Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Pogled na stanje ekonomske nauke o cenama i privrednoj ravnoteži u XX veku
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Iz veoma bogate ekonomske literature posvećene privrednoj ravnoteži i cenama autori analiziraju koncepcije poznatih ekonomskih pisaca XX veka. U radu se polazi od stava da je izučavanje savremenih tržišnih privreda nemoguće bez dobrog teorijskog poznavanja mehanizma uspostavljanja ekonomske ravnoteže i da u tom mehanizmu ključnu ulogu igraju cene. Zastupa se i stav da je model potpune konkurencije kao polazište u analizi savremenih koncepcija o privrednoj ravnoteži prevaziđen i ukazuje na nužnost uzimanja u obzir elemenata složenijih tržišnih struktura (ograničena konkurencija, oligopoli državna intervencija, neizvesnost i dr).
Reference
Arrow, K.J. (1988) Economic theory and the hypothesis of rationality. u: Eatwell John, Milgate Murray i Newman Peter [ur.] The new Palgrave: A dictionary of economics, London-New York, itd: Macmillan Publishing
Baran, P.A., Sweezy, P.M. (1969) Monopolni kapital. Zagreb: Stvarnost
Garegnani, P. (1989) Kapital, Einkommensverteilung und effektive Nachfrage. Marburg: Metropolis Verlag
Harcourt, G.C. (1972) Some Cambridge controversies in the theory of capital. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Levinson, Č. (1974) Kapital, inflacija i multinacionalne kompanije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Napoleoni, C. (1981) Ekonomska misao dvadesetog stoljeća. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Hrvatske / Cekade
Perroux, F. (1975) Unites actives et mathematique nouvelles. Paris: Dunod
Pjanić, Z. (1972) Teorija cena. Beograd: Službeni list
Pjanić, Z. (1980) Savremena teorijska ekonomija između marksizma i neoklasične škole. Socijalizam, Beograd, br. 6
Robinson, J. (1978) Kriza ekonomske teorije na Zapadu. Ekonomski anali, br. 58-59, str. 27/28
Robinson, J. (1972) Accumulation du capital. Paris: Dunod
Silk, L. (1978) Apres Keyoes - cing grands économistes. Paris
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka