Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 645-652
Organizacija obezbeđenja kabaste stočne hrane na komercijalnim porodičnim farmama
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bDOO Klas Commerce, Srbobran
Ključne reči: kabasta stočna hrana; privatne farme; struktura obroka
Sažetak
U radu je analiziran način obezbeđenja kabaste hrane na privatnim govedarskim farmama. Za realizaciju postavljenog zadatka korišćeni su statistički podaci, kao i podaci sa tri namerno izabrane farme koje su relevantne za analizu. Seljačka gazdinstva u Vojvodini gaje krmno bilje na 5,26% oranica i raspolažu sa 12 823 ha livada i 36 696 ha pašnjaka. Površine za proizvodnju kabaste stočne hrane blago rastu, ali su prinosi skromni i imaju tendenciju pada. Gledano u proseku, analizirane forme koriste sva četiri nivoa kabaste stočne hrane. Iskazane na osnovu energetske vrednosti 19,7% obroka se obezbeđuje sa livada i pašnjaka, što je finansijski vrlo povoljno, 38,7% od krmnih kultura sa oranica, 41,6% (27,7 + 13,9) čine nuzproizvodi biljne proizvodnje i prehrambene industrije, što je sa organizaciono-ekonomskog aspekta vrlo značajno jer ova hraniva direktno ne zauzimaju oranice.
Reference
Bošnjak, D., Rodić, V., Lučić, Đ. (2003) Mogućnosti povećanja proizvodnje kabaste stočne hrane u Vojvodini. Agroekonomika, br. 32, str. 203-208
Glamočić, D.M. (2002) Ishrana preživara - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Lučić, Đ. (1998) Pokazatelji zastupljenosti stočarske proizvodnje. Farmer, Novi Sad, br. 10-11
Marko, J. (1989) Međusobna uslovljenost ratarstva i stočarstva u poljoprivredi SAP Vojvodine. u: Uzroci i posledice zaostajanja stočarske proizvodnje u Vojvodini - Zbornik referata, Bečej
Obračević, Č. (1990) Tablice hranljivih vrednosti stočnih hraniva i normativi u ishrani preživara. Beograd: Naučna knjiga
Savezni zavod za statistiku (1997) Ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Statistički bilten Saveznog zavoda za statistiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.