Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 31, br. 1-2, str. 49-56
Obrada zemljišta kombinovanim oruđima
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
U radu je data analiza eksploatacionih ispitivanja traktorsko-mašinskih agregata za osnovnu obradu zemljišta. Polaznu osnovu predstavljaju radni otpori pluga u varijanti bez i sa prstenastim valjkom i vučne karakteristike traktora. Tema istraživanja su radni parametari pluga i traktori PKB korporacije koji bi sa njim činili optimalni agregat za obradu. Smisao rada jeste da se na osnovu dobijenih rezultata istraživanja ustanove, mogućnosti za uštedu energije i povećanje produktivnosti rada.
Reference
*** (1997) Die Königs klasse im Test. Top Agrar, Das Magazin fur moderne Landwirtschaft, uberzieht durch-Fendt, 11
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Đević, M., Miodragović, R. (1998) Vučne karakteristike grupe savremenih traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1, str. 1-10
Mileusnić, Z.I. (2001) Energetski potencijal savremenih traktora točkaša kategorije 40 kN. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Mileusnić, Z.I., Đević, M. (2004) Traktorsko-mašinski agregati za oranje teških zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1-2, str. 44-51
Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2004) Energetski parametri rada traktora u obradi zemljišta. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 66-71
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D. (1996) Potencijalne karakteristike traktorskih agregata u obradi zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 1-2
Novaković, D., Đević, M., Mileusnić, Z. (1997) Tractor efficiency in tillage. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 58, br. 206, 1-2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka