Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 35, br. 4, str. 268-274
Uticaj projektnog rešenja mehanizma za vršidbu na kombajnu na kvalitet vršidbe kukuruza
Slovak agricultural university, Nitra, Slovak Republic

e-adresaJuraj.Ponican@uniag.sk
Ključne reči: kukuruz; vršidba; aksijalni mehanizam vršalice; tangencijalni mehanizam vršalice; oštećenje zrna; gubici u zrnu
Sažetak
Ispitivanjem tehničkih i tehnoloških parametara radnih uslova u kojima se odvija žetva, moguće je uticati na kvalitet rada mehanizma vršalice. Na osnovu sprovedenog poređenja između aksijalnih i tangencijalnih mehanizama za vršidbu, može se zaključiti da je aksijalni mehanizam efikasniji u pogledu kvaliteta žetve kukuruza (oštećenja zrna i gubici).
Reference
Angelovič, M. (2004) Účinky technologických a technických faktorov na kvalitu produktu pri zbere a pozberovom spracovaní kukurice na zrno. Nitra: SPU, 206, Habilitačná práca
Feifer, P., Feifer, A. (2001) Quovadis Mahdrusch. u: Tagunsband VSI-MEG-Kolloqium Mahdrescher, Stuttgart: Hohenheim, 38, 207-214
Kutzbach, D. (2005) Tendenzen in Mahdrescherentzwiklung. u: Tagunsband VSIMEG - Kolloquium Mähdrescher, Stuttgart - Hohenheim, 38, 7-19
Mašek, J., Kumhala, F. (2005) Axiálni, nebo tangenciální sklízecí mlátička. Mechanizace zemedelstvi, 14, (4), str. 30-34
Mehandžić, R., Malinović, N. (2003) Dostignuća i razvoj univerzalnih žitnih kombajna. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 3, str. 90-96
Poničan, J., Angelovič, M., Jech, J., Žitnak, M. (2007) Uticaj kinematskih parametara univerzalnog kombajna na kvalitet ubiranja kukuruza u zrnu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 135-142
Poničan, J., Angelovič, M., Jech, J., Žitnak, M. (2008) Uticaj uslova ispitivanja i konstrukcije aksijalnog vršidbenog uređaja žitnog kombajna na kvalitet ubiranja kukuruza u zrnu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 143-150
Turan, J., Lazić, V. (2002) Maseni učinak kombajna u žetvi pšenice i kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 3-4, str. 61-68
Turan, J., Lazić, V. (2003) Racionalizacija rada žitnih kombajna. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 35-40
Wacker, P., Kutzbach, H.D. (1999) Enwicklungsstand der Getreideernte. Landtechnik, 54(4): str. 202-203
Živković, Ž. (1989) Novi vršidbeni sistemi kombajna. Savremena poljoprivredna tehnika, 15, 3, 69-74
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2009.

Povezani članci