Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 1, str. 113-129
Doprinosi unapređenju povrtarske proizvodnje za 70 godina rada Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Povrće je skup većeg broja biljnih vrsta koje se međusobno razlikuju kako po fenotipu i genotipu tako i po načinu gajenja i korišćenja. Osnovni zadatak u proizvodnji povrća jeste povećanje proizvodnje kvalitetnog povrća. Od posebnog značaja za takav vid povećanja proizvodnje jeste selekcija kao osnova stvaranja novih i boljih sorti i hibrida. Oplemenjivanje povrtarskih biljaka imalo je za cilj, u prošlosti i sadašnjosti, stvaranje soti većeg genetskog potencijala rodnosti, a za povećanje ukupne povrtarske proizvodnje, za bolju i kvalitetniju ljudsku ishranu. U poslednjih nekoliko decenija tradicionalni načini oplemenjivanja i stvaranja novih sorti prošireni su uvođenjem novih tehnika. Korišćenjem savremenih metoda oplemenjivanja kod povrtarskih biljaka rad je usmeren na rešavanja pitanja ranostasnosti, heterozisa, nasleđivanja pojedinih osobina, otpornosti prema bolestima i štetočinama, itd. Pored stvaranja sorti visokog genetičkog prinosa, vodilo se računa i o tome da sorte svojim izgledom i ukusom zado- voljavaju zahteve probirljivog tržišta povrća i da su prilagođene našim agroekološkim uslovima gajenja. Stvoren je određeni sortiment povrća priznat u zemlji i inostranstvu, a može uspešno da se gaji tokom cele godine na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru namenjen korišćenju svežem, prerađenom i konzervisanom stanju.
Reference
Babović, J., Lazić, B., Malešević, M., Gajić, Ž., Molnar, I., Radanović, D., i dr. (2005) Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Bošnjak, Đ., Gvozdenović, Đ., Milić, S. (2005) Turnus kao osnova zalivnog režima paprike. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 113-118
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ., Takač, A. (1995) Propusti u proizvodnji gljive bukovače. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, str. 421-424
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ. (1998) Neophodni uslovi za intenzivnu proizvodnju gljiva. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 191-194
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ., Jovićević, D. (2002) Upotreba ostataka biljne proizvodnje kao i neiskorištenih objekata u proizvodnji gljiva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 75-84
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ., Červenski, J., Takač, A. (2005) Supstrat kao faktor prinosa u proizvodnji bukovače (Pleurotus ostreatus). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 119-127
Červenski, J. (1996) Fenotipske i genotipske korelacije komponenti prinosa kupusa (Brassica oleraceavar. capitata L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Mag. Teza
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M. (2003) Nutritivne vrednosti kupusa. u: Međunarodni simpozijum 'Hrana u 21 veku' (1), Subotica, str. 648-652
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J. (2004) Proizvodnja kasnog kupusa. u: Seminar agronoma (37), Zlatibor, str. 245-254
Đurovka, M., Mišković, A. (2002) Nove tehnologije u proizvodnji lubenica i dinja. u: Savetovanja savremena proizvodnja povrća II., str. 38-46
Đurovka, M., Bajkin, A., Lazić, B., Ilin, Ž. (1996) Efekti malčovanja i neposrednog pokrivanja na ranostasnost i prinos povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 25, 467-475
Grupa autora (2006) Dostignuća u oplemenjivanju bilja u Novosadskom institutu (IFVCNS) u periodu 1965-2005 godine. u: XL Seminar agronoma, str. 253-290
Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Vasić, M. (1995) Proizvodnja zimskih lukova. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 23, str. 417-420
Gvozdanović-Varga, J., Panajotović, J., Vasić, M. (1996) Dependence of morphologic characters of onion bulbs (Allium cepa L.). Acta Horticulturae, N°462. Vol.2. 557-563
Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Červenski, J. (2001) Prinos prolećnog belog luka u zavisnosti od krupnoće čenova. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 141-144
Gvozdanović-Varga, J. (2003) Proizvodnja belog luka. u: Seminar agronoma (37), Zlatibor, str. 65-73
Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Červenski, J., Bugarski, D. (2004) Genotype and environment effects on yield and quality of autumn garlic. Genetika, vol. 36, br. 2, str. 161-170
Gvozdanović-Varga, J. (2005) Analiza stabilnosti komponenata prinosa prolećnog belog luka (Allium sativum L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Gvozdenović, Đ. (1981) Nasleđivanje morfoloških karakteristika ploda paprike u dialelnim ukrštanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza, 72 str
Gvozdenović, Đ. (1983) Kombinirajuće sposobnosti za dužinu i širinu ploda paprike. Savremena poljoprivreda, 31, br. 3-4, str. 101-110
Gvozdenović, Đ. (1988) Genetička analiza broja plodova po biljci paprike. Savremena poljoprivreda, 36, br. 1-2, str. 59-65
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, D., Bugarski, D. (1991) Biološka vrednost semena paprike u zavisnosti od faza zrelosti ploda. u: IX Simpozijum semenarstva Jugoslavije, Str. 69-70
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, J., Bugarski, D. (1994) Characteristics of new watermelon hybrids. u: Symposijum, 'New technologies in vegetable and fliwer production', Ohrid, str.479-488
Gvozdenović, Đ. (1985) Nasleđivanje morfoloških karakteristika ploda paprike. Savrem. poljopr, 33 (3-4), str. 139-150
Gvozdenović, Đ., Krstić, B., Nikolić-Pajević, S. (2000) Morfološke karakteristike i prinos sorata paprike. Zbornik radova Prirodno matematičkog fakulteta, serija za biologiju, Novi Sad, 29, str. 17-25
Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Takač, A., Červenski, J. (2002) Amfora - nova sorta paprike. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 69-73
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Bugarski, D., Červenski, J., Takač, A., Jovićević, D. (2006) Genetika i oplemenjivanje u Zavodu za povrtarstvo tokom 40 godina seminara agronoma. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 207-224
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Takač, A., Červenski, J. (1999) Karakteristike novopriznatih sorti povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, sv. 31, str. 285-297
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, D., Bugarski, D., Červenski, J. (1995) Proizvodnja semena paprike. Zbornik radova naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, sveska 23,str. 397-405
Gvozdenović, Đ., Milošević, M. (1996) Oplemenjivanje i semenarstvo paprike. Selekcija i semenarstvo, br. 3-4, 80-86
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Červenski, J. (1996) Semenarstvo i plasman semena povrća. u: Zbornik sa seminara agronoma, str. 481-487
Gvozdenović, Đ., Takač, A. (1997) Gajenje paprike. Savremena poljoprivreda, br. 1-2, 37-45
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Jovićević, D., Červenski, J. (1998) Predlog sortimenta povrća za setvu u 1998. godini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 195-202
Gvozdenović, Đ., Takač, A., Jovićević, D. (1993) Proizvodne osobine novih sorti povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, sveska 21, str. 503-508
Gvozdenović, Đ. (1989) Karakteristike novih sorata i linija paprike. Zbornik radova Instituta, vol. 16, 543-549
Gvozdenović, Đ. (1984) Nasleđivanje dužine vegetacije i komponenti prinosa kod paprika (Capsicum annuum L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Dok. disert
Jovićević, D., Gvozdenović, Đ. (1995) Proizvodnja semena graška. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, vol. 25, str 405-417
Lazić, B., Gvozdenović, Đ. (1996) Doprinos oplemenjivanja, semenarstva i tehnologije gajenja unapređenju proizvodnje povrća u periodu 1965-1995. u: Trideset godina seminara agronoma 1965-1995, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 329-340
Lazić, B., Đurovka, M., Lazić, S., Marković, V.N. (2001) Značaj i mogućnost proizvodnje kvalitetnog zdravstveno bezbednog povrća. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 11-16
Lazić, B., Potkonjak, A., Igić, R., Vujasinović, V. (2002) Biological and production specificities of some wild Alliums of the Vojvodina province. u: Symposium on horticulture (First), 16-20 october, Ohrid, Republic of Macedonia, Symposium Proceedings, str. 3-8
Lazić, B., Lalić, B. (2002) Proizvodnja u zaštićenom prostoru. u: Seminar agronoma (36), Zlatibor, str. 71-78
Lazić, B., Malešević, M. (2004) Osnovni principi organske poljoprivrede. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 439-445
Marković, V., Takač, A. (1998) Savremena proizvodnja paradajza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu,., 30, str. 183-191
Marković, V. (1999) Uticaj ekoloških uslova i agrotehničkih mera na prinos paprike u proizvodnji direktnom setvom iz semena u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, 31, str. 297-306
Marković, V. (2002) Kvalitetan rasad - uslov uspešne proizvodnje povrća. u: Savetovanje, Savremena proizvodnja povrća (II)., Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, str. 13-28
Marković, V., Vračar, L. (2001) Uticaj vremena berbe na kvalitet pupova i listova kelja pupčara za ljudsku ishranu. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 127-130
Marković, V., Takač, A., Ilin, Ž. (1994) Uticaj različitih supstrata i načina proizvodnje na kvalitet rasada paradajza. Savremena poljoprivreda, vol. 42, str. 178-185
Marković, V., Lazić, B., Đurovka, M., Ilin, Ž. (1996) Uticaj azota na prinos i sadržaj nitrata i nitrita u povrću. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 25,str. 475-480
Milić, V.M., Hrustić, M., Vasić, M., Starčević, L., Marinković, J. (2003) Primena mikrobioloških đubriva u proizvodnji pasulja, soje i kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 259-270
Petrović, N., Kastori, R. (1999) Mogućnost smanjenja sadržaja nitrata u korenastom i lisnatom povrću. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, 31, str. 315-328
Škorić, M., Belić, S., Tabakov, J. (1996) Razvoj tehnike navodnjavanja u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 501-512
Štajner, D.I., Milić, N., Lazić, B., Mimica-Dukić, N. (1998) Antioxidant abilities of cultivated and wild species of garlic. Phytotherapy Research, 12: 12-14
Takač, A., Gvozdenović, Đ. (1992) Komponente prinosa i prinos kod F1 hibrida paradajza. Savremena poljoprivreda, vol. 40, str. 76-79
Takač, A., Gvozdenović, Đ., Červenski, J. (1995) Perspektivne linije paradajza za direktnu setvu - XIX seminar agronoma. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 23, str. 375-383
Takač, A., Gvozdenović, Đ. (1997) Agrobiološke specifičnosti proizvodnje semena paradajza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 29 str. 323-330
Takač, A., Gvozdenović, Đ., Bugarski, D. (2002) Rana proizvodnja paradajza. u: Savetovanja, Savremena proizvodnja povrća (II), Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, str. 29-37
Takač, A., Gvozdenović, Đ. (2004) Paradajz. Beograd: Draganić
Vasić, M., Kovačev, D. (1987) Predsetvena priprema semena povrća. u: Seminar agronoma (XXI), str. 491-497
Vasić, M., Bugarski, D. (1999) Proizvodnja semena pasulja. u: Seminar agronoma (31), str. 307-315
Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Červenski, J. (2002) Grain quality of the Yugoslav bean - Phaseolus vulgaris L. Acta Horticulturae, 579, 631-635
Vasić, M. (2003) Razlozi smanjenja prinosa u proizvodnji pasulja. u: Seminar agronoma (37), str. 45-54
Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Gvozdenović, Đ., Červenski, J., Takač, A., Bugarski, D., Jovićević, D. (2004) Očuvanje biodiverziteta hemijskog sastava zrna pasulja. u: Međunarodna EKO-konferencija, Zdravstveno bezbedno hrana (Safe Food)(III), str. 205-210
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Razvoj povrtarske proizvodnje tokom 40 godina
Gvozdanović-Varga Jelica, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Proizvodnja semena povrća
Gvozdenović Đuro, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Genetika i oplemenjivanje u Zavodu za povrtarstvo tokom 40 godina seminara agronoma
Gvozdenović Đuro, i dr.

prikaži sve [57]