Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 56, br. 1, str. 41-53
Ekonomski efekti navodnjavanja u biljnoj proizvodnji
aNjujorška akademija nauka, Novi Sad
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabksenija@eunet.rs
Sažetak
Navodnjavanje ima veliki uticaj na povećanje prinosa, proizvodnje i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje. Pored povećanja prinosa u ratarskoj proizvodnji, posebno kod industrijskog bilja, intenzivira se poljoprivredna proizvodnja gajenjem povrća, semena i krmnog bilja i povećava profitabilnost u poslovanju. Prinosi ratarskih useva u sistemu navodnjavanja su dva puta veći u odnosu na prinose u suvom ratarenju. Prihod i profit u sistemu za navodnjavanje je za dva puta veći u odnosu na suvo ratarenje. Ekonomičnost proizvodnje u sistemu navodnjavanja je povećana sa 1,03 na 1,18, rentabilnost proizvodnje sa 3 na 18,4% , a produktivnost rada u proizvodnji ratarskih useva je veća za 2,2 puta. Znači, da je investiranje u navodnjavanje doprinosi proizvodnji kvalitetne, ekonomičnije rentabilnije i profitabilnije hrane.
Reference
*** (2003) World water council: Making water flow for all
Babovic, J., Radojevic, V. (2007) Menadžment. Novi Sad
Babović, J., Lazić, B., Malešević, M., Gajić, Ž., Molnar, I., Radanović, D., i dr. (2005) Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Dragović, S., Maksimović, L., Jocković, Đ. (2003) Značaj navodnjavanja u unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji. Vodoprivreda, vol. 35, br. 1-2, str. 111-120
Jaggard, K., Glover, G. (1996) Sugar beet growth in 1995. British Sugar Beet Review, vol. 64, br. 1, str. 13-15
Lazić, B., Babović, J., i dr. (2008) Organic agriculture. Novi Sad
Maksimović, L., Dragović, S. (1996) Effect of irrigation on sugar beet yield increase and stabilization. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, vol. 25, 521-530
Marković, P., Babović, J. (1998) Serbia on footstep of new century: View on future development of agriculture and village. Belgrade, tome 1
Potkonjak, S. (2003) Ekonomska opravdanost razvoja navodnjavanja u našoj zemlji. Vodoprivreda, vol. 35, br. 1-2, str. 50-60
Vučić, N. (1976) Irrigation of agricultural crops. Novi Sad: Faculty of Agriculture
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 30.06.2009.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2004)
Ekonomska celishodnost navodnjavanja
Babović Jovan V., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Proizvodno-ekonomski efekti navodnjavanja sa posebnim osvrtom na male površine
Potkonjak Svetlana, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Razvoj povrtarske proizvodnje tokom 40 godina
Gvozdanović-Varga Jelica, i dr.

prikaži sve [19]