Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 42, br. 1, str. 191-206
Razvoj povrtarske proizvodnje tokom 40 godina
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: vegetables; growing; modernization
Sažetak
Proizvodnju povrća, intenzivnu, kompleksnu granu biljne proizvodnje odlikuje više načina gajenja većeg broja biološki i genetski različitih vrsta. Od tradicionalnog baštenskog gajenja danas se povrtarstvo razvilo u tržišni oblik proizvodnje, u koji je uključen odgovarajući sortiment uz primenu naučnoistra- živačkih rezultata koji su tesno vezani za različite oblike proizvodnje povrća. Danas se proizvodnja povrća odvija u okviru njivske proizvodnje namenjene različitim oblicima prerade, za svežu pijacu, baštenske proizvodnje i proizvodnje u zaštićenom prostoru. U okviru ekoloških načina proizvodnje kako na otvorenom tako i u zaštićenom prostoru, primenjuju se najsavremenjia tehničko tehnološka rešenja, kojima se osigurava ekonomska dobit i ekološka sigurnost.
Reference
Babović, J., Lazić, B., Malešević, M., Gajić, Ž., Molnar, I., Radanović, D., i dr. (2005) Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Bošnjak, Đ., Gvozdenović, Đ., Milić, S. (2005) Turnus kao osnova zalivnog režima paprike. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 113-118
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ., Takač, A. (1995) Propusti u proizvodnji gljive bukovače. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 421-424
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ. (1998) Neophodni uslovi za intenzivnu proizvodnju gljiva. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 191-194
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ., Jovićević, D. (2002) Upotreba ostataka biljne proizvodnje kao i neiskorištenih objekata u proizvodnji gljiva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 75-84
Bugarski, D., Gvozdenović, Đ., Červenski, J., Takač, A. (2005) Supstrat kao faktor prinosa u proizvodnji bukovače (Pleurotus ostreatus). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 119-127
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M. (2003) Nutritivne vrednosti kupusa. u: Međunarodni simpozijum 'Hrana u 21 veku' (1), Subotica, str. 648-652
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J. (2004) Proizvodnja kasnog kupusa. u: Seminar agronoma (37), Zlatibor, str. 245-254
Đurovka, M., Mišković, A. (2002) Nove tehnologije u proizvodnji lubenica i dinja. u: Savetovanja savremena proizvodnja povrća II., str. 38-46
Đurovka, M.G., Perković, A., Mišković, V., Vujasinović (2002) Effectiveness of containerized pepper transplants. u: Symposium on horticulture (First) 16-20 october, Ohrid, Republic of Macedonia, Symposium Proceedings, str. 400-404
Đurovka, M., Bajkin, A., Lazić, B., Ilin, Ž. (1996) Efekti malčovanja i neposrednog pokrivanja na ranostasnost i prinos povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 25, 467-475
Đurovka, M., Lazić, B., Gvozdanović-Varga, J. (1998) Značaj agrobioloških činilaca za čuvanje crnog luka. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 175-182
Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Červenski, J. (2001) Prinos prolećnog belog luka u zavisnosti od krupnoće čenova. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 141-144
Gvozdanović-Varga, J. (2003) Proizvodnja belog luka. u: Seminar agronoma (37), Zlatibor, str. 65-73
Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Červenski, J., Bugarski, D. (2004) Uticaj genotipa i spoljne sredine na prinos i kvalitet jesenjeg belog luka. Genetika, vol. 36, br. 2, str. 161-170
Gvozdanović-Varga, J. (2005) Analiza stabilnosti komponenata prinosa prolećnog belog luka (Allium sativum L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Vasić, M. (1995) Proizvodnja zimskih lukova. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 23, str. 417-420
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Jovićević, D., Červenski, J. (1998) Predlog sortimenta povrća za setvu u 1998. godini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 195-202
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Takač, A., Červenski, J. (1999) Karakteristike novopriznatih sorti povrća. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 31, str. 285-297
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Jovićević, D., Červenski, J. (2002) Sorte povrća za celu godinu. u: Seminar agronoma(36), Zlatibor, str. 59-70
Gvozdenović, Đ., Bugarski, D., Takač, A., Červenski, J. (2002) Amfora - nova sorta paprike. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 69-73
Lazić, B., Gvozdenović, Đ. (1996) Doprinos oplemenjivanja, semenarstva i tehnologije gajenja unapređenju proizvodnje povrća u periodu 1965-1995. u: Trideset godina seminara agronoma 1965-1995, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 329-340
Lazić, B., Đurovka, M., Gvozdanović-Varga, J. (1999) Novi pravci razvoja povrtarstva. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 273-284
Lazić, B., Đurovka, M., Gvozdanović-Varga, J. (2000) Uticaj ekoloških uslova i agrotehničkih mera na prinos i kvalitet crnog luka. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 135-144
Lazić, B., Đurovka, M., Lazić, S., Marković, V.N. (2001) Značaj i mogućnost proizvodnje kvalitetnog zdravstveno bezbednog povrća. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 11-16
Lazić, B., Potkonjak, A., Igić, R., Vujasinović, V. (2002) Biological and production specificities of some wild Alliums of the Vojvodina province. u: Symposium on horticulture (First), 16-20 october, Ohrid, Republic of Macedonia, Symposium Proceedings, str. 3-8
Lazić, B., Lalić, B. (2002) Proizvodnja u zaštićenom prostoru. u: Seminar agronoma (36), Zlatibor, str. 71-78
Lazić, B., Malešević, M. (2004) Osnovni principi organske poljoprivrede. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 439-445
Lazić, B.M., Đurovka, A., Mišković (2004) Značaj povrtarstva za multifunkcionalni razvoj salaša. u: Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (VII), 01-03 novembar Velika Plana, str. 21-26
Marković, V. (2002) Kvalitetan rasad - uslov uspešne proizvodnje povrća. u: Savetovanje, Savremena proizvodnja povrća (II)., Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, str. 13-28
Marković, V., Takač, A. (1998) Savremena proizvodnja paradajza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 30, str. 183-191
Marković, V. (1999) Uticaj ekoloških uslova i agrotehničkih mera na prinos paprike u proizvodnji direktnom setvom iz semena u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 297-306
Marković, V., Vračar, L. (2001) Uticaj vremena berbe na kvalitet pupova i listova kelja pupčara za ljudsku ishranu. Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 127-130
Marković, V., Takač, A., Ilin, Ž. (1994) Uticaj različitih supstrata i načina proizvodnje na kvalitet rasada paradajza. Savremena poljoprivreda, vol. 42, str. 178-185
Marković, V., Lazić, B., Đurovka, M., Ilin, Ž. (1996) Uticaj azota na prinos i sadržaj nitrata i nitrita u povrću. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 25,str. 475-480
Milić, V.M., Hrustić, M., Vasić, M., Starčević, L., Marinković, J. (2003) Primena mikrobioloških đubriva u proizvodnji pasulja, soje i kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 259-270
Mišković, A., Lazić, S., Zeremski, T. (2001) Nutritivna vrednost lisnatog povrća u zavisnosti od vrste i sorte. u: Međunarodni simpozijum 'Hrana u 21 veku' (1), Subotica, str. 657-662
Mišković, A., Vujasinović, V., Ilin, Ž. (2004) Mogućnost korišćenja raznih kupusnjača u ishrani domaćih životinja. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 533-539
Petrović, N., Kastori, R. (1999) Mogućnost smanjenja sadržaja nitrata u korenastom i lisnatom povrću. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 315-328
Škorić, M., Belić, S., Tabakov, J. (1996) Razvoj tehnike navodnjavanja u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 501-512
Štajner, D.I., Milić, N., Lazić, B., Mimica-Dukić, N. (1998) Antioxidant abilities of cultivated and wild species of garlic. Phytotherapy Research, 12: 12-14
Takač, A., Gvozdenović, Đ. (1997) Agrobiološke specifičnosti proizvodnje semena paradajza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 29 str. 323-330
Takač, A., Gvozdenović, Đ., Bugarski, D. (2002) Rana proizvodnja paradajza. u: Savetovanja, Savremena proizvodnja povrća (II), Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, str. 29-37
Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Červenski, J. (2002) Grain quality of the Yugoslav bean - Phaseolus vulgaris L. Acta Horticulturae, 579, 631-635
Vasić, M. (2003) Razlozi smanjenja prinosa u proizvodnji pasulja. u: Seminar agronoma (37), str. 45-54
Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Gvozdenović, Đ., Červenski, J., Takač, A., Bugarski, D., Jovićević, D. (2004) Očuvanje biodiverziteta hemijskog sastava zrna pasulja. u: Međunarodna EKO-konferencija, Zdravstveno bezbedno hrana (Safe Food)(III), str. 205-210
Vasin, J., Sekulić, P., Kurjački, I. (2004) Plodnost zemljišta zaštićenih prostora u privatnom vlasništvu u Vojvodini. u: Međunarodna EKO-konferencija, Zdravstveno bezbedno hrana (Safe Food)(III), str. 83-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Doprinosi unapređenju povrtarske proizvodnje za 70 godina rada Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
Gvozdenović Đuro, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Proizvodnja semena povrća
Gvozdenović Đuro, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Genetika i oplemenjivanje u Zavodu za povrtarstvo tokom 40 godina seminara agronoma
Gvozdenović Đuro, i dr.

prikaži sve [56]