Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 54, br. 2, str. 166-178
Zavisnost rezultata poslovanja fabrika stočne hrane u Srbiji od organizaciono-ekonomskih faktora
Agrobanka, a.d. Beograd
Ključne reči: feed mill; business conditions and results; production optimization models
Sažetak
Industrija stočne hrane se nakon niza godina dinamičnog razvoja suočava sa nedovoljnim korišćenjem kapaciteta i znatnim oscilacijama cena sirovina i gotovih proizvoda. Istraživanjem je obuhvaćena analiza proizvodnih kapaciteta, njihovog prostornog razmeštaja, promena obima proizvodnje krmnih smeša i sirovina za stočnu hranu, izvoz i uvoz, promena broja zaposlenih i dr. Posebno su analizirani pokazatelji finansijsko-ekonomske strukture, na osnovu kojih je sagledan položaj fabrika stočne hrane u odnosu na grupaciju i privredu u celini. Istraživanjem je obuhvaćena i mogućnost unapređenja upravljanja fabrikama stočne hrane. Kao rezultat zahteva pojedinih vrsta i kategorija životinja, raspoloživih sirovina, kapaciteta i tražnje određenih krmnih smeša formulisani su matematički i logički modeli. Rešavanjem modela metodom linearnog programiranja stvorene su osnove za uspešno funkcionisanje svih faza u reproduktivnom lancu.
Reference
Bekrić, V. (1999) Industrijska proizvodnja stočne hrane - savremena proizvodnja krmnih smeša. Zemun: Institut za kukuruz Zemun polje
Ceranić, S. (2003) Strategijski menadžment. Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Đorđević, N., Grubić, G., Vitorović, D., Joksimović-Todorović, M., Jokić, Ž., Stojanović, B., Davidović, V. (2006) Savremena dostignuća u pripremanju hrane i ishrani domaćih životinja - XVII inovacije u stočarstvu. Biotehnologija u stočarstvu, 22 (poseban broj), 85-102
Krstić, B., Tomić, R., Sorak, G. (2000) Organizacija i ekonomika stočarske proizvodnje - praktikum. Beograd: Službeni glasnik
Krstić, B., Smiljić, S. (2003) Teorija i praksa sistemskog pristupa poslovnom menadžmentu u poljoprivredi. Beograd: Consecco Institut
Krstić, B.M. (1991) Organizacija i ekonomika proizvodnje i prerade stočarskih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet, skripta
Krstić, B.M., Andrić, J., Bajčetić, B. (1995) Modeli zemljoradničkih gazdinstava usmerenih na stočarsku proizvodnju. Beograd: Aleksandrija
Lučić, Đ. (1998) Modeli za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Novković, N. (1990) Optimiranje poljoprivredne proizvodnje na bazi više kriterijuma optimalnosti. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Radivić, I. (2002) Primena linearnog programiranja u poljoprivredi. Beograd: Potez
Rajić, Z., Ceranić, S., Novković, N., Lučić, Đ. (2003) Formulisanje ekonomskih modela u prehrambenoj industriji. u: Internacionalni simpozijum Menadžment i upravljanje projektima (VII), Zlatibor
Rodić, J.L., Vukelić, G. (2003) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Šomođi, Š. (1979) Optimiranje industrijske proizvodnje krmnih smeša. Subotica, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0902166S
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka