Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 28, br. 1-2, str. 33-41
Obrada zemljišta na bazi traktora kategorije 40 kN
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: traktori; kategorije traktora; sila vuče; snaga; energija
Sažetak
Rad predstavlja rezultate ispitivanja iz analize dva tipa traktora kategorije 40 kN u varijantama obrade zemljišta. Obuhvaćene su tehnologije konvencionalne i konzervacijske obrade. Analiza vučnih karakteristika je obuhvatila potencijalne vučne karakteristike oba traktora u varijantama sa i bez balasta. Rezultati pokazuju pozitivan potencijal balasta uz napomenu da nivo optimizacije agregata pored izbora tehnologije podrazumeva poznavanje performansi, odnosno tip zemljišta, dubinu obrade. Dokazano je postojanje veze između obima balasta i dimenzija obrade kod obe varijante. Dobijene vrednosti potvrđuju činjenicu da je racionalan izbor traktora višestruko uslovljen i adekvatna ocena traktora zahteva raspolaganje sa podacima o vučnoj karakteristici traktora, ali i precizno definisanje njegove tehnološke namene.
Reference
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Đević, M., Miodragović, R. (1998) Vučne karakteristike grupe savremenih traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1, str. 1-10
Mileusnić, Z.I. (2001) Energetski potencijal savremenih traktora točkaša kategorije 40 kN. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Nikolić, R., Furman, T., Gligorić, R., Savin, L., Hristov, S., Kuprešanin, I., Ogrizović, B., Škrbić, N., Jovanović, Ž., Mitrović, D., Kekić, M., Ivančević, S. (1998) Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije. Traktori i pogonske mašine, vol. 3, br. 5, str 8-12
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D. (1996) Potencijalne karakteristike traktorskih agregata u obradi zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 1-2
Novaković, D., Đević, M., Mileusnić, Z. (1997) Tractor efficiency in tillage. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 58, br. 206, 1-2
Obradović, D., Novaković, D., Protić, N. (1995) How to achieve maximum productivity in tractor exploitation. Journal of Scientific Agricultural Research, 56, 202 (3-4), 83-96
Obradović, D. (1990) Optimalni parametri traktorsko-mašinskih agregata za poljoprivredna gazdinstva. Beograd: Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zemun
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka