Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Analiza rentabilnosti poljoprivrednih preduzeća Vojvodine (2003-2007)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20065

Sažetak
U radu je izvršena komparativna analiza osnovnih pokazatelja finansijskog rezultata i finansijskog položaja poljoprivednih preduzeća i zadruga Vojvodine. Obuhvaćen je petogodišnji period (2003-2007), pri čemu su kao osnovni izvor podataka korišćeni zbirni bilansi. U cilju kompletne ocene posmatranih parametara, pored vremenskog, vršeno je i poređenje sa prehrambenom industrijom. U posmatranom periodu je na području AP Vojvodine poslovalo između 1.330 (2003) i 1.677 (2007) preduzeća. Istovremeno je broj zaposlenih opao sa 41.128 na 28.863 radnika, ili za oko 30%. Poljoprivredna preduzeća, posmatrana zbirno, zabeležila su gubitak u prve tri godine posmatranog perioda. Stope prinosa na ukupan uloženi kapital takođe su vrlo skromne (od -3,29% do 4,62%). Finansijska ravnoteža poljoprivrednih preduzeća je izrazito poremećena, usled čega se javljaju problemi sa održavanjem likvidnosti. Preduzećima nedostaje oko 29,8 milijardi dinara dugoročno raspoloživih izvora samo za uspostavljanje finansijske ravnoteže. Nominalna vrednost neto sopstvenog kapitala poljoprivrednih preduzeća uvećana je za 45,9% u posmatranom periodu, ali je istovremeno njegova realna vrednost umanjena za 27,2 indeksnih poena.
Reference
Obrenović, D., Vukoje, V. (1999) Financing of working capital in primary agricultural production. u: Financing the agribusiness sector, Belgrade, str. 243-252
Obrenović, D., Vukoje, V. (2000) Analiza finansijskog rezultata i finansijskog položaja poljoprivrednih preduzeća Vojvodine. Agroekonomika, br. 29, str. 46-64
Rodić, J.L., Vukelić, G. (2003) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Vukelić, G. (1999) Self-financing in agriculture: Financing the agribusiness sector. Belgrade: EAAE
Vukoje, V. (2007) Analiza osnovnih pokazatelja uspeha poljoprivrede i prehrambene industrije Vojvodine. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 3-4, str. 120-126
Vukoje, V., Zekić, V. (2007) The analysis of financial results and financial position of agricultural in Vojvodina. u: Management of durable rural development, Timisoara: Faculty of farm management, str. 367-374
Vukoje, V., Milić, D., Maletić, D. (2008) Analiza osnovnih parametara uspeha prehrambene industrije Vojvodine (2002-2006). Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 1-2, str. 60-62
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka