obrade zemljišta i to oranjem i podrivanjem. Analiza vučnih karakteristika obuhvatila je potencijalne vučne karakteristike traktora sa maksimalnim balastom i bez balasta. Predmet istraživanja je traktor nove generacije i ocena usklađenosti parametara rada traktora u obradi zemljišta, u oranju i podrivanju. Cilj rada je da se na osnovu dobijenih rezultata istraživanja ustanove mogućnosti za uštedu energije i povećanje produktivnosti rada. Dobijene vrednosti potvrđuju činjenicu da je racionalan izbor traktora višestruko uslovljen i da adekvatna ocena traktora zahteva poznavanje karakteristika traktora, kao i precizno definisanje njegove tehnološke namene.
Reference
Gajić, B. (2006) Uzroci i posledice zbijanja njivskih zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 47-54
Mileusnić, Z.I. (2001) Energetski potencijal savremenih traktora točkaša kategorije 40 kN. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2004) Energetski parametri rada traktora u obradi zemljišta. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 66-71
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D. (1996) Potencijalne karakteristike traktorskih agregata u obradi zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 1-2
Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2002) Obrada zemljišta na bazi traktora kategorije 40 kN. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 33-41
Obradović, D. (1990) Optimalni parametri traktorsko-mašinskih agregata za poljoprivredna gazdinstva. Beograd: Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zemun
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M. (2006) Rezultati ispitivanja traktora Fendt 930. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 5, str. 118-124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka