Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 31, br. 3, str. 136-142
Optimalizacija transporta u žetvi
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Na osnovu pregleda literature dolazi se do konstatacije da se broj kombajna i dinamika žetve planiraju tako da se zadovolje agrotehnički rokovi žetve, dok se broj transportnih sredstava određuje iskustveno, po potrebi, uz mnogo lutanja i promašaja u vezi sa izgubljenim vremenom, pri čekanju na utovarili pak na istovar. Sa teoretskog polazišta za određivanje optimalnog modela žetve, transporta i skladištenja primenjena je teorija masovnog opsluživanja zatvorenog tipa sa kompleksnom analizom uticaja sve tri celine međusobno. U početku posmatra se žetva i opsluživanje transportnih sredstava od kombajna. Radi uporedivosti simuliranih parametara izrađen je paket programa za simulaciju problema na PC računaru.
Reference
Babić, M., Babić, L. (2002) Kapacitet prijema zrna na centru za sušenje i skladištenje sa aspekta primene žitnih kombajna velikog učinka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 3-4, str. 69-78
Turan, J. (2003) Optimizacija tehničko-tehnološke strukture žetvenog sistema. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Turan, J., Lazić, V. (2002) Maseni učinak kombajna u žetvi pšenice i kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 3-4, str. 61-68
Turan, J., Lazić, V. (2003) Racionalizacija rada žitnih kombajna. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 35-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2006)
Žitni kombajni u žetvi semenske pšenice
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2007)
Univerzalni kombajni u žetvi semenske soje
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Uticaj projektnog rešenja mehanizma za vršidbu na kombajnu na kvalitet vršidbe kukuruza
Poničan Juraj, i dr.

prikaži sve [8]