Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 28, br. 3, str. 177-188
Prilog kritičkom razmatranju postupka sticanja zvanja univerzitetskih nastavnika u zemljama tranzicije
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Ključne reči: Univerzitet; univerzitetsko obrazovanje; univerzitetski nastavnik; univerzitetsko zvanje
Sažetak
Autor u radu ukazuje na značaj univerziteta u "civilizaciji znanja" i "učećoj civilizaciji" 21. veka. Polazeći od toga da univerzitetsko obrazovanje predstavlja najznačajniji razvojni resurs, autor ukazuje da kvalitet tog obrazovanja zavisi od kvaliteta univerzitetskih nastavnika i ukazuje na potrebu kritičkog razmatranja postupka sticanja tog zvanja. U kontekstu ovakvog pristupa u cilju poboljšanja kvaliteta i ujednačavanja uslova za izbor nastavnog osoblja na univerzitetima u različitim oblicima svojine, autor predlaže, i argumentovano obrazlaže, potrebu odvajanja postupka sticanja zvanja univerzitetski nastavnik od zasnivanja radnog odnosa na univerzitetu. Autor, pritom ukazuje na potrebu osnivanja posebnog, naučno i pedagoški kompetentnog, sa društvenim autoritetom, organa za sticanje zvanja univerzitetskog nastavnika.
Reference
*** (1996) Obrazovanje kao razvojni resurs. u: Vlahović Boško [ur.] Inovacije i tradicija u obrazovanju, Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, 65-69
*** (1998) Društvene promene i društveni status univerzitetskog nastavnika. u: Od liceja do savremenog univerziteta i univerziteta budućnosti, Kragujevac, 401-411
*** (2002) Obrazovanje međunarodnog usmerenja, regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Niš, 137-147
*** (2000) Globalizacija i univerzitet. u: Reforma sistema univerzitetskog obrazovanja u Srbiji na pragu trećeg milenijuma, Kragujevac, 81-95
*** (1970) Naučno-tehnološka revolucija i univerzitet. Nauka i praksa, Niš, 3/1970, 493-503
Đuričin, D.N. (1994) Privrede u tranziciji - privatizacija i povezane teme. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Koković, D.D. (2000) Sociologija obrazovanja - društvo i edukacijski izazov. Novi Sad: Univerzitet
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Major, F. (1996) Sećanje na budućnost. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije, 41
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Marković, D.Ž. (2002) Tranzicija i privatizacija univerziteta. Ekonomske teme, vol. 40, br. 1-2, str. 325-335
Marković, M. (1997) Mogućnost preobražaja istočno-evropskih društava. u: Vidojević Z., V.Tomanović, M.Janićijević [ur.] Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, naučni skup, Beograd, 12-13. decembar, 1996, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, 33
Marković, M. (1994) Kritička društvena nauka. Beograd, itd: Prosveta, tom 4, 298
Suzić, N. (2001) Sociologija obrazovanja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka