Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 12, br. 1-2, str. 73-77
Uticaj mera popravke halomorfnog zemljišta na osobine klasa pšenice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: pšenica; broj i masa zrna po klasu; solonjec
Sažetak
Pšenica je poljoprivredna kultura koja traži pogodno zemljište, u pogledu plodnosti, fizičkih osobina i hemijske reakcije. Halomorfna zemljišta, tipa solonjec, mogu da budu pogodna za gajenje pšenice jedino uz odgovarajuće mere popravke i primenu đubriva. U radu je ispitan uticaj popravke solonjeca, uz primenu fosforgipsa u količini od 25 i 50 t/ha na broj i masu zrna po klasu različitih sorti pšenice. Dobijeni rezultati pokazuju da sorte pšenice ispoljavaju različitu reakciju na mere popravke zemljišta, koje treba nastaviti, sa ciljem da se pronađu i izdvoje genotipovi pšenice za što bolje iskorišćavanje niskoproduktivnih zemljišta.
Reference
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Hadžić, V., Kraljević-Balalić, M., Nešić, L., Kapor, Z., Beljanski, N., Vuković, N. (2005) Genetička varijabilnost sorti pšenice na solonjecu u uslovima popravke zemljišta. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 29, br. 1, str. 100-112
Gauch, H.G., Zobel, R.W. (1997) Identifying mega-environments and targeting genotypes. Crop Science, 37, 311-326
Mihaljev, L., Kraljević-Balalić, M. (1988) Ekološka stabilnost komponenti prinosa i sadržaja proteina u zrnu pšenice. Genetika, 20, 33-38
Mladenov, N.V. (1996) Proučavanje genetičke i fenotipske varijabilnosti linija i sorata pšenice u različitim agroekološkim uslovima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Spasojević, B., Stanaćev, S., Starčević, L., Marinković, B. (1984) Posebno ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, I
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Upotreba fosforgipsa u proizvodnji pšenice na zemljištu tipa solonjec
Milošev Dragiša, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2005)
Multivarijaciona analiza sorti pšenice gajenih na halomorfnom zemljištu
Dimitrijević Miodrag, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2008)
Fenotipska varijabilnost broja zrna po klasu pšenice na meliorisanom solonjecu
Vuković Nataša, i dr.

prikaži sve [42]