Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 32, br. 3-4, str. 143-151
Tehnološko-tehnički parametri rada traktora u obradi zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
Sažetak
Rad predstavlja rezultat eksploatacionog ispitivanja traktora u osnovnoj obradi zemljišta. Analiza vučnih karakteristika je obuhvatila potencijalne vučne karakteristike traktora u varijantama sa maksimalnim balastom i bez balasta. Predmet istraživanja je traktor nove generacije i ocena usklađenosti parametara rada traktora u osnovnoj obradi zemljišta. Cilj rada je da se na osnovu dobijenih rezultata istraživanja ustanove, mogućnosti uštede energije i povećanje produktivnosti rada. Dobijene vrednosti potvrđuju činjenicu da je racionalan izbor traktora višestruko uslovljen i adekvatna ocena traktora zahteva poznavanje vučne karakteristike traktora, kao i precizno definisanje njegove tehnološke namene.
Reference
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2004) Energetski parametri rada traktora u obradi zemljišta. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 66-71
Mileusnić, Z.I. (2001) Energetski potencijal savremenih traktora točkaša kategorije 40 kN. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Nebraska institute SAD (2002) Izveštaj o ispitivanju traktora John Deere 8520. OECD, broj 1801
Nikolić, R., Furman, T., Gligorić, R., Savin, L., Hristov, S., Kuprešanin, I., Ogrizović, B., Škrbić, N., Jovanović, Ž., Mitrović, D., Kekić, M., Ivančević, S. (1998) Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije. Traktori i pogonske mašine, vol. 3, br. 5, str 8-12
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D. (1996) Potencijalne karakteristike traktorskih agregata u obradi zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 1-2
Novaković, D., Đević, M., Mileusnić, Z. (1997) Tractor efficiency in tillage. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 58, br. 206, 1-2
Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2002) Obrada zemljišta na bazi traktora kategorije 40 kN. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 33-41
Obradović, D. (1990) Optimalni parametri traktorsko-mašinskih agregata za poljoprivredna gazdinstva. Beograd: Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zemun
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Tomić, M., Furman, T., Gligorić, R. (2005) Rezultati ispitivanja traktora JOHN DEERE 8520. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 5, str. 39-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka