Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 32  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 52, br. 3, str. 343-352
Privatizacija kao institucionalno razvojna transformacija agrara - očekivanja i rezultati
aMegatrend Univerzitet, Beograd
b'Graneksport' a.d., Beograd
Ključne reči: poljoprivreda; državni kapital; privatizacija; zlatna akcija; strateško upravljanje
Sažetak
Ovaj rad ima za cilj da kroz sintezu sistemskih i prakseoloških promišljanja i iskustava, učini određeni prilog sagledavanju tokova i rezultata tranzicionih procesa u zemlji, kao i da doprinese harmonizaciji privredno-sistemskih propisa. Ranija javna zalaganja autora ovog rada za bržu privatizaciju kao optimalno programiranu razvojnu transformaciju agrara, izneta na stručnim skupovima i objavljena pre pet godina, oslanjala su se na tri predloga za institucionalno unapređenje: (1) upravljanje vlasnički transformisanim subjektima po osnovu dela državne imovine u poljoprivrednim preduzećima i poljoprivrednim institutima, emitovanjem "zlatne akcije", (2) organizovani (institucionalni) upis besplatnih i drugih akcija zemljoradnika u agroindustrijskim preduzećima, i (3) formiranja saveta za praćenje vlasničke transformacije agrara radi obezbeđivanja javnosti i strateškog konsaltinga u tom procesu. Navedena tri predloga, kao očekivani pravci promena, sagledavaju se sa petogodišnje vremenske distance, u pogledu njihove realizacije - stepena njihove prihvaćenosti i primene.
Reference
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Sl. glasnik RS, br. 78
Gogan, P.A. (2004) Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija. Novi Sad: Prometej
Jeknić, M. (1999) Kako ubrzati proces svojinske transformacije u preduzećima. Ekonomski vidici, br. 2, Društvo ekonomista Beograda (Zbornik radova sa savetovanja: Uzroci i posledice usporavanja tranzicije-reforme i vlasnička transformacija, Beograd
Jeknić, M. (2000) Operativna pitanja posttransformacije sa aspekta preduzeća. u: Savetovanje: Transformacija preduzeća i finansijska tržišta-praktični aspekti, Zbornik radova, Beograd: Ekonomski fakulteti - Centar za hartije od vrednosti i Savezne komisije za HV i finansijsko tržište, 199-214
Milanović, M., Jeknić, M. (2000) Privatizacija kao programirana razvojna transformacija agrara. u: Zbornik radova NDEJ sa savetovanja jugoslovenskih ekonomista Vlasnička transformacija preduzeća i banaka: Jugoslovenska i međunarodna iskustva i perspektive, Beograd: Ekonomski fakultet
Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci