Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 2, str. 555-565
Protivurečnosti patriotskog vaspitanja u globalizirajućem društvu
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresasrboljub.dimitrijevic@yahoo.com
Sažetak
U globalizirajućem društvu postoje mnoge protivurečnosti od kojih je jedna i protivurečnost u patriotskom obrazovanju, koja nastaje kao posledica jednovremenog života u konkretnom, posebnom društvu i u svetskom društvu. Ljudi konkretno društvo, nacionalnu državu sa nacionalnom kulturom, osećaju kao sredinu u kojoj ostvaruju svoje bitne potrebe izražavajući svoje stvaralaštvo i ostvarujući svoje dostojanstvo, spremni da svoje interese podrede njenim interesima. Globalno društvo, svetsko društvo koje nastaje globalizacijom, nema sadržaje koje ima posebno, te ga zato ljudi ne osećaju kao konkretno, drugačije se odnose prema njemu. Protivurečnost u patriotskom obrazovanju uslovljena je razlikama između konkretnog društva - "primarne otadžbine" i globalnog - svetskog društva, kao "sekundarne otadžbine". Autori u radu razmatraju ovu složenu problematiku sa stanovišta činilaca koji je uslovljavaju, ukazujući na negativne civilizacijske promene koje mogu nastati i mogućnosti sprečavanja negativnih promena.
Reference
*** (1999) Rossijska pedagogičeskaja ënciklpoedija. Moskva: Naučnoe izdavatel'stvo 'Bal'šaja Rossiskaja ënciklopedija', 2
Avramović, Z. (2010) Obrazovna politika između globalnog i nacionalnog vaspitanja. u: Denić Sunčica [ur.] Mogućnosti nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije, Vranje: Učiteljski fakultet, str. 67-80
Bariko, A. (2002) NEXT - mala knjiga o globalizaciji i svetu budućnosti. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
Čomski, N. (1998) Svetski poredak - stari i novi. Beograd: Studentski kulturni centar / SKC
Čumakov, A.N. (2008) Globalistika. Moskva: Drospekt
Danojlić, M. (2008) U zagrljaju sa neprijateljem. NIN, 29, 50
Dimitrijević, V. (2013) Kišobran za zaštitu identiteta. Pečat, 254, 49
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Grigor'ev, I.I. (2006) Slovar' vitalistskoj sociologii. Moskva: Goradoriki
Ilijesku, J. (2003) Integracija i globalizacija - Rumunsko viđenje. Pančevo: Libertatea
Ivahnjaok, I.V., Gumlev, L.N. (2012) Globalistika, personalni, organizacii. Moskva: Alfa
Janovskii, R. (1999) Global'nye izmenenija i social'naja bezopasnost'. Moskva: Academia
Janovskij, R.G. (1998) Istok-Zapad - promena geopolitičke situacije. Smisao, (3): 52-60
Kacura, A.V. (2003) Passioniranost. u: Globalistika-ënciklopedija, Mosskva: Tffll III Dialog, str. 784-785
Kurc, P., i dr. (2000) Humanistički manifest 2000 - poziv na novi planetarni humanizam. Beograd: Filip Višnjić
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F. (1995) Sećanje na budućnost. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Marković, D.Ž. (2007) Nacionalna država i ekonomija između globalizacije i regionalizacije. u: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš: Ekonomski fakultet, str. 11-22
Marković, D.Ž. (2003) Uloga obrazovanja u očuvanju nacionalnog identiteta u uslovima globalizacije. Naša škola, 3-4, str. 5-14
Marković, D.Ž. (2013) Globalizacija i identiteti. Beograd: Srpska akademija obrazovanja
Marković, D.Ž. (2010) Uloga nacionalnog vaspitanja u očuvanju kulturnog identiteta u globalizirajućem društvu. u: Denić Sunčica [ur.] Mogućnosti nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije, Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju, str. 32-45
Marković, D.Ž. (2006) Globalizacija i patriotsko obrazovanje. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 91-102
Marković, D.Ž. (2008) Globalizacija i visokoškolsko obrazovanje. Niš: Univerzitet
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija i globalizacija. Niš: Prosveta, izabrana dela, knjiga VI
Marković, D.Ž. (2000) Globalizacija i problemi očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta. Teme, vol. 24, br. 1-2, str. 37-45
Marković, M. (1994) Osporavanja i angažovanja. Beograd: BIGZ, Geness štampa, Prosveta, SKZ, Izabrana dela, knjiga 8
Mazur, I.I., Čumakov, A.N. (2003) Globalistika-enciklopedija. Moskva: CNPP 'Dialog'
Obrenović, Z.G. (2002) Nacionalna država i izazovi globalizacije. Filozofija i društvo, br. 19-20, str. 77-101
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Podunavac, M.L. (1993) Socijalizacija, politička. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, str. 1096
Primakov, E. (2010) Svet bez Rusije? - čemu vodi politička kratkovidost. Beograd: Službeni glasnik
Slivanengo, O.G. (2002) Patriatizm kak social'no-pedagogičeskaja problema. Bezopasnost' Evrazii, 2, 361-363
Suzić, N. (2001) Sociologija obrazovanja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Žukov, V.I. (2003) Rossiiskie preobrazovatija: Sociologija, ekonomika, politika. Moskva: Ros. akad. nauk
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2012)
Sociološki kontekst ekonomske delatnosti u savremenom društvu
Marković Danilo Ž.

Ekonomika (2004)
Regionalni razvoj Balkana i suverenost Balkanskih država
Marković Danilo Ž.

FU: Econ&Organization (2008)
Globalna ekonomija i ljudski faktor
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [90]