Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 12, br. 1-2, str. 55-59
Fenotipska varijabilnost komponenti prinosa strnih žita na različitim tipovima zemljišta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U Vojvodini, veliki udeo obradivih površina čini kvalitetno zemljište, tipa černozem. Međutim, značajne površine zauzimaju halomorfna zemljišta, tipa solonjec, koja imaju manju poljoprivrednu urednost. U radu je prikazana fenotipska varijabilnost i međuzavisnost parametara klasa novosadskih sorti pšenice. Genotipovi su sejani na zemljištu tipa černozem i solonjec (kontrolna varijanta i mere popravke sa 25 i 50 t/hafosforgipsa), sa ciljem da se ispita njihova različita reakcija na mere popravke i tip zemljišta. Dobijeni rezultati pokazuju najviše srednje vrednosti ispitivanih komponenti prinosa na černozemu, kao i različitu reakciju genotipova na meliorativne mere na zemljištu tipa solonjec.
Reference
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih merana adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Dimitrijević, M., Petrović, S. (2005) Genetika populacije. u: Adaptabilnost i stabilnost genotipa, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Gauch, H.G., Zobel, R.W. (1997) Identifying mega-environments and targeting genotypes. Crop Science, 37, 311-326
Jevtić, S.L. (1986) Pšenica. Beograd: Naučna knjiga
Kraljević-Balalić, M., Schill, B. (1998) Main additive effects and multiplicative interaction analysis in wheat. u: Balkan Symposiun of field crops (2nd), Novi Sad, 16-20.June 1998, 1, 61-65
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Živković, B.M., Nejgebauer, V.K., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci