Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 40, br. 1, str. 95-130
Habermasova ideja kriti(č)ke antropologije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: antropologija; čovek; kritika; institucije; subjekt; autonomija; rasterećenje
Sažetak
U ovom članku autor razmatra Habermasovu kritiku ideje filozofske antropologije u formi u kojoj je ona izložena kod klasika ove discipline: M. Schelera, H. Plessnera i A. Gehlena. Pored toga, autor analizuje i Habermasovu alternativnu koncepciju jedne 'kritičke antropologije' koja bi, navodno, trebalo da izbegne slabosti klasičnog, neistorijskog i latentno konzervativnog pristupa problemu čoveka, i koja, uz sve terminološke i teorijske modifikacije, predstavlja temeljnu intenciju čitavog njegovog dela. Autor sugeriše zaključak da mogućnost ovakve 'kritičko-antropološke' koncepcije ostaje diskutabilna i da se to pitanje više ne razrešava na tradicionalno filozofskom terenu, ali da je u kontekstu čitave Habermasove pozicije njena nesumnjiva vrednost što jasnije i nedvosmislenije od ostalih delova njegovog sistema ukazuje na umereno levu i kritičko-teorijsku vokaciju njegovog učenja.
Reference
Apel, K. (1973) Transformation der Philosophie. Frankfurt a/M: Suhrkamp, Bd. 2, Kap. I
Bar, H.D. (1973) Kritika političke tehnologije. Treći program Radio Beograda, br. 3
Burger, H. (1991) Filozofska antropologija i socijalna filozofija. Filozofska istraživanja, Zagreb, br. 4
Dubiel, H. (1973) Identität und Institution. Gutersloh
Frank, M. (1988) Subjekt, Person, Individuum. u: Frank M., Raulet G. i Reien W.van [ur.] Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Gehlen, A. (1957) Die Seele im technischen Zeitalter. München: Rowowohls
Gehlen, A. (1962) Anthropologische Forschung. Munchen: Rowowohls
Gehlen, A. (1963) Studien zur Anthropologie und Soziologie. u: Soziologische Texte, Berlin: Luchterhand
Gehlen, A. (1969) Moral Und Hypermoral. Frankfurt a/M
Gehlen, A. (1974) Čovjek - njegova priroda i njegov položaj u svijetu. Sarajevo: Veselin Masleša
Gehlen, A. (1986) Ka sistematici antropologije. u: Šarčević A. [ur.] Filozifija modernog doba, Sarajevo: Veselin Masleša
Gehlen, A. (1994) Čovjek i institucije. Zagreb: Školska knjiga
Gehlen, A. (1963) Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung
Gehlen, A. (1974) Čovek. u: Kosik K. [ur.] Dijalektika konkretnog, Beograd, itd: Prosveta, str. 235. i dalje
Gehlen, A. (1994) Pračovjek i pozna kultura. u: Gehlen A. [ur.] Čovjek i institucije, Zagreb: Školska knjiga
Goldman, L. (1960) Filozofija i humanističke nauke. Beograd, itd: Kultura
Habermas, J. (1985) Prilog rekonstrukciji istorijskog materijalizma. Sarajevo: Veselin Masleša
Habermas, J. (1985) Tri teze o istoriji delovanja Frankfurtske škole. Theoria, br. 1-2, str. 5-9
Habermas, J. (1986) Tehnika i znanost kao 'ideologija'. Zagreb: Školska knjiga
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Habermas, J. (1990) Die nachholende Revolution. Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Habermas, J. (1990) Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt. Leipzig
Habermas, J. (1973) Kultur und Kritik. Frankfurt a/M: Suhrkamp
Habermas, J. (1976) Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. Frankfurt a/M: Suhrkamp
Habermas, J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Habermas, J. (1982) Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Zagreb: Naprijed
Habermas, J. (1983) Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Habermas, J. (1957) Der Zerfall der Institutionen
Habermas, J. (1984) Philosophisch-politische Profile. Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag
Habermas, J. (1970/1984) Nachgeahmte Substantialitat. u: Philosophisch-politische Profile, Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag, str. 101-126
Habermas, J. Verspätete Nation
Hajdeger, M. (1979) Kant i problem metafizike - sa davoskim saopštenjem i diskusijom između M. Hajdegera i E. Kasirera. Beograd, itd: Mladost
Horkheimer, M. (1982) Kritička teorija. Zagreb: Stvarnost
Kant, I. (1974) Nagađanja o početku istorije čovečanstva. u: Basta Danilo N. [ur.] Kant: Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države, Beograd: Ideje
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Keller, W. (1986) Filozofska antropologija. u: Šarčević A. [ur.] Filozifija modernog doba, Sarajevo: Veselin Masleša
Korać, V. (1962) Filozofska i empirijska antropologija. Savremene filozofske teme, vol. 1
Kosik, K. (1974) Dijalektika konkretnog - studija iz problematike čoveka i sveta. Beograd, itd: Prosveta
Lepenies, W., Nolte, H. (1972) Kritik der Anthropologie. Munchen
Marković, M. (1994) Kritička društvena nauka. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana dela, knj. 4
Marks, K. (1985) Otuđeni rad. u: Rani radovi, Zagreb: Naprijed, str. 294-252
Marks, K. (1985) Ekonomsko-filozofski rukopisi. u: Rani radovi, Zagreb: Naprijed, 244-252, 320, 327
Marx, K. (1985) Kritika Hegelove dijalektike i filozofije nauke. u: Rani radovi, Zagreb: Naprijed, 321, 323, 326
Marx, K., Engels, F. (1985) Njemačka ideologija. u: Rani radovi, Zagreb: Naprijed, 375
Marx, K., Engels, F. (1985) Rani radovi. Zagreb: Naprijed
Mead, G.H. (1968) Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt a/M: Suhrkamp
Milić, V. (1989) Prilozi istoriji sociologije. Sarajevo: Veselin Masleša
Nagl, L. (1988) Zeigt die Habermasische Kommunikationstheorie einen 'Ausweg aus der Subjekt-Philosophie?'. u: Frank M., Raulet G. i Reien W.van [ur.] Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt a/M: Suhrkamp Verlag, str. 367-370
Plesner, H. (1981) Stupnjevi organskog i čovjek - uvod u filozofsku antropologiju. Sarajevo: Veselin Masleša
Plessner, H. (1986) Homo absconditus. u: Šarčević Abdulah [ur.] Filozifija modernog doba, Sarajevo: Veselin Masleša
Plessner, H. (1986) Čovjek kao živo biće. u: Šarčević Abdulah [ur.] Filozifija modernog doba, Sarajevo: Veselin Masleša
Plessner, H. (1994) Conditio humana. Zagreb: Školska knjiga
Plessner, H. (1953) Zwischen Philosophie und Gesellschaft. Bern: Francke Verlag
Rothacker, E. (1985) Filozofska antropologija. Sarajevo: Veselin Masleša
Sartr, Ž. (1983) Kritika dijalektičkog uma. Beograd: Nolit, Dela, t. 11
Sartr, Ž. (1983) Pitanja metode. u: Sartre J.P. [ur.] Kritika dijalektičkog uma, Beograd: Nolit, vol. 1, str. 50-54, 90. i dalje
Scheler, M. (1987) Položaj čovjeka u kozmosu. Sarajevo: Veselin Masleša
Topić, L.T. (1982) Kapitalizam, tehnologija i nemačka sociologija. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Vukadinović, Đ. (1991) Hegelova kritika prosvetiteljske ideje ostvarenja uma. Filozofski godišnjak, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 4
White, S. (1988) The recent work of Jürgen Habermas. Cambridge: Cambridge University Press / CUP
Willms, B. (1973) Kritik und Politik. Frankfurt a/M
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Belgrade Philosop Ann (2000)
Kritička teorija u praksi - Habermasovo shvatanje čoveka i istorije
Vukadinović Đorđe

Belgrade Philosop Ann (1997)
Habermasova odbrana moderne
Vukadinović Đorđe

Belgrade Philosop Ann (1996)
Hajdegerova kritika ideje filozofske antropologije
Koprivica Časlav D.

prikaži sve [105]