Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 27, br. 3, str. 643-657
Značaj toksigenih Fusarium vrsta u hrani za životinje
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun, Srbija
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija

e-adresavesnakrnjaja.izs@gmail.com
Projekat:
Redukcija toksigenih gljiva roda Fusarium i njihovih mikotoksina u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane na bazi žita (MPNTR - 31023)

Sažetak
Brojne biljne vrste, koje čine sastavni deo različitih smeša hrane za životinje, mogu biti kontaminirane mikotoksinima koje stvara veliki broj patogenih i toksigenih gljiva (plesni). Sa stanovišta ishrane životinja najznačajnija su žita i uljane kulture (u vidu brašna) jer čine najveći udeo prilikom pripreme hrane, a s druge strane, posebno su osetljive prema toksigenim gljivama i mogu da sadrže mikotoksine iznad maksimalne dozvoljene količine. Do kontaminacije biljaka ili pojedinih njenih delova, od kojih je zrno najznačajnije, dolazi u polju ili tokom skladištenja kao posledica razvoja toksigenih gljiva. Brojni su činioci koji pogoduju razvoju plesni, kao što su uslovi spoljašnje sredine, stres, osetljivost genotipa prema gljivama i insektima, sadržaj vlage i drugo. U Srbiji vrste iz rodova Fusarium, Aspergillus i Penicillium su sa mikotoksikološkog aspekta najznačajniji patogeni izolovani iz hrane za životinje. Međutim, među najproučavanijim biljnim patogenim gljivama su Fusarium vrste, i to iz više razloga. Prvo, one svake godine u većem ili manjem procentu prouzrokuju bolesti na kukuruzu, pšenici, ječmu i drugim vrstama žita, koje su glavne komponente hrane za ljude i životinje. Drugo, one su u nekim godinama prouzrokovale masovnu pojavu mikotoksikoza životinja, posebno svinja. F. graminearum je najznačajnija patogena vrsta za pšenicu, ječam i kukuruz, F. poae za pšenicu i ječam, dok su vrste iz sekcije Liseola (F. verticillioides, F. subglutinans i F. proliferatum) značajnije za kukuruz i sirak. Osim ovih, utvrđeno je prisustvo i drugih Fusarium vrsta, koje su, iako prisutne u malom procentu, veoma toksigene i ne mogu se zanemariti kao potencijalni kontaminatni hrane za životinje. S obzirom na rasprostranjenost pojedinih toksigenih vrsta gljiva u Srbiji, od posebne važnosti za zdravlje životinja mogu se razmatrati tri grupe mikotoksina koje proizvode Fusarium vrste gljiva. Unutar grupe trihotecena, deoksinivalenol (DON) je povezan sa odbijanjem hrane kod svinja, dok T-2 toksin može prouzrokovati poremećaje u reprodukciji kod krmača. Druga grupa obuhvata zearalenon (ZON) i njegove derivate koji prouzrokuju estrogenizam. Treća grupa uključuje fumonizine koji su povezani sa specifičnim sindromima toksičnosti kao što su leukoencefalomalacija i edem pluća. Razvoj i prisustvo Fusarium vrsta u žitima i hrani za životinje zbog produkcije mikotoksina, poslednjih godina je veoma aktuelna tema u brojnim istraživanjima širom sveta.
Reference
*** (1990) Pravilnik o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani. Službeni list SFRJ, br. 2
Abramović, B.F., Jajić, I.M., Jurić, V.B. (2005) Određivanje deoksinivalenola u kukuruzu. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 108, str. 139-146
Aoki, T., O'Donnell, K. (1999) Morphological and Molecular Characterization of Fusarium pseudograminearum sp. nov., Formerly Recognized as the Group 1 Population of F. graminearum. Mycologia, 91(4): 597
Balaž, F.F., Jajić, I.M., Bagi, F.F., Stojšin, V.B., Abramović, B.F. (2007) Sadržaj deoksinivalenola i zearalenona u pojedinim delovima fuzarioznih klasova pšenice. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 113, str. 9-16
Biagi, G. (2009) Dodaci obrocima za redukciju intestinalne apsorpcije mikotoksina kod svinja. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-1, str. 539-546
Bočarov-Stančić, A. (1998) Učestalost gljiva iz rodova Aspergillus, Fusarium i Penicillium i njihovih mikotoksina u žitaricama iz Jugoslavije. u: Jugoslovenski kongres o zaštiti bilja i međunarodni simpozijum o integralnoj zaštiti ratarskih biljaka (IV), Vrnjačka Banja, 21.-26. sep., 1998. godine, zbornik rezimea, 46
Bočarov-Stančić, A., Protić, N., Živković, B. (1995) Pregled mikrobioloških i mikrotoksikoloških istraživanja stočne hrane tokom 1992. i 1993. godine u Vojvodini. Biotehnologija u stočarstvu, 11, br. 1-2, str. 63-68
Bočarov-Stančić, A.S., Škrinjar, M.R., Mašić, Z. (2000) Prirodno prisustvo Fusarium vrsta i fuzariotoksina kod žitarica i krmnih smeša poreklom iz Jugoslavije. u: Savetovanje veterinara Srbije (12.), Vrnjačka Banja, Zbornik radova i kratkih sadržaja, str. 78-84
Bočarov-Stančić, A.S., Lević, J.T., Stanković, S.Ž., Krnjaja, V.S., Kovačević, T.M., Tančić, S.L. (2007) Toksigeni potencijal izolata Fusarium poae poreklom sa pšenice. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 113, str. 113-123
Bočarov-Stančić, A.S. (1996) Učestalost Fusarium spp. i njihovih mikotoksina u pšeničnom zrnu. u: Proizvodnja i prerada žita i brašna, domaći potencijali - svetski kvalitet, Novi Sad: Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna, str. 131-140
Boot, C. (1971) The genus fusarium mycological institute. Surry, England: Kew
Burgess, L.W., Summerell, B.A., Bullock, S., Gott, K.P., Backhouse, D. (1994) Laboratory Manual for Fusarium Research. Sydney: University of Sydney
Chi, C.C., Childers, W.R., Hanson, E.W. (1964) Penetration and subsequent development of three Fusarium species in alfalfa and red clover. Phytopathology, 54, str. 434-437
D'Mello, J.P. (2004) Contaminants and toxins in animal feeds. u: Assessing Quantity and Safety of Animal Feeds, FAO, pp. 107-128
Gale, L.R., Harrison, S.A., Ward, T.J., Donnell, K.O., Milus, E.A., Gale, S.W., Kistler, C.H. (2011) Nivalenol-type populations of Fusarium graminearum and F. asiaticum are prevalent on wheat in southern Louisiana. Phytopathology, 101(1): 124-34
Gerlach, W., Nirenberg, H.I. (1982) The genus Fusarium and pictorial atlas. Berlin, Dahlen: Biologische Bundes-Anstalt für Land- und Forstwitschaft, Institut für Microbiologie
Glenn, A.E. (2007) Mycotoxigenic Fusarium species in animal feed. Animal Feed Science and Technology, 137(3-4): 213-240
Hsia, C.C., Wu, Z.Y., Li, Y.S., Zhang, F., Sun, Z.T. (2004) Nivalenol, a main Fusarium toxin in dietary foods from high-risk areas of cancer of esophagus and gastric cardia in China, induced benign and malignant tumors in mice. Oncology reports, 12(2): 449-56
Jajić, I.M., Bočarov-Stančić, A.S., Bijelić, M.B. (2007) Ispitivanje sposobnosti za biosintezu fuzariotoksina kod Fusarium izolata sa kukuruza. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 113, str. 125-133
Jurić, V.B., Jajić, I.M., Savković, T.R., Abramović, B.F., Ristić, M.D., Jurić, J.F. (2007) Bezbednosti pšenice u odnosu na prisustvo i sadržaj deoksinivalenola. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 113, str. 17-25
Kerry, O., Ward, T.J., Geiser, D.M., Corby, K.H., Aoki, T. (2004) Genealogical concordance between the mating type locus and seven other nuclear genes supports formal recognition of nine phylogenetically distinct species within the Fusarium graminearum clade. Fungal Genet Biol, 41(6): 600-23
Krnjaja, V., Lević, J., Stanković, S. (2008) Pathogenic fungi on wheat grain in Serbia. Journal of Plant Pathology, 90, 3, Supplement, 84
Krnjaja, V., Lević, J., Tomić, Z., Stanković, S. (2006) The participation of potentially toxigenic Fusarium species in mycopopulations isolated from maize grain. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 9, 4, 532-541
Krnjaja, V., Lević, J., Tomić, Z., Nešić, Z., Stojanović, Lj., Trenkovski, S. (2007) Dinamika pojave i učestalosti populacija Fusarium vrsta na uskladištenom zrnu kukuruza. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 5-6-1, str. 589-600
Krnjaja, V., Lević, J., Stanković, S. (2009) Prisustvo toksigenih vrsta gljiva i mikotoksina u stočnoj hrani u Republici Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-1, str. 477-491
Krnjaja, V.S., Lević, J.T., Nešić, Z.D., Stanković, S.Ž. (2009) Uticaj đubriva na infekciju zrna ozime pšenice Fusarium vrstama. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 116, str. 61-66
Leath, K.T., Kendall, W.A. (1978) Fusarium root rot of forage species: Pathogenicity and host range. Phytopathology, 68, str. 826-831
Leslie, J., Summerell, B. (2006) The fusarium laboratory manual. Ames, Iowa: Blackwell Publishing
Leslie, J.F. (1995) Gibberella fujikuroi: available populations and variable traits. Canad. J. Botany, 73 (suppl. 1): S282
Leslie, K.J. (1991) Mating populations in Gibberella fujikuroi: Fusarium section Liseola. Phytopathology, 81, 1059-1060
Levic, J.T., Stankovic, S.Z., Ivanovic, D., Krnjaja, V.S., Kovacevic, T., Tancic, S.L., Bocarov-Stancic, A. (2008) Fusarium head blight and grain yield losses of wheat in Serbia. Cereal Research Communications, vol. 36, str. 513-514
Lević, J., Stanković, S., Krnjaja, V. (2008) Štetni mikroorganizmi u uskladištenom žitu. u: Kljajić, P. [ur.] Zaštita uskladištenih biljnih proizvoda od štetnih organizama, Beograd: Vizartis, 39-66
Lević, J. (2008) Vrste roda Fusarium - u oblasti poljoprivrede, veterinarske i humane medicine. Beograd: Institut za kukuruz 'Zemun Polje'
Lević, J.T., Stanković, S.Ž., Bočarov-Stančić, A.S., Škrinjar, M.M., Mašić, Z. (2004) The overview of toxigenic fungi and mycotoxins in Serbia and Montenegro. u: Logrieco A., Visconti A. [ur.] An overview of toxigenic fungi and mycotoxins in Europe, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, str. 201-218
Logrieco, A., Mule, G., Moretti, A., Bottalico, A. (2002) Toxigenic Fusarium species and mycotoxins associated with maize ear rot in Europe. European Journal of Plant Pathology, 108 (7), str. 597-609
Marasas, W.F.O., Nelson, P.E., Toussoun, T.A. (1984) Toxigenic Fusarium species: Identity and myxotoxicology. University Park-London: Pennsylvania State University Press
Moretti, A., Logrieco, A., Visconti, A., Bottalico, A. (2002) An overwiew of mycotoxins and toxigenic fungi in Italy. u: Logrieco A., Visconti A. [ur.] An overview on toxigenic fungi and mycotoxins in Europe, London: Kluwer Academic Publishers
Nakajima, T. (2007) Making evidence-based good agricultural practice for the reduction of mycotoxin contamination in cereals. FFTC, Annual Report
Nelson, P.E., Toussoun, T.A., Marasas, W.F.O. (1983) Fusarium species: An illustrated manual for identification. London: Pennsylvania State University Press
Nirenberg, H.I., O'Donnell, K.O. (1998) New Fusarium species and combinations within the Gibberella fujikuroi species complex. Mycologia, 90(3), 434-458
Placinta, C.M., d'Mello J.P.F., Macdonald, A.M.C. (1999) A review of worldwide contamination of cereal grains and animal feed with Fusarium mycotoxins. Anim Feed Sci Technol, 78, 21-37
Protić, N.M., Protić, R.J. (2005) Korelacija između koncentracije fumonizina i prinosa zrna pšenice. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 108, str. 129-137
Stack, J. (2000) Grain molds and mycotoxins in corn. University of Nebraska, Lincoln Extension, http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/89
Stankovic, S.Z., Tancic, S.L., Levic, J., Krnjaja, V.S. (2008) Production of deoxinivalenol by Fusarium graminearum and Fusarium culmorum isolated from wheat kernels in Serbia. Cereal Research Communications, vol. 36, str. 395-396
Stanković, S., Lević, J., Petrović, T., Krnjaja, V. (2008) Toxicological profile of F. proliferatum isolated from maize seed, root and stalk. Cereal Research Communications, 26, Supplementum B: 397-398
Stanković, S.Ž., Lević, J.T., Krnjaja, V.S., Bočarov-Stančić, A.S., Tančić, S.L., Kovačević, T.M. (2007) Učestalost toksigenih vrsta Fusarium i fuzariotoksina u zrnu pšenice u Srbiji. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 113, str. 93-102
Stojanović, T.V., Škrinjar, M.M., Psodorov, Đ.B. (2005) Mikološki i mikotoksikološki kvalitet frakcija pšenice i brašna. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 108, str. 37-42
Tančić, S.Lj. (2009) Varijabilnost toksigenih vrsta roda Fusarium i fuzariotoksina u različitim agroekološkim uslovima uzgajanja kukuruza i pšenice. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Todorov, D., Stojšin, V., Petrović, R., Milijić, S. (1995) Paraziti i štetočine krmnog bilja i njihovo suzbijanje. u: Drugo jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja, 30. oktobar - 3. novembar, Vrnjačka Banja, Zbornik rezimea, 45-46 str
Živković, G.R., Živanov, N.M., Živković, J.Z., Milojević, M.J., Teodosin, J.M., Pećanac, S.L., Milić, D.V., Bočarov-Stančić, A.S., Đekić, J.P. (2005) Mikotoksini i njihov uticaj na živinarsku proizvodnju. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 108, str. 197-205
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: rad po pozivu
DOI: 10.2298/BAH1103643K
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka