Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 42, br. 1, str. 241-258
Proizvodnja povrtarske paprike na otvorenom polju iz rasada
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Sažetak
Paprika (Capsicum L) u našoj zemlji ima veliki privredni značaj. Spada u grupu najznačajnijih kultura. Ima visoku hranljivu i biološku vrednost. Može se koristiti na različite načine, kao sveža, kisela, pečena, smrznuta dodatak raznim jelima a u industriji predstavlja sirovinu za različite vidove prerade. Spada u grupu intenzivnih povrtarskih kultura. Zahteva veliko angažovanje ljudskoga rada. Ona je visokoakumulativna kultura, jer ostvaruje visok dohodak po jedinici površine. U Srbiji, a posebno u Vojvodini, postoje veoma povoljni agroekološki uslovi za uspešno gajenje povrtarske paprike. Za ostvarivanjevisokih i stabilnih prinosa neophodno je obezbediti plodno i strukturno zemljište, odgovarajući plodored, odnosno plodosmenu, i kvalitetnu obradu i predsetvenu površinsku pripremu zemljišta kao i primene đubrenja kako organskih tako i mineralnih. Uspešna proizvodnja paprike zavisi nadalje, od kvalitetne proizvodnje rasada, pravovremene setve za proizvodnju rasad, nege, pripreme rasada i rasađivanje. Stabilni i visoki prinosi se ostvaruju primenom odgovarajuće tehnologije gajenjem u toku vegetacije, a to je pre svega, kultiviranje, navodnjavanje, prihranjivanje i zaštita od korova, bolesti i štetočina, kao i pravovremene berbe ploda paprike.
Reference
Aladžajkov, L. (1966) Specijalno gradinarstvo. Skopje
Bošnjak, Đ. (2003) Navodnjavanje u bašti. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Ćirić, D. (1973) Prilog poznavanja aromatskih materija paprike. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Doktorska disertacija
Gerson, R., Hanoma, S. (1978) Emergence response of the pepper at low soil temperature. Euphytica, 27, 1, 151-156
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, D. (1993) Proizvodne osobine novih sorti povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 21, str. 503-508
Gvozdenović, Đ., Milošević, M. (1996) Oplemenjivanje i semenarstvo paprike. Selekcija i semenarstvo, br. 3-4, 80-86
Gvozdenović, Đ., Takač, A. (1997) Gajenje paprike. Savremena poljoprivreda, br. 1-2, 37-45
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, D., Bugarski, D. (1998) Neki aspekti proizvodnje paprike i paradajza. u: Savetovanje agronoma Republike Srpske (4), str. 115
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Takač, A., Červenski, J. (1999) Karakteristike novopriznatih sorti povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 31, str. 285-297
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Gvozdanovič-Varga, J., Takač, A. (2001) Karakteristike priznatih sorti povrća u 2000. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 331-340
Gvozdenović, Đ. (2002) Characteristics of the assortment of Novi Sad peppers. Acta Horticulutrae, Number 579, str. 177-181., Proceedings of the Second Balkan Symposium on Vegetable And Potatoes
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Jovićević, D., Červenski, J. (2002) Sorte povrća za celu godinu. u: Seminar agronoma (36), Zlatibor, str. 59-70
Gvozdenović, Đ., Takač, A. (2004) Paprika. Beograd: Draganić
Kobrehel, P., Husar, L., Guteši, R. (1986) Proizvodnja začinske paprika. Horgoš: Industrija paprike Vitamin
Marković, V. (1994) Gajenje paprike. Beograd: Poljo-knjiga
Somoš, A. (1984) A paprika. Budapest: Akademia Kiado
Šimić, J. (1959) Gajenje paprike, maka i luka. Poljoprivrednik, br. 120
Špaldon, E. (1984) Koreninova paprika. Bratislava
Zatyko, L. (1979) Paprika termesztes. Budapest: Merzogazdasagi Kiado
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka