Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 3, br. 1, str. 117-146
Rađanje ideologije potrošačkog društva u Sjedinjenim Američkim Državama 1920-ih godina
Megatrend Univerzitet, Geoekonomski fakultet, Beograd
Ključne reči: liberalni kapitalizam; korporativizam; hiperprodukcija; potrošačko društvo
Sažetak
Decenija između 1920. i 1930. godine smatra se u istoriji Sjedinjenih Država za zlatno doba. Američki privreda je nakon Prvog svetskog rata ušla u period besprimernog prosperiteta. Sledećih 10 godina proizvodnja se stalno povećavala a poboljšavao se i životni standard, naročito srednje klase, zbog čega je došlo do rađanja nove ideologije potrošačkog društva. Posebno su razvoj automobilske i elektronske industrije neposredno doprinosili da život prosečnog američkog građanina postane bogatiji. Zbog njihovog kombinovanog učinka na ljudski rod mnogi istoričari i ekonomisti pridaju im posebnu važnost i nazivaju ih Drugom industrijskom revolucijom. Osvetljavanje snage i prave prirode ove nove ideologije potrošačkog društva pruža odgovor i na ključno pitanje ovog članka, a to je način na koji je američko društvo ovu ideologiju usvojilo i podiglo na nivo nove "filozofije života".
Reference
Apter, D.E. (1963) Sistem, process and politics of economic development. u: Industrialization and society, Monton: Unesco
Backman, J. (1959) Wage determination an analysis of wage criteria. New York
Baran, P.A., Sweezy, P.M. (1969) Monopolni kapital. Zagreb: Stvarnost
Bemford, P.H. (1985) Istorija Sjedinjenih Američkih Država. Beograd: Rad
Blum, R. (1959) Koncentracija kapitala u američkoj privredi. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Džonson, P. (2003) Istorija Američkog naroda. Beograd: Knjiga-komerc
Eastham, J.K. (1958) An introduction to economic analysis. London
Fridman, M.R., Fridman, R. (1996) Sloboda izbora - lični stav. Novi Sad: Global Book
From, E. (1978) Bekstvo od slobode. Beograd: Nolit
Galbraith, J.K. (1956) American capitalism: The concept of countervailing power. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Harris, S.E. (1954) Spašavanje američkog kapitalizma. Beograd, itd: Kultura, jedan liberalni ekonomski program
Heilbroner, L.R. (1966) The limits of American capitalism. New York: Harper & Row Publishers
Hobsbaum, E.J. (2002) Doba ekstrema - istorija Kratkog Dvadesetog veka 1914-1991. Beograd: Dereta
Hoselitz, B.F., Moore, W.E., ur. (1963) Industrialization and society. Monton: Unesco
Jackson, L. (1994) Fables of abundance: A cultural history of advertising in America. New York: Basic Books
Johnson, E.A.J., Krooss, H.E. (1958) Podrijetlo i razvoj američke ekonomije - uvod u političku ekonomiju. Zagreb: Preduzeće za izdavanje prodaju i distribuciju knjiga
Kejns, D.M. (1956) Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca. Beograd, itd: Kultura
Kenedi, P. (2003) Uspon i pad velikih sila - ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine. Podgorica: CID
Kindleberger, C.P. (1993) A financial history of Western Europe. New York: Oxford University Press
Kindleberger, C.P. (1973) The world in depression 1929-1939. London: Allen Lane
Klein, M. (2001) Rainbow's end, the crash of 1929. Oxford: Oxford University Press
Kyvig, D.E. (2004) Daily life in the United States 1920-1940. u: How Americans lived through the 'Roaring twenties' and the great depression, Chicago: Ivan R. Dee
Lundberg, F. (1968) The rich and the super-rich: A study in the power of money today. New York: Lyle Stuart Inc
Lynch, D. (1946) The concentration of economic power. New York: Columbia University Press
Mitrović, A.P. (1974) Vreme netrpeljivih - politička istorija velikih država Evrope 1919-1939. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Pool, K.E. (1951) Fiscal policies and the American economy. New York: Prentice-Hall
Rostow, W.W. (1978) The world economy: History and prospect. Austin
Schumpeter, J.A. (1947) Capitalism, socialism, and democracy. New York, itd: Harper and Row
Seymour, H.E. (1954) Kratak pregled privredne istorije od 1800 do 1947. u: Spasavanje američkog kapitalizma - jedan liberalni ekonomski program, Zagreb: Kultura
Seymour, H.E. (1954) Neki aspekti socijalne zaštite, obrazovanja i politike rada. u: Spasavanje američkog kapitalizma - jedan liberalni ekonomski program, Zagreb: Kultura
Sloat, W. (2004) 1929, America before the crash. New York: Cooper Square Press
Smiley, G. (2002) Rethinking the great depression. Chicago: Ivan R. Dee
Williams, J.H. (1953) Economics stability in a changing world: Essays in economic theory and policy. New York: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka