Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 81  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 18, br. 2, str. 115-125
Ivazivne biljne vrste na nekim sportsko-rekreativnim površinama Beograda
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet + Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
cZavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd
Ključne reči: invazivne vrste; sportsko-rekreativne površine; travne površine
Sažetak
Invazivne vrste ugrožavaju opstanak autohtone vegetacije a mogu i ozbiljno da ugrožavaju ljudsko zdravlje pa je njihovo prisustvo na sportsko-rekreativnim površinama koje treba da predstavljaju mesta očuvanog i 'zdravog' predela, dodatno nepoželjno i nedopustivo. U radu je analizirano prisustvo invazivnih i potencijalno invazivnih biljnih vrsta na najposećenijim sportsko-rekreativnim površinama u Beogradu: Ada Ciganlija, Bojčinska šuma i izletište 'Zabran'. Na istraživanim površinama konstatovano je prisustvo 19 invazivnih i potencijalno invazivnih vrsta. Analiza zastupljenih familija pokazuje prisustvo 11 familija, među kojima je najzastupljenija familija Asteraceae (8 vrsta), dok se na drugom mestu nalazi familija Rosaceae (2 vrste). Na sportsko-rekreativnoj površini Ada Ciganlija konstatovan je ukupan broj vrsta koji iznosi 96, a od tog broja 18 vrsta (17,82%) je invazivan i potencijalno invazivan. Ujedno, na teritorije ove sportsko-rekreativne površine je utvrđen i najveći broj invazivnih vrsta. Svojom zastupljenošću ističu se vrste Aster lanceolatus, Urtica dioica i Stenactis annua, kao i vrsta Erigeron canadensis. Na sportsko-rekreativnoj površini 'Zabran' utvrđen je ukupan broj vrsta i iznosi 53. Od tog broja konstatovano je 10 (18,52%) invazivnih i potencijalno invazivnih vrsta. Najvećom pokrovnošću i brojnošću ističu se vrste Urtica dioica i Aster lanceolatus. Na sportsko-rekreativnoj površini Bojčinska šuma ukupan broj evidentiranih vrsta iznosi 63, od koga je konstatovano da su 11 (17,46%) invazivne i potencijalno invazivne vrste. Najvećom brojnošću i pokrovnošću ističe se vrsta Aster lanceolatus, kao i vrsta Stenactis annua, dok se najmanjom brojnošću i pokrovnošću karakteriše vrsta Xanthium strumarium var italicum.
Reference
Boršić, I., Milović, M., Dujmović, I., Bogdanović, S., Cigić, P., Rešetnik, I., Nikolić, T., Mitić, B. (2008) Preliminary check-list of invasive alien plant species in Croatia. Nat. Croat., Zagreb, 17, 2, 55-71
Callaway, R.M., Aschehoug, E.T. (2000) Invasive plants versus their new and old neighbors: A mechanism for exotic invasion. Science (New York, N.Y.), 290(5491): 521-3
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1980) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, 1-9
Jovanović, B., Vukićević, E., Radulović, S. (1984) Prvobitna, postojeća i potencijalna prirodna vegetacija Ade Ciganlije sa okolinom i vegetacijske karte. Glasnik Šumarskog fakulteta, serija C - Pejzažna arhitektura, Beograd, 63, (4-47)
Jović, N., Avdalović, V., Jovanović, B., Vukićevi, E. (1981) Šumska zemljišta i vegetacija na aluvijalnim terenima Save u Beogradu. Glasnik Šumarskog fakulteta, 57, 209-212
Kojić, M. (1990) Livadske biljke. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Vilotić, D. (2006) Ekskurziona flora šuma Srbije. Beograd: Šumarski fakultet
Konstantinović, B., Meseldžija, M., Konstantinović, B. (2008) Mapiranje važnijih invazivnih korova i njihovo suzbijanje. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 2, str. 53-56
Kovačević, J. (1971) Poljoprivredna fitocenologija. Zagreb: Nakladni zavod Znanje
Kovačević, Z., Šumatić, N., Kojić, M., Petrović, D., Herceg, N. (2008) Adventivna korovska flora Bosne i Hercegovine. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 1, str. 89-93
Mišić, Lj., Lakušić, R. (1990) Livadske biljke. Sarajevo: Svjetlost
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Radulović, S., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D., Đukić, M. (2009) Ekologija i rasprostranjenje invazivne vrste Aster­lanceolatus willd. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 159-178
Radulović, S. (1982) Vegetacija Ade Ciganlije. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Radulović, S., Cvejić, J. (1991) Zaštita izolovanih biotopa povezivanjem u sistem veza na primeru Bojčina. Glasnik Šumarskog fakulteta, (73): 569-578
Rejmanek, M., Richardson, D. (1996) What attributes make some plant species more invasive?. Ecology, 77(6): 1655
Stavetović, N. (2008) Kvalitetne vrste i korovi u travnjacima urbanog područja. Beograd: Unija bioloških naučnih društava Srbije, Monografija
Stavretović, N. (1996) Istraživanja funkcionalnosti i kvaliteta biljnih vrsta u parkovskim travnjacima Beograda. Beograd: Šumarski fakultet, Magistarski rad
Stavretović, N., Obratov, D. (1996) Ekološke karakteristike korovskih biljaka nekih parkovskih travnjaka Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, 5(1): 53-65
Šarić, T. (1991) Atlas korova. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šilić, Č. (1990) Ukrasno drveće i grmlje. Sarajevo: Svjetlost
Šumatić, N., Janjić, N. (2006) Adventivne biljke u Bosni i Hercegovini. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 15, br. 1, str. 9-14
Topalić-Trivunović, L., Pavlović-Muratspahić, D. (2008) Adventivna flora područja Banja Luke. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 1, str. 109-117
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
Vrbničanin, S., Kojić, M. (2000) Biološka i ekološka proučavanja korova na području Srbije - razvoj, današnje stanje, perspektive. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 9, br. 1, str. 41-59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2010.

Povezani članci