Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Odnos potencijala za azotofiksaciju i prinosa soje
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: soja; genotip; potencijal za azotofiksaciju; NS-Nitragin; prinos
Sažetak
U radu je ispitan potencijal za azotofiksaciju kod osam različitih genotipova soje, (Afrodita, Bačka, Concil, Balkan, Trail, Nizija, Vojvođanka i Glacijer). Cilj rada je bio da se utvrdi da li postoji zavisnost između pokazatelja efektivnosti simbiotske zajednce i prinosa zrna soje. Ogled je postavljen na Rimskim Šančevima na Oglednim poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu u toku 2000 godine. Setva je izvršena u optimalnom roku uz primenu mikrobiološkog preparata NS-Nitragina, u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu. Najveći prinos zrna ostvarile su sorte Afrodita i Balkan kod kojih su i masa suve materije biljke kao i sadržaj azota u nadzemnom delu biljke i kvržicama takođe bili visoki. Sorte Bačka i Nizija ostvarile su najmanji prinos zrna, masu kvržica i sadržaj azota u kvržicama. Sorte Concil, Trail i Glacijer, koje su poreklom iz USA, ostvarile su nešto niži prinos zrna u odnosu na sortu Afrodita.
Reference
Bouniouls, A., Texier, V., Mondies, M., Piva, G. (1997) Soybean seed quality among genotypes and crop management: Field experiment and simulation. Eurosoya, Br. 11, str. 87-99
Buttery, B.R., Park, S.J., Hume, D.J. (1992) Potential for increasing nitrogen fixation in grain legumes. Can. J. Plant Sci., sv. 72, str. 323-349
Lie, T.A., Soe, A.I.E., Muller, G.J.Z., Goktan, D. (1980) u: Broughton W., John C.J., Rajarao J.C., Lim B. [ur.] Soil microbiology and plant nutrition, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, str. 194
Milić, V.M., Mrkovački, N.B. (1994) Selekcija sojeva Bradyrhizobium japonicum i njihova efektivnost - revijalni prikaz. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 22, str. 259-268, (XXVIII seminar agronoma)
Milić, V.M., Mrkovački, N.B., Hrustić, M. (2000) Azotofiksacija kod različitih genotipova soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 129-134
Milić, V.M., Mrkovački, N., Hrustić, M., Vidić, M. (2000) Efekat inokulacije različitih genotipova soje. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 49, br. 2, str. 87-92
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Hrustić, M. (1996) Multi-strain versus single-strain inoculation: Effect on strain effectiveness and competition for soybean nodulation. Symbiosis, 21(3): 275-281
Mrkovački, N.B. (1997) Field Evaluation of nine Soybean Varieties. Acta agriculturae serbica, sv. 2, br. 3, str. 63-69
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Hrustić, M., Jocković, Đ. (1997) Field evaluation of twelve soybean genotypes in Yugoslavia. Eurosoya, sv. 11, str. 29-35
Pracht, J.E., Nickell, C.D., Harper, J.E., Bullock, D.G. (1994) Agronomic evaluation of non-nodulating and hypernodulating mutants of soybean. Crop Science, sv. 25, str. 1-4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zemljište i biljka (2000)
Efekat inokulacije različitih genotipova soje
Milić Vera, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Primena mikrobioloških đubriva i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju zaštite zemljišta
Milić Vera M., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2000)
Azotofiksacija kod različitih genotipova soje
Milić Vera, i dr.

prikaži sve [7]