Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 38, br. 4, str. 299-306
Ispitivanje agregata za setvu pšenice na redukovanoj obradi zemljišta
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku, Srbija
bPD Pionir AD, Srbobran
cPoljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka
dMendelov univerzitet, Brno, Češka

e-adresajturan@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Sažetak
Rad predstavlja analizu i poređenje rezultata eksploatacionih karakteristika ispitivanja setve sejalicom za žita u radu na različitoj predkulturu. Predstavljena su tehničko tehnološka rešenja sejalice, pogonskog traktora i rezultati terenskog ispitivanja kvaliteta rada (norma, dubina setve) i eksploatacionih pokazatelja (radna brzina, učinak). Radom se akcenat daje na ponašanje setvenog agregata u uslovima promenjene predkluture u uslovima iste predsetvene obrade. Predkulture su soja i semenski kukuruz. Obe kulture su gajene u sistemu navodnjavanja.
Reference
Findura, P., Turan, J., Jobbágy, J., Angelovič, M., Kuruc, O. (2012) Uticaj fizičkih osobina semena na kvalitet setve specifičnog setvenog mehanizma. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 1, str. 1-8
Malinović, N. (1988) Uticaj tehničko-tehnoloških rešenja uskorednih sejalica na kvalitet raspodele semena po površini i dubini. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Malinović, N., Milivoje, S., Mehandžić, R., Radoja, L. (1998) Setveni aparat kao faktor preciznog doziranja i raspodele semena strnih žita. Savremena poljoprivredna tehnika, 24(1-2): 25-32
Malinović, N., Mehandžić, R., Škrbić, N., Đenić, J. (2001) Analiza kvaliteta rada i energetskih pokazatelja pri različitim tehničko-tehnološkim postupcima obrade i setve pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 94-99
Malinović, N., Mehandžić, R., Anđelković, S. (2003) Dostignuća i razvoj tehnike za setvu strnih žita. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 28-34
Mehandžić, R., Turan, J., Meši, M., Malinović, N. (2006) Ispitivanja setvenih agregata za setvu pšenice na redukovanoj obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 152-157
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D., Đević, M., Mileusnić, Z. (1997) Tractor tillage efficiency. Arhiv za poljoprivredne nauke, 58(206): 93-103
Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2002) Obrada zemljišta na bazi traktora kategorije 40 kN. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 33-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka