Metrics

  • citations in SCIndeks: [2]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:5
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 7 from 7  
Back back to result list
1997, vol. 49, iss. 6, pp. 33-45
The idea of the system of military sciences
Institut za ratnu veštinu
Abstract
The systemic nature of military scientific knowledge and criteria for its classification, as well as the place of military sciences and their disciplines in the domain of sciences and scientific fields in society, are in scientific and expert circles of the Army viewed differently. In these considerations are oftenly posed questions regarding the scientific foundation of polemology, its systemic elaboration and its place in the system of military sciences, as well as regarding its relation with other sciences and scientific fields in society. In the article an attempt has been made to define the notion of the system of military sciences, to establish criteria for classification of military sciences and their different disciplines, their interrelations and relations with sciences in society. In connection with this, the system of military sciences is an instrumentally-rational and functional scientific system of mutually linked sciences and scientific disciplines which only have in common their field of research (specific problems of military activities), while leaning in everything else rather on their mother-sciences than on the other military sciences and their disciplines. Starting from this point of departure classification of the system of military sciences can be worked out according to a unique criterion of pertaining of their mother-sciences to different scientific fields in society. According to this criterion military sciences and scientific disciplines can be included into the following military scientific fields: military-social and humanitarian military technical, military natural and mathematical, and military medical. Their place in sciences in society is in this manner indirectly established.
References
*** (1969) Vojna nastava u svetlu naučne teorije. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Daljević, M. (1994) Status i stanje vojne andragogije u vojnoj nauci. Savremeni problemi ratne veštine, br. 32, str. 14-41
Đorđević, M. (1995) Moralni faktor Vojske Jugoslavije. Vojno delo, vol. 47, br. 1, str. 100-124
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Koen, M., Nejgel, E. (1982) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kolar, Z., Stojković, V. (1990) Dostignuća i perspektive razvoja vojne andragogije. Vojno delo, br. 2
Kovač, M.V. (1996) Ratna veština - nauka i veština. Vojno delo, vol. 48, br. 3, str. 96-118
Marček, J.J., Kovač, M.V. (1997) Naučna utemeljenost sistema vojnih nauka. Vojno delo, vol. 49, br. 1, str. 121-148
Marković, M. (1994) Kritička društvena nauka. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana dela, knj. 4
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Mikić, S.B. (1996) Prilog pokušajima identifikacije polemologije. Savremeni problemi ratne veštine, br. 34-35, str. 122-136
Nejgel, E. (1974) Struktura nauke - problemi logike naučnog objašnjenja. Beograd: Nolit
Pajević, D., Kasagić, L., Šipka, P. (1987) Osnovi vojne psihologije. Beograd: Vojna akademija KoV
Pečujlić, M. (1982) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Pečujlić, M., Milić, V.B. (1991) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Službeni list SFRJ
Sakan, M. (1995) Kako unaprediti naučnoistraživački rad u oblasti ratne veštine u visokim vojnim školama. Savremeni problemi ratne veštine, br. 33, str. 37-54
Samolovčev, B. (1976) Teorijske osnove vojnog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Savićević, D.M. (1991) Savremena shvatanja andragogije. Beograd, itd: Prosveta
Sesardić, N., ur. (1984) Filozofija nauke. Beograd: Nolit
Spasojević, Ž. (1995) Sudbina polemologije - nauke o miru i ratu. Vojno delo, vol. 47, br. 4-5, str. 139-161
Stojković, A.B.K. (1971) Vojna nauka. Beograd: Vojno delo
Šuljagić, R. (1993) Naučna izgrađenost teorije jugoslovenske ratne veštine. Beograd: Univerzitet Vojske Jugoslavije, doktorska disertacija
Višnjić, D. (1992) Pokušaj identifikacije koncepcije ratne veštine i njenih filozofskih pretpostavki. Savremeni problemi ratne veštine, br. 24, str. 25-39
Vjatr, J.J. (1987) Sociologija vojske. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Zaječaranović, G.J. (1987) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

No related records