Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 11, br. 1-4, str. 93-99
Multivarijaciona analiza sorti pšenice gajenih na halomorfnom zemljištu
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U radu su primenom AMMI modela ispitani aditivni i multivarijacioni efekti 7 novosadskih sorti pšenice u 3 vegetacione sezone, za masu zrna po biljci. Ogled je postavljen na alkalizovanom zemljištu, tipa solonjec, na kontroli i u dva nivoa popravke fosfogipsom. Analizom je ustanovljena glavna značajna komponenta interakcija genotipa i ekoloških faktora.
Reference
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Braun, H.J., Pfeiffer, W.H., Pollmer, W.G. (1992) Environments for selecting widely adapted spring wheat. Crop Sci, 32, 1420-1427
Dimitrijević, M., Petrović, S. (2005) Genetika populacije. Adaptabilnost i stabilnost genotipa. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Gauch, H.G., Zobel, R.W. (1997) Identifying mega-environments and targeting genotypes. Crop Science, 37, 311-326
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.