Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 7, br. 13, str. 41-48
Šećerni minimum hraniva kao preduslov za kvalitetno siliranje
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: silage making; sugar minimum; buffering capacity
Sažetak
Minimalnu količinu šećera dovoljnu da se stvori toliko mlečne kiseline koja bi pH vrednost trajno održala u granicama od 4,2 do 3,9 nazivamo šećernim minimumom. Cilj ovih istraživanja je bio da se ispita šećerni minimum hraniva koja se koriste ili bi se mogla koristiti za siliranje pri različitim kombinacijama hraniva. Za određivanje šećernog minimuma uzeto je 14 uzoraka. Na osnovu dobijenih rezultata može se ustanoviti da najmanji šećerni minimum imaju ona hraniva koja se najčešće koriste u praksi za spravljanje silaže, jer imaju dovoljno suve materije, visoku količinu šećera i nizak puferski kapacitet. Ječam u fazi nalivanja zrna sa suvom materijom od 29,57 % je imao šećerni minimum od 1,42 %. Uzorci zrna i cele biljke kukuruza kao i stočnog graška sa suvom materijom od 45,32 %, 18,66 % i 16,67 % imali su šećerni minimum 1,86 %, 2,86 % i 3,69 % koji omogućava kvalitetno siliranje. Uzorak glave i lista šećerne repe zbog niskog nivoa suve materije od 7,98 %, imao je šećerni minimum od 4,75 %. Kod ostalih hraniva (lucerka, čičoka i crvena detelina) zbog visokog puferskog kapaciteta šećerni minimum je bio od 5,53 % do čak 10,21 %.
Reference
ADAS (1978) Focus on herbage quality for silage. London: MAFF
Čobić, T. (2002) Principi siliranja. Savremeni farmer, Novi Sad, str. 13. i 14
Čobić, T., Antov, G. (1996) Govedarstvo - proizvodnja mleka. Novi Sad: S print
Čobić, T., Bačvanski, S., Vučetić, S. (1984) Proizvodnja i korišćenje silaže u ishrani stoke. Beograd: Nolit
Giardini,, i dr. (1976) Effect of maize silage harvest stage on yield, plant compozition and fermentation losses. Animal Feed Science and Technology, vol. 1-3
Glamočić, D.M. (2002) Ishrana preživara - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Gouet, Ph., Fatianoff, N., Bousset, J. (1968) La conzervation des fourrages par voie humide. Bulletin Technique d'Information, No 226
Jovanović, R., Dujić, D., Glamočić, D. (2001) Ishrana domaćih životinja. Novi Sad: Stylos
Kovčin, S. (1993) Ishrana svinja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Vučković, M., Kovčin, S. (1999) Silirani kukuruz u ishrani svinja. Novi Sad: Financing centar
Wieringa, G.W. (1969) Influence of moisture and nutrient content of forage plants on fermentation processes. u: Proceedings of the third meet. Europ. Grassl. Feder., 133-138
Wilkinson, J.M. (1978) He ensiling of forage maize:EFfects on compozition and nutritive value. u: Forage Maize, London: ARC
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Acta agriculturae Serbica (2000)
Sistemi ishrane muznih krava silažom vlažnog kukuruza
Radovanović Tanasije, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2004)
Kvalitet silaže kukuruzne biljke, zrna kukuruza i lucerke
Stanaćev Vidica, i dr.

Veterinarski glasnik (2002)
Aktuelni problemi u ishrani svinja
Kovčin Stanimir, i dr.

prikaži sve [33]