Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 1, str. 10-20
Uticaj ekscentrične vuče na vučne karakteristike traktora točkaša
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresasimikic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Ključne reči: traktori točkaši; vučni stepen korisnosti; ekscentrična vuča
Sažetak
Ekscentrična vuča nastaje kao posledica lošeg položaja priključne mašine u odnosu na traktor, kada se linija vuče traktora i linija otpora oruđa ne poklapaju, nego su međusobno paralelne. Najčešći slučaj pojave ekscentrične vuče u praksi je kod traktorskog agregata za oranje. U ovom radu ispitivan je uticaj ekscentrične vuče na vučne karakteristike traktora točkaša. Posmatran je uticaj ekscentričnosti na vučnu snagu, vučni stepen korisnosti i koeficijent neto vuče traktora. Ispitivanja su obavljena na strnjici simuliranjem stvarnih uslova koji se pojavljuju u toku rada s ekscentričnom vučom, i to paralelnim pomeranjem pravca delovanja vučne sile traktora izvan njegove podužne ose. Pravac delovanja vučne sile traktora tokom ispitivanja paralelno je pomeran izvan podužne ose udesno (e = 0) za vrednost ekscentra e = 160 mm i e = 320 mm. Utvrđeno je da je vučni stepen iskorišćenja traktora na strnjici, pri ekscentričnoj vuči e = 160 mm, manji za 13,69%, a pri e = 320 mm za 27,71% u odnosu na centričnu vuču. Optimalnim agregatiranjem traktora i priključne mašine izbegava se pojava ekscentrične vuče, postižu se uštede u radu, smanjuju gubici u vremenu, kvalitet obavljenog posla je na višem nivou, a rizici od havarija manji. Optimalno agregatiranje podrazumeva odabir i podešavanje priključnog oruđa sa traktorom kod kojeg se sila vuče i otpor vuče slažu i po intenzitetu i po pravcu.
Reference
Al-Hamad, S.A., Grisso, R.D., Zoz, F.M., von Bargen, K. (1994) Tractor performance spreadsheet for radial tires. Computers and Electronics in Agriculture, 10(1), str. 45-62
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Simikić, M., Nikolić, R., Savin, L. (2009) Formiranje matematičkog modela za proračun stepena korisnosti traktora točkaša. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 111-117
Grisso, R.D., Al-Hamed, S.A., Taylor, R.K., Zoz, F.M. (1992) Demonstrating tractor performance trends using Lotus templates. Applied Engineering in Agriculture, 8(6), str. 733-738
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Nikolić, R., Furman, T., Počuča, P. (1980) Vučne karakteristike poljoprivrednih traktora na pooranom zemljištu. Savremena poljoprivredna tehnika, 3(6): 139-149
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R. (2007) Teorija vuče i koeficijent korisnosti pogonskog točka. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 37-46
Nikolić, R., Savin, L., Tomić, M. (2003) Unapređenje proizvodnje i razvoja traktora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 137-140
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Simikić, M., Gligorić, R. (2005) Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1-2, str. 15-23
Novaković, D., Obradović, D. (2002) Vučni i energetski bilans traktora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 23-32
Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2002) Obrada zemljišta na bazi traktora kategorije 40 kN. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 33-41
Savin, L., Nikolić, R. (2003) Optimizacija mašinskog parka - polazne osnove. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 141-146
Schreiber, M., Kutzbah, H.D. (2008) Influence of soil and tire parameters on traction. Research in Agricultural Engineering, 54, str. 43-49
Shell, L.R., Zoz, F., Turner, R.J. (1997) Field performance of Rubber Belt and MFWD tractors in Texas soils. u: International Off-highway & powerplant congress & exposition ASAE publication 8-10 September, Milwaukee, Wisconsin, Number 972729
Simikić, M., Dedović, N., Savin, L., Nikolić, R., Tomić, M., Furman, T., Gligorić, R. (2009) The influence of eccentric traction on tractive efficiency of a wheeled tractor. u: International conference Research and development in mechanical industry, (IX), Vrnjačaka Banja, 16-19 septembar, 1222-1228
Simikić, M. (2007) Uticajni faktori na koeficijent korisnosti traktora točkaša. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 47-53
Simikić, M., Savin, L., Nikolić, R., Furman, T., Tomić, M., Mandić, S. (2007) Ispitivanje kombinovanog traktorskog sistema za obradu zemljišta i setvu KM. 2,25. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 99-105
Stjelja, Ž. (2002) Upotrebni kvalitet traktora guseničara sa stanovišta mogućnosti poboljšanja vučnih karakteristika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Sümer, S.K., Sabanci, A. (2005) Effects of different tire configurations on tractor performance. Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol. 29, no 6, 461-468
Turner, R.J., Shell, L.R., Zoz, F. (1997) Field performance of rubber belted and MFWD tractors in southern Alberta soils. u: International off-highway & powerplant congress & exposition Milwaukee, ASAE publication number 972730. Wisconsin, 8-10 Sep
Zoz, F.M. (1997) International off-highway & powerplant congress & exposition Milwaukee. u: International Off-Highway & Powerplant Congress & Exposition Milwaukee, Wisconsin, 8-10 September, ASAE Publication, Number 972731
Zoz, F.M., Turner, R.J., Shell, L.R. (2002) Power delivery efficiency: A valid measure of belt and tire tractor performance. American Society of Agricultural Engineers, 45(1):509-518
Zoz, F.M., Grisso, R.D. (2003) Traction and tractor performance. u: 2003 Agricultural Equipment Technology Conference Louisville, Kentucky, 9-11 Feb, ASAE Publication, Number 913C0403
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka