Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 7 from 32  
Back back to result list
2005, vol. 52, iss. 3, pp. 343-352
Privatisation as an agricultural development through transformation: Expectations and results
aMegatrend University, Belgrade
b'Graneksport' a.d., Beograd
Keywords: poljoprivreda; državni kapital; privatizacija; zlatna akcija; strateško upravljanje
Abstract
(not available in English)
Ovaj rad ima za cilj da kroz sintezu sistemskih i prakseoloških promišljanja i iskustava, učini određeni prilog sagledavanju tokova i rezultata tranzicionih procesa u zemlji, kao i da doprinese harmonizaciji privredno-sistemskih propisa. Ranija javna zalaganja autora ovog rada za bržu privatizaciju kao optimalno programiranu razvojnu transformaciju agrara, izneta na stručnim skupovima i objavljena pre pet godina, oslanjala su se na tri predloga za institucionalno unapređenje: (1) upravljanje vlasnički transformisanim subjektima po osnovu dela državne imovine u poljoprivrednim preduzećima i poljoprivrednim institutima, emitovanjem "zlatne akcije", (2) organizovani (institucionalni) upis besplatnih i drugih akcija zemljoradnika u agroindustrijskim preduzećima, i (3) formiranja saveta za praćenje vlasničke transformacije agrara radi obezbeđivanja javnosti i strateškog konsaltinga u tom procesu. Navedena tri predloga, kao očekivani pravci promena, sagledavaju se sa petogodišnje vremenske distance, u pogledu njihove realizacije - stepena njihove prihvaćenosti i primene.
References
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Sl. glasnik RS, br. 78
Gogan, P.A. (2004) Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija. Novi Sad: Prometej
Jeknić, M. (1999) Kako ubrzati proces svojinske transformacije u preduzećima. Ekonomski vidici, br. 2, Društvo ekonomista Beograda (Zbornik radova sa savetovanja: Uzroci i posledice usporavanja tranzicije-reforme i vlasnička transformacija, Beograd
Jeknić, M. (2000) Operativna pitanja posttransformacije sa aspekta preduzeća. in: Savetovanje: Transformacija preduzeća i finansijska tržišta-praktični aspekti, Zbornik radova, Beograd: Ekonomski fakulteti - Centar za hartije od vrednosti i Savezne komisije za HV i finansijsko tržište, 199-214
Milanović, M., Jeknić, M. (2000) Privatizacija kao programirana razvojna transformacija agrara. in: Zbornik radova NDEJ sa savetovanja jugoslovenskih ekonomista Vlasnička transformacija preduzeća i banaka: Jugoslovenska i međunarodna iskustva i perspektive, Beograd: Ekonomski fakultet
Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije
 

About

article language: Serbian
document type: Review Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007