Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 58, br. 1, str. 105-120
Dinamika bioenergetskog potencijala zemljišta Vojvodine
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresatodor@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007

Ključne reči: bioenergetski potencijal; aktivna materija; mineralna đubriva; stajnjak; leguminoze; proizvodnja suve materije
Sažetak
Bioenergetski potencijal zemljišta (izražen ukupnom proizvedenom suvom materijom) Vojvodine u ispitivanom razdoblju (1956-2007) ne koristi se istim intenzitetom. U određenim periodima ostvaruje se pravilan rast proizvodnje, dok se u drugim zapaža prvo zamor, zatim njen naglašen pad i na kraju blagi porast. U radu se konstatuje zavisnost između količine svih oblika aktivnih materija (N, P2O5, K2O) koje se unose u zemljište i obima proizvedene organske mase izražene kao apsolutno suve supstance. Otvoreno je pitanje da li se proizvodnja može povećati u narednom razdoblju do nivoa koji je ostvarivan pre tri decenije.
Reference
Bogdanović, D.M. (1989) Biološko ratarenje - stvarnost ili utopija. u: Seminar agronoma (XXIV), Novi Sad, Zbornik radova, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 16, 49-65
Bošnjak, D. (2007) Strategija razvoja poljoprivrede i sela AP Vojvodine. Novi Sad, Poglavlje u projektu 'Analiza biljne i stočarske proizvodnje'
Kolektiv autora (1957) Wytyczne do wprowadzania plodozmianów. Warszawa: Państwowe wydaynictwo rolnicze i leśne, II izdanje
Kudrna, K. (1987) Obecné parametry zemĕdelský sousatav při modelováni jejich optimálni strukturi. Rostlinna Vyroba, 33, 337-346
Laur, E., Howald, O. (1957) Bewertung, Buchhaltung und Kalkulation in der Landwirtschaft. Hamburg-Berlin: Paul Parey Verlag
Marinković, B., Crnobarac, J., Malešević, M. (2005) Agrotehnički aspekti obrade zemljišta i đubrenje gajenih biljaka. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 4, str. 455-481
Marko, J., Nikolić-Đorić, E. (1993) Regresija proizvedene organske mase na primenjenu količinu hranljivih materija različitih izvora. Agroekonomika, 22, 5-10
Mihalić, V. (1987) Tlo kao prirodni resusrs u biljnoj proizvodnji. u: Hrana i razvoj, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, zbornik radova, Beograd: Jugoslovenski savez društava za širenje naučnih saznanja 'Nikola Tesla'
Molnar, I. (2004) Opšte ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Montanarella, L. (2002) Organic matter levels in European agricultural soils. u: Biologische Behandlung von biologisch abbaubaren Abfällen - Technische Aspekte, Bezug: Unterlagen zum Workshop, Vortrag, 08-10. April, Brüssel
Probst, E. (1981) Ekonomsko-tehnološki značaj očuvanja, odnosno povećanja plodnosti zemljišta u SAP Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, br. 3, str. 154
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 15-18
Stojković, L., Nejgebauer, V. (1951) Problemi obrade i đubrenja zemljišta u Vojvodini. Zemljište i biljka, Beograd, br. 1
Tomić, D.V., Gulan, B., Umićević, B. (2005) Zemljište - resurs budućnosti. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 4, str. 421-428
Vasin, J., Sekulić, P. (2005) Plodnost zemljišta u Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 4, str. 495-502
Vlahović, B., Tomić, D., Puškarić, A. (2010) Pariteti cena odabranih inputa i osnovnih ratarskih proizvoda u Srbiji. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 57-66
Vučić, N. (1992) Higijena zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Widjajanto, D.W. (1994) Environmental advantages and disadvantages of different sources of nitrogen in agricultural systems. u: Rodriguez-Barrueco C. [ur.] Fertilizers and environment, Kluwer Academic Publishers, 253-257
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2011.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2000)
Zelenišno đubrenje - prošlost ili budućnost
Erić Pero, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2003)
Uticaj sabijanja zemljišta na prinos kamilice
Tomić Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2003)
Uticaj sabijanja zemljišta na prinos suncokreta i soje
Nikolić Ratko, i dr.

prikaži sve [38]